Privacyverklaring KNGMG

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft het KNGMG een Privacyverklaring opgesteld. U kunt deze verklaring hier inzien of downloaden: