Wereldwijde voordelen van dijken

De economische voordelen van het bouwen en ophogen van dijken om overstromingsschade te verminderen, zijn wereldwijd veel hoger dan de kosten.

Individuele diamanten gedateerd

Aardwetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben voor het eerst Harzburgitische diamanten weten te dateren met behulp van individuele granaat-mineraal-insluitsels. De helft van de onderzochte diamanten blijkt een miljard jaar jonger te zijn dan eerder gedacht, zo blijkt uit een publicatie in Nature Communications.