NAC 2019: kort verslag & prijswinnaars

Het NAC werd dit jaar voor het eerst niet in Veldhoven georganiseerd, maar in een hotel in Utrecht. Dit heeft geleid tot een grotere opkomst en er was algemene tevredenheid over de locatie en de wetenschappelijke inhoud. Het KNGMG is één van de founding fathers van het NAC en sponsort dit congres al vanaf het […]

KNGMG: “save the date” 4 oktober: Staringlezing, Zeespiegelsymposium

Het KNGMG organiseert jaarlijks de Staringlezing. Dit jaar zal de Staringlezing ingebed worden in een symposium en debat over zeespiegelstijging. De Staringlezing zal verzorgd worden door Roderik van der Wal, hoogleraar Sea Level and Coastal Impacts (UU). Bevestigde namen zijn verder Aimee Slangen (NIOZ) en Fedor Baart (Deltares). Meer informatie via deze link.

KNGMG: Jaarvergadering

Het bestuur van het KNGMG nodigt u uit voor de jaarvergadering van het Genootschap op woensdag 15 mei 2019, als vanouds in het KIVI-gebouw in Den Haag. De vergadering begint om 16.00 u, vanaf 15.30 u is er koffie en thee. Na afloop is er om 17.00 uur een borrel en daarna volgt een lezing […]

CHPM2030 brochure beschikbaar in 14 talen

Het vierjarig project CHPM2030– Combined Heat, Power and Metal extraction is gericht op het ontwikkelen van innovatieve technologie voor de gelijktijdige winning van warmte-energie en metalen. Om de campagne kracht bij te zetten is er een Youtube promotie film gemaakt en zijn er brochures beschikbaar gesteld in 14 talen. Lees meer over dit project op onze website […]

In het nieuws: magnetische noordpool aan de wandel

Auteur Marlies ter Voorde publiceerde in Kennislink vijf vragen over de wandelende noordpool: De magnetische noordpool is in rap tempo op weg naar Siberië. De kaarten van het magneetveld moeten om die reden eerder vernieuwd worden dan gebruikelijk. Is dat raar, en wat zijn de gevolgen? Antwoord op de meest rondzingende vragen. U las of […]

NWO-ALW enquête: The potential of Bio- and Geodiversity collections

Een NWO-ALW project lopende bij Naturalis Biodiversity Center wil graag de wetenschappelijke gemeenschap in Nederland een kans geven om bij te dragen aan en invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van internationale onderzoeksinfrastructuren. Deze innovatieve infrastructuren hebben veel potentie en zullen de toekomstige workflow van onderzoekers gaan beinvloeden. Een van deze komende infrastructuren is […]