Nieuwe INTRAW-publicaties beschikbaar

De European Federation of Geologists (EFG) heeft het initiatief genomen voor een aantal EU-projecten, waaronder INTRAW (International Raw Materials Observatory).

Kustoverstromingen in kaart

Onderzoekers van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM-VU) en Deltares onderzochten voor alle kusten wereldwijd het overstromingsgevaar tot eind deze eeuw.