Kort verslag EFG EuroWorkshops, Geology and the Energy transition

Op 23 mei 2019 vond de ‘Geology and the Energy Transition’ conferentie plaats in de oude mijnbouwfaculteit in Delft. De bijeenkomst werd georganiseerd door de European Federation of Geologists (EFG), het EU project CHPM2030, en het KNGMG. Een conferentie die de EFG samen met een nationale beroepsvereniging organiseert wordt een ‘Euroworkshop’ genoemd en vind één […]

Oproep voor inzendingen Jelgersma- en Escherprijs studiejaar 2018-2019

Het KNGMG kan jaarlijks prijzen uitreiken voor de beste afstudeerscriptie van studenten van een opleiding Aardwetenschappen in Nederland. Een scriptie kan een nieuwsgierigheids-gedreven, toegepast of interdisciplinair karakter hebben. Voor een nieuwsgierigheids-gedreven onderwerp zijn originaliteit en hypothesevorming de belangrijkste criteria; bij een toegepast onderwerp kijkt de jury vooral naar het vernieuwende en probleemoplossende karakter; en bij […]

UNEXMiN: Trials at the Urgeiriça flooded underground mine are a success

The UNEXMiN project is developing a technology capable of autonomous exploration and mapping of flooded mines. The robotic platform uses non-contact methods to gather geological, mineralogical and spatial data without major costs or risks associated. The field trials help the team to access the platform development and make improvements to the unique technology. UNEXMiN has […]

Geo.brief 3 2019 is uit

Geo.brief 3 is uitgegeven voor de leden van het KNGMG. In deze Geo.brief wordt aandacht besteed aan: Temperatuur in het Eoceen Dinantien kalkstenen zijn ‘hot’ Euroworkshop Geologie en de Energietransitie NAC2019 foto’s, poster, verslag Badlands in Navarra Wilt u ook de Geo.brief ontvangen? U kunt lid worden van het KNGMG, vanaf €65 per jaar via […]

NAC 2019: kort verslag & prijswinnaars

Het NAC werd dit jaar voor het eerst niet in Veldhoven georganiseerd, maar in een hotel in Utrecht. Dit heeft geleid tot een grotere opkomst en er was algemene tevredenheid over de locatie en de wetenschappelijke inhoud. Het KNGMG is één van de founding fathers van het NAC en sponsort dit congres al vanaf het […]

KNGMG: “save the date” 4 oktober: Staringlezing, Zeespiegelsymposium

Het KNGMG organiseert jaarlijks de Staringlezing. Dit jaar zal de Staringlezing ingebed worden in een symposium en debat over zeespiegelstijging. De Staringlezing zal verzorgd worden door Roderik van der Wal, hoogleraar Sea Level and Coastal Impacts (UU). Bevestigde namen zijn verder Aimee Slangen (NIOZ), Fedor Baart (Deltares) en Bas Jonkman (TuDelft). Meer informatie via deze […]

KNGMG: Jaarvergadering

Het bestuur van het KNGMG nodigt u uit voor de jaarvergadering van het Genootschap op woensdag 15 mei 2019, als vanouds in het KIVI-gebouw in Den Haag. De vergadering begint om 16.00 u, vanaf 15.30 u is er koffie en thee. Na afloop is er om 17.00 uur een borrel en daarna volgt een lezing […]

CHPM2030 brochure beschikbaar in 14 talen

Het vierjarig project CHPM2030– Combined Heat, Power and Metal extraction is gericht op het ontwikkelen van innovatieve technologie voor de gelijktijdige winning van warmte-energie en metalen. Om de campagne kracht bij te zetten is er een Youtube promotie film gemaakt en zijn er brochures beschikbaar gesteld in 14 talen. Lees meer over dit project op onze website […]