Start
Genootschap
Kringen
Gelieerde organisaties
Evenementen & berichten
Publicaties
Aardwetenschappelijke
instanties en informatiebronnen
Downloads
Bedrijven & banen & accreditatie EFG
Contact en lidmaatschap-informatie
KNGMG merchandise


Welcome

Achtergrondfoto: © Geert-Jan Vis

 

Welkom op de site van het KNGMG

 
 

Groeve in de Pietersberg bij Maastricht (typelocaliteit Maastrichtien)

Het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap, opgericht in 1912, is de overkoepelende organisatie van aardwetenschappers in Nederland.

Het genootschap stelt zich ten doel:

  • Het bevorderen van de aardwetenschappen.
  • Het behartigen van de belangen van de leden.
  • Het versterken van de contacten tussen de leden.
  • Het bevorderen van de erkenning van het belang van de aardwetenschappen voor de samenleving.

Als onderdeel van deze doelstellingen verzorgt het KNGMG ook de accreditatie tot European Geologist in samenwerking met de International License Body van de European Federation of Geologists (EFG).

Staringlezing 9 november 2016
The role of igneous and metamorphic processes in triggering mass extinctions and Earth crises

De 2016 Staring lezing wordt gegeven door Prof Henrik Svensen op woensdag 9 November in Igluu Den Haag
(Lecture room ‘de  Ode’), Louis Couperusplein 2, 2514HP Den Haag.
Programma:
16:30 ontvangst
17:00 Staringlezing door Prof Henrik Svensen
18:00 borrel

In verband met de catering horen wij graag van u of u aanwezig zult zijn bij de Staringlezing door een mail te sturen naar kngmg@kngmg.nl. De kosten voor niet-leden zijn 10 euro p.p. welke u ter plekke kunt voldoen of overmaken op bankrekening NL62 INGB 0000 040517 t.n.v. KNGMG o.v.v. uw naam.

Prof Henrik Svensen, Center for Earth Evolution and Dynamics, University of Oslo (CEED), Oslo, 0316, Norway.

 Mass extinctions and transient climate events commonly coincide in time with the formation of Large igneous provinces (LIPs). The end-Permian event coincides with the Siberian Traps, the end-Triassic with the Central Atlantic Magmatic Event (CAMP), the Toarcian with the Karoo LIP, and the Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM) with the North Atlantic Igneous Province. Although the temporal relationship between volcanism and the environmental crises has been known for decades, the geological processes linking LIPs to these environmental events are strongly debated: Explosive LIP volcanism should lead to short term cooling (not long term warming), mantle CO2 is too 13C-enriched to explain negative 13C carbon isotope excursions from sedimentary sequences, the LIP volcanism is poorly dated and apparently lasts much longer that the associated environmental events, large portions of the LIPs remain poorly explored, especially the sub-volcanic parts where sills and dikes are emplaced in sedimentary host rocks, and thus gas flux estimates from contact aureoles around sill intrusions are often poorly constrained. In this presentation, I will discuss the status of LIP research with an emphasis on the sub volcanic processes in sedimentary basins. The potential for degassing of greenhouse gases, aerosols, and ozone destructive gases from sedimentary basins is substantial, and may explain the triggering of both climatic events and mass extinctions.

Kindra Workshop 10 Nov 2016

In het kader van KINDRA organiseert het KNGMG en de NHV (Nederlandse Hydrologische Vereniging) een nationale workshop over de huidige kennisstand en toekomstige uitdagingen van het hydrogeologische onderzoek in Nederland. Het doel van de workshop is het inventariseren van de belangrijkste hydrogeologische onderzoeksvragen in Nederland: de research gaps en hoe deze overbrugd kunnen worden. Een  samenvatting van de workshop kunt u vinden op deze link.  Een samenvatting van de workshop kunt u vinden op deze link.

 Michiel van der Meulen; Eurogeologist of the Month

Een interview met Michiel van der Meulen, lid van het KNGMG en als Eurogeologist ook afgevaardigde van het KNGMG bij EFG, zie link   

Jaarvergadering 2016 KNGMG 11-mei-2016

Een bijeenkomst met veel nieuws (erelidmaatschap Wim, Jelgersmaprijs, contributie-differentiëring) en een mooie presentatie van de ondergrondmodellen van TNO. Voor 2015 financiele en activiteiten overzichten zie link.  

EFG Geologie voor de samenleving
In de context van de belangrijke rol die geologie heeft in een veelvoud van economisch belangrijke gebieden bracht de Geological Society of London (GSL) in 2014 het rapport uit “Geology for Society” - Geologie voor de Samenleving-. Dat rapport is in samenwerking met de Europese Federatie van Geologen (EFG) en haar nationaal gelieerde organisaties vertaald in 14 verschillende talen. Dit Europese rapport werd officieel aan het Europese Parlement aangeboden op 2 juni 2015. Hiermee wordt het belang van geologie en daarmee van de professie in het algemeen omtrent energie, mineralen, water, afvalverwerking, bouw, grondvervuiling en natuurlijke gevaren onder de aandacht gebracht van Euro-parlementariërs en EU beleidsmakers. De sessie werd voorgedragen door Europarlementarier Carlos Zorrinho (Alliantie van Socialisten en Democraten Groep in het Europese Parlement, lid van het Commissie van Industrie, Research en Energie) en daarmee is de dialoog tussen beleidsmakers en aarwetenschappers op Europees en Nationaal niveau van start gegaan. Zie ook link.    

INTRAW, KINDRA en EFG
De European Federation of Geologists (EFG) heeft het initiatief genomen voor twee EU-projecten: INTRAW, gericht op internationale samenwerking op het gebied van grondstoffen, en KINDRA, waarin de in Europa aanwezige kennis over hydrogeologie wordt geďnventariseerd.   KNGMG is samen met andere bij de EFG aangesloten Europese beroepsorganisaties als “third party” bij deze projecten betrokken. De coördinatie van de projecten ligt in handen van de EFG.  Op 2 april 2015 is INTRAW als eerste van de twee projecten van start gegaan. In de gelinkte PDFs vindt u een brochure en het persbericht dat het project'heeft doen uitgaan. Een samenvatting van de tweede workshop International raw Materials Cooperation', die gehouden werd in Cornwall op 5-7 okt., vindt u op deze link. Zie ook KINDRA poster (NAC 2016) en www.intraw.eu

Van Waterschoot van der Gracht Penning 2015 voor Dr George Postma
Het hoofdbestuur van het KNGMG heeft de 2015 Van Waterschoot van der Grachtpenning uitgereikt aan Dr George Postma. De toekenning is gebaseerd op zijn rol als voorloper gedurende drie decennia in het internationale sedimentologisch onderzoek, en op zijn verdiensten voor het universitair onderwijs in Nederland.
George volgde een doctoraal opleiding aan de Universiteit van Amsterdam in de hoogtijdagen van de beschrijvende sedimentologie en stratigrafie. Hij werd tijdens zijn (promotie) studie gegrepen door de vraag die niet met beschrijvend veldwerk opgelost kon worden: hoe worden deze gesteenten afgezet? Dit dreef hem tot het ontwikkelen van een onderzoekslijn die hem tot op heden vooraan heeft gezet in de internationale onderzoeksgemeenschap: het vergelijkend onderzoek tussen experimentele sedimentologie en geologische waarnemingen in het veld.
Zijn werk aan de Universiteit van Utrecht heeft geleid tot een robuuste methodologische aanpak waarmee in korte experimenten geologische ontwikkeling van sedimentaire systemen, onder invloed van veranderingen van zeespiegel, klimaat en tektoniek, inzichtelijk wordt gemaakt Uiteindelijk zijn de experimentele faciliteiten die George in de jaren 80 heeft geďnitieerd, onder zijn leiderschap uitgegroeid tot het Eurotank Stroomgoten Laboratorium, dat nu wereldwijd erkend wordt als een centrum van expertise en excellentie in experimenteel sedimentologisch onderzoek. 
George ziet in zijn analyses het ontstaan van de afzettingen werkelijk voor zich en heeft een bijzondere gave om iedereen, ongeacht aardwetenschappelijke voorkeur of achtergrond, daarin mee te kunnen nemen. Ook in het onderwijs is George een inspiratiebron geweest voor generaties geologiestudenten. Net als bij zijn leermeesters Roep en Beets bestaat dat voornamelijk uit samenwerken op basis van gelijkheid. Het ruiterlijk toegeven dat iets moeilijk is “..maar als we eerst maar even een tekening maken komen we er wel uit.”  

Postma februari 2016 Postma uitreiking
De uitreiking van de penning aan dr George Postma vond plaats op 25 Februari 2016 tijdens een mini-symposium op de Universiteit van Utrecht - Turbidite research through modelling and field work, a Dutch tradition.

NGV 70 jaar
In 2016 bestaat de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) 70 jaar. Het bestuur van de NGV wil als speerpunt voor dit heugelijke feit extra aandacht vragen voor het behoud (en mogelijk de "restauratie") van het geologisch reservaat “Van der Lijn” bij Urk. De eerste voorzitter van de NGV was in 1946 Pieter van der Lijn, de auteur van het befaamde keienboek en voorvechter van de amateur geologie in Nederland. Het geologisch reservaat "Van der Lijn" bij Urk is niet voor niets naar hem vernoemd. Dit geologisch voor Europa unieke gebied – een toen de polder droogviel niet door de mens verstoorde eindmorene uit het Saalien– moeten we voor toekomstige generaties zien te behouden. De groep gidsen die in het reservaat en op de gesteentetuin van Het Flevo-landschap actief zijn hebben aangegeven enige rondleidingen door het reservaat te willen geven. Ook het Museum Schokland waar de collectie van Van der Lijn is ondergebracht komt met een programma. Medio februari hoort u hier meer over. Houd de website van de NGV in de gaten.

KNGMG Toekomstvisie 2015
Het verslag van de KNGMG toekomstvisie-commissie zoals gepubliceerd in Geo.brief 2015-3

Wijn van Nederlandse bodem
Het boek behandelt zowel de geologie van Nederland, als de Nederlandse wijnbouw en richt zich op de belangrijkste wijnbouwgebieden Achterhoek en Zuid-Limburg. De auteurs hebben wijn gemaakt van dezelfde druivenrassen van verschillende bodem, om te zien of de verschillende bodems zijn terug te proeven in de wijn, zoals vaak beweerd wordt. Al met al een heel mooi en kleurrijk boek over geologie en wijn. http://www.terralannoo.nl/wijn-van-nederlandse-bodem 

KNGMG Kringendag zaterdag 28 november 2015.
Geoarcheologie Amsterdam
Op zaterdag 28 november 2015 organiseert het KNGMG wederom een Kringendag. Deze wordt tezamen met de Sedimentologische Kring georganiseerd n.a.v. het binnenkort uit te komen themanummer van het Netherlands Journal of Geosciences over Geoarcheologie en de Holocene riviergeschiedenis van de Vecht en de Amstel (guest editors: Sjoerd Kluiving en Guus Borger). Alle KNGMG-leden en Kringleden zijn voor de Kringendag van harte uitgenodigd. De dag vindt plaats in het historische Café de Heffer in Amsterdam. Na ontvangst en lunch zullen diverse auteurs van dit NJG-themanummer spreken over de ondergrond van Amsterdam e.o. Na de lezingen volgen er twee geologische stadwandelingen: 1) o.l.v. o.a. Wim de Gans waarbij de bodem onder Amsterdam en de afgeleide effecten op het stadsbeeld belicht worden, 2) o.l.v. Timo Nijland over het natuursteen in de monumenten van Amsterdam; hun eigenschappen, herkomst, bouwgeschiedenis, etc. We eindigen omstreeks vijf uur met een borrel in Café de Heffer. Maximum aantal deelnemers is 50. Kosten h 10 (niet-leden h 15) incl. lunch en borrel. Deelname (lunch / lezingen / stadswandeling 1 of 2 / borrel) op volgorde van aanmelding (en betaling) via kngmg@kngmg.nl  Datum en tijd: 28 november 2015, 12:00–18:00 uur Locatie: Café de Heffer, Oudebrugsteeg 7, 1012 JN Amsterdam

Staringlezing 2015
Deze werd gehouden op 14 oktober 2015, in samenwerking met KIVI Mijnbouw.

De opleiding ‘Mijnbouw’ -­ niet “altijd zoo geweescht


Hans de Ruiter rechtsboven): Staringlezing 2015

KNGMG Jaarvergadering
Deze werd gehouden op 20 mei 2015. Voor notulen zie link. Het financiele overzicht vindt u in Geo.brief 3-2015 

Europe Mining 2015 Summit 
17-18 June 2015 in Amsterdam. The senior level Summit will give the audience a unique opportunity to meet with the Regulatory Authorities (including the European Commission), Mining Operators, Investment Bodies and Equipment Providers responsible for all major mining projects in Europe. KNGMG members benefit from a 10% Discount on the Summit entrance fee. For further information on the speaking panel and the topics covered please visit  www.europeminingsummit.com .

Mineralogisch Geologisch Museum Delft Heropend
23 April 2015, mijnbouwstraat 120 Delft. Voor details volg deze link

Opening Mineralogisch Geologisch Museum 23-4-15

Escherprijs 2014 uitgereikt aan Ellen van der Veer
Ellen van der Veer van de Universiteit Utrecht heeft op 20 april 2015 de Escherprijs gekregen voor de beste masterscriptie van 2014 binnen de aardwetenschappen. Zij kreeg de prijs voor haar modelleerstudie naar de reactivatie van breuken door temperatuurveranderingen veroorzaakt door de injectie van CO2 in lege gasvelden. Ellen heeft haar onderzoek bij TNO uitgevoerd en is daar nu ook werkzaam.
Escherprijsuitreiking 20 April 2015
vlnr Johan Weijers, Ellen vd Veer en Lucia van Geuns

Van Waterschoot van der Gracht-Penning 2014

Prof Cor Langereis
De uitreiking van de Van Waterschoot van der Gracht-penning aan Prof. Lagereis in combinatie met lezingen over huidig paleomagnetisch onderzoek (in Utrecht) vond plaats op 5 februari in de Universiteitsbibliotheek op de Uithof, Universiteit van Utrecht. Voor details zie Geo.brief 2015-1 
Voor meer informatie volg deze
link

Dr Eddy Jharap & Symposium Economische Geologie van Suriname, olie en mineralen
Video van de uitreiking Van Waterschoot van der Gracht-penning aan Dr Eddy Jharap op vrijdag 16 januari 2015 in Den Haag in combinatie met een symposium Economische Geologie van Suriname, olie en mineralen.   
Voor Youtube video van deze gebeurtenis volg deze link. Zie ook Geo.brief 2014-8

 

Zie evenementen-kalender

 

 
   
 

Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap   |   E  webmaster@kngmg.nl   |   Laatst bijgewerkt: okt  2016