EFG-projecten

Het KNGMG participeert in een aantal Europese projecten die gecoördineerd worden door de European Federation of Geologists (EFG). Op deze pagina stellen we de projecten aan u voor.

INTRAW – International Raw Materials Observatory

intraw_project_colorDe European Federation of Geologists (EFG) heeft het initiatief genomen voor een aantal EU-projecten waaronder INTRAW – International Raw Materials Observatory. Dit project is gericht op internationale samenwerking op het gebied van grondstoffen. KNGMG is samen met andere bij de EFG aangesloten Europese beroepsorganisaties als “third party” bij dit project betrokken. De coördinatie van het project ligt in handen van de EFG.

Op 2 april 2015 is INTRAW als eerste van de projecten van start gegaan. In de PDF  INTRAW_press_release_1_KNGMG_versie.pdf (324 downloads) vindt u het persbericht dat het project heeft doen uitgaan. Daarnaast is een brochure INTRAW_leaflet_members.pdf (520 downloads) verschenen en een poster INTRAW_posterA1_2016-3.pdf (489 downloads) .

Op 30 november 2016 organiseerde INTRAW een “scenario workshop” over de wereld van grondstoffen in 2050. Tijdens de workshop werden drie mogelijke scenario’s bediscussieerd: “National Walls”, “Sustainability Alliance” en “Unlimited Trade”. Lees meer over deze workshop in het persbericht op de website van INTRAW.

Vanaf april 2017 zijn er drie rapportages beschikbaar aangaande ‘best practices’ en kansen ten aanzien van onderzoek & innovatie van grondstoffen, onderwijs & outreach en industrie & handel in de vijf (referentie) landen Australië, Canada, Japan, Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Eind 2017 wordt het complete rapport “International Observatory on Raw Materials”, inclusief Europa, gepresenteerd. Lees meer over het persbericht  Intraw_media_kit_04_2017-1.pdf (288 downloads) betreffende deze rapportages en andere publicaties op de website van INTRAW.

Op  7 november 2017 vindt in Brussel de lancering van “International Raw Materials Observatory” plaats als sessie binnen de conferentie “EU-Advanced Mining Countries”. Hierbij zal de “Observatory” (in de toekomst) optreden als bemiddelaar tussen de industrie en onderzoeksorganisaties welke actief zijn in de grondstoffen sector.

Meer informatie kan worden gevonden op de website van INTRAW: www.intraw.eu

KINDRA – Knowledge Inventory for hydrogeology research

logo-kindraKennis over de hydrogeologie van Europa is sterk versnipperd over de 28 lidstaten. De EFG (European Federation of Geologists) heeft daarom het initiatief genomen voor een EU-project “KINDRA”, waarin de huidige in Europa aanwezige kennis over hydrogeologie wordt geïnventariseerd en gebundeld in een nieuw ontwikkelde online database. Meer informatie over dit project vindt u hier op de KNGMG-website, of op de website van het project zelf.

CHPM2030 – Combined Heat, Power and Metal extraction

logo_chpm2030_colourDe Europese Commissie heeft op 1 januari 2016 het startsein gegeven voor een vierjarig project CHPM2030– Combined Heat, Power and Metal extraction. Dit project is gericht op het ontwikkelen van innovatieve technologie voor de gelijktijdige winning van warmte-energie en metalen. KNGMG is samen met andere bij de EFG aangesloten Europese beroepsorganisaties als “third party” bij dit project betrokken. De coördinatie van het project ligt in handen van de EFG.

 

Meer informatie kan worden gevonden op de website van CHPM2030: www.chpm2030.eu.

UNEXMIN – Underwater Explorer for flooded mines

De Europese Commissie heeft in februari 2016 het startsein gegeven voor een vierjarig project UNEXMIN – UNderwater EXplorer for flooded MINes.

unexmin-logo-full-1030x226Het UNEXMIN Consortium, bestaande uit 15 Europese organisaties, wil een vernieuwend mijneninspectiesysteem met behulp van robots ontwikkelen waarmee ondergelopen mijnen in kaart gebracht kunnen worden. Met deze technologie kan Europa’s capaciteit vergroot worden om diens verlaten mijnen opnieuw te evalueren op de aanwezigheid van mineralen met als resultaat enerzijds verlaagde exploratiekosten en anderzijds een verhoogde investeringszekerheid voor toekomstige mijnbouwactiviteiten.

Meer informatie over het project vindt u hier op de KNGMG-website, of op de website van het project.