In het nieuws: Als het binnenin beeft, trilt de héle aarde

In het NRC van 17 maart verscheen een interview van Anne Martens met Hoogleraar structuur en samenstelling van de aardkern Arwen Deuss. Geofysicus Arwen Deuss was 17 jaar oud toen ze haar eerste aardbeving meemaakte. „Ik lag te slapen en in mijn slaapdelirium dacht ik dat er een ufo op het dak landde”, vertelt ze […]

KNGMG: Jaarvergadering

Het bestuur van het KNGMG nodigt u uit voor de jaarvergadering van het Genootschap op woensdag 15 mei 2019, als vanouds in het KIVI-gebouw in Den Haag. De vergadering begint om 16.00 u, vanaf 15.30 u is er koffie en thee. Na afloop is er om 17.00 uur een borrel en daarna volgt een lezing […]

In het nieuws: De zeespiegelstijging is een groter probleem dan we denken.

Op 9 februari verscheen in Vrij Nederland onder het hoofdstuk Macht Cultuur en Toekomst een artikel van Rolf Schuttenhelm waarin wordt geschetst dat Nederland geen plan B heeft wat betreft de verwachtte zeespiegelstijging, tot 8 meter in het jaar 2300. Nederland is wereldberoemd om polders en dijken. We staan bekend als dat nijvere volkje bij […]

CHPM2030 brochure beschikbaar in 14 talen

Het vierjarig project CHPM2030– Combined Heat, Power and Metal extraction is gericht op het ontwikkelen van innovatieve technologie voor de gelijktijdige winning van warmte-energie en metalen. Om de campagne kracht bij te zetten is er een Youtube promotie film gemaakt en zijn er brochures beschikbaar gesteld in 14 talen. Lees meer over dit project op onze website […]

In het nieuws: Kennisprogramma Bodemdaling

Veenomeen: Heel Holland Zakt had dit jaar een nieuwe naam: het Veenomeen! Het recept was hetzelfde. Nog steeds een complete dag geheel gericht op de aanpak van veenbodemdaling. Op donderdag 22 november 2018 hebben we ruim 350 gasten verwelkomd! Het programma begon met de plenaire opening waarin Hilde Niezen, Cees Loggen, Ruud Maarschall en Arthur […]

HCSS publication: Groningen gas, the loss of a social license to operate

This February, The Hague Centre of Strategic Studies publices an article in the chapter of Geo-economics, authors are Giles van den Beukel and Lucia van Geuns. The paper gives a concise overview of what happened around Groningen gas, from a geological, financial, political and societal point of view, focussing mostly on developments since 2012. It […]

REMINDER Oproep Geoweek 2019

Dit jaar organiseert het KNAG alweer de dertiende GeoWeek en we wilden graag weer een oproep doen via verschillende netwerken om zo veel mogelijk Geobedrijven en Geoprofessionals te bereiken. In de week van 3 t/m 7 juni 2019 ontdekken leerlngen van 10-15 jaar wat bedrijven, wetenschappers en overheden doen met geo. Afgelopen editie deden ruim 7000 leerlingen en 80 bedrijven mee en dat willen we dit jaar graag weer overtreffen! Thema’s voor dit jaar zijn […]