Geo.brief

GeobriefDe Geo.brief is een gezamenlijke uitgave van het KNGMG en het NWO-domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en verschijnt circa 8 maal per kalenderjaar (ISSN 1876-231X). Behalve KNGMG-mededelingen, boekbesprekingen, een agenda met interessante lezingen, conferenties, aankondigingen, excursies en andere geologisch getinte activiteiten en advertenties omvat de Geo.brief altijd een aantal bredere artikelen over geologische onderwerpen. Berichten van leden, kringen en artikelen zijn van harte welkom.

Recente Geo.brief-edities zijn hier beschikbaar voor KNGMG-leden. Om toegang te krijgen heeft u een wachtwoord nodig, dat u bij het online komen van een nieuwe Geo.brief per e-mail ontvangt. Bent u KNGMG-lid maar ontvangt u geen e-mail? Geef ons dan alstublieft uw e-mailadres door. Artikelen die betrekking hebben op NWO zijn ook voor niet-leden direct te raadplegen vanwege het Open Access-beleid van NWO en OCW; deze artikelen vindt u hier.

Ook het Geo.brief-archief is voor iedereen online beschikbaar, zie hieronder.

Archief

De Geo.brief / nieuwsbrief van het KNGMG verscheen voor het eerst in februari 1975. De nieuwsbrief verving vanaf dat moment de rubrieken Nieuws en Personalia die tot en met 1974 in het KNGMG-tijdschrift ‘Geologie en Mijnbouw’ waren opgenomen. Geologie en Mijnbouw werd daarmee een wetenschappelijk en technisch- mijnbouwkundig tijdschrift, dat inmiddels geëvolueerd is tot het NJG (Netherlands Journal of Geosciences).

Het gehele archief van de Geo.brief is online beschikbaar op onderstaande pagina’s:

Redactie

Drs. D. Maljers (TNO – GDN), hoofdredacteur,
Drs. F.S. van Schijndel-Goester (KNGMG),
Dr. S. van Heteren (TNO – GDN),
Drs. R. Prop (NWO – ENW).
Eindredactie: Drs. B. Dankert.

De redactie is bereikbaar via geobrief@kngmg.nl.

Advertenties

Voor het plaatsen van advertenties kunt u contact opnemen met het secretariaat van het KNGMG. De tarieven voor het plaatsen van advertenties staan vermeld onder ‘colofon’ in de Geo.brief.