Nieuwe INTRAW-publicaties beschikbaar

De European Federation of Geologists (EFG) heeft het initiatief genomen voor een aantal EU-projecten, waaronder INTRAW (International Raw Materials Observatory).