EFG: Results Employment Survey 2019

The annual EFG Employment Survey aims at analysing the current labour market for geologists in Europe. The information gathered by this survey is not only useful for EFG’s work and to our national association members, but also for informing individual geologists at large through: A clear overview of their work opportunities in Europe, helping them […]

Geo.brief Uitgelicht: Langs de oeverwallen van de Oude Rijn

Tijdens haar MSc-onderzoek naar de morfologie en evolutie van oeverwallen combineerde Lonneke Roelofs (Universiteit Utrecht) verschillende disciplines en onderzoeksmethoden. Een veldwerk langs de groene oevers van de Oude Rijn, het pipetteren en dateren van sedimentmonsters in het lab, en lange uren besteed aan het draaien van modelruns resulteerden in de MSc-scriptie die dit jaar is […]

NJG Open Access Articles available

Sinds begin 2019 zijn alle artikelen van de Netherlands Journal of Geosciences open access. De artikelen zijn te vinden op de website van Cambridge University Press via deze link. In navolging van de editorial geplaatst op 1 februari zijn er op 19 maart twee artikelen verschenen in het nieuwe volume 99 voortbordurend op de special issue […]

Coronacrisis: bericht van het bestuur

Als bestuur leven we mee met alle mensen, en hun directe omgeving, die besmet zijn met het virus en daar de effecten van voelen. Ook voelen we ons betrokken bij de kwetsbare groepen in de samenleving, die momenteel in isolatie leven en in spanning afwachten of het virus aan hen voorbij zal gaan. We voelen […]

“Future of Sand” symposium is postponed!

Click here for registration and details Due to the Coronavirus we have to postpone this event. After June 1st we will decide upon a new date. People who have already registered will stay registered. If the new date doesn’t suit you, you will obviously get your money back.

NJG Open Access Articles available

Sinds begin 2019 zijn alle artikelen van de Netherlands Journal of Geosciences open access. De artikelen zijn te vinden op de website van Cambridge University Press via deze link. In navolging van de editorial geplaatst op 1 februari zijn er deze week twee artikelen verschenen voor deze special issue van de NJG over geothermische energy. Op […]

Kringendag en jaarvergadering KNGMG op 14 mei 2020

Het bestuur van het KNGMG nodigt u uit voor de jaarvergadering van het Genootschap op donderdag 14 mei 2020, bij de TU in Delft (exacte locatie volgt). De vergadering wordt dit jaar gecombineerd met het van harte aanbevolen symposium The Future of Sand, a long term perspective, dat KNGMG samen met Ingeokring en CEDA-NL organiseert. […]