Kennislink: Aardbevingen in Groningen

Marlies ter Voorde heeft haar serie over de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gaswinning afgesloten met dit artikel. Begin februari vroeg ze in het eerste artikel van deze verhalenserie aan haar lezers “Wat wilt u weten over de aardbevingen in Groningen?”. Of ze reacties zou krijgen, wist ze niet zeker, maar anders had ze zelf nog […]

Big Data: The European Inventory of Flooded Mines is now online!

The UNEXMIN project is proud to present its European database on flooded mines, after months of work. This inventory was developed as part of a task envisaged in Work Package 5 (Stakeholder mobilisation). The Inventory of Flooded Mines can be used by anyone and will be continously updated. Follow this link for the full article.

Geo.brief 4 is uit

Geo.brief 4 is uitgegeven voor de leden. In deze Geo.brief wordt aandacht besteed aan: Bodemdaling en landgebruik in Vietnam De Laacher See caldera in de Eifel De eerste Golden Spike PRIDE: Meerfauna’s in het nauw Wilt u ook de Geo.brief ontvangen? U kunt lid worden van het KNGMG, vanaf  €65 per jaar via deze link.

IJskap Antarctica smelt steeds sneller

  In een recent artikel in Nature wordt aangetoond dat de snelheid waarmee Antarctica afsmelt de laatste 25 jaar fors is toegenomen. Uiteraard heeft dit ook geleid tot een toename in de bijdrage van Antartica aan de wereldwijde zeespiegelstijging. De oorzaak van deze toename wordt in het artikel bewust niet verklaard, omdat dit nog onvoldoende […]

EFG: Enquête over de arbeidsmarkt voor geologen in Europa

The employment survey of the European Federation of Geologists (EFG) aims at analysing in which industries professional geologists work, if their professional activities relate to their academic training, if they exploit the job opportunities in other European countries and which are the prospects for the future. The information that will be gathered through this survey […]

EFG Annual Report 2017

The European Federation of Geologists (EFG) is pleased to present its Annual Report for the past year. 2017 was indeed the last year of EFG’s Strategic Plan for the period 2014 to 2017 and the annual report presents the main outcomes for each of the strategy’s seven action plans: supporting EFG Members, European Network, Global […]

Privacyverklaring KNGMG

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft het KNGMG een Privacyverklaring opgesteld. U kunt deze verklaring hier inzien of downloaden: [Privacyverklaring KNGMG versie 1.0]

Nieuwe Minor: Geo-resources for the future

De universiteiten van Leiden, Delft en Erasmus werken samen aan diverse interdiciplinaire minoren. Alle Bachelor studenten van TU Delft, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam kunnen zich inschrijven. Een van deze minors is Geo-resources for the future en zal worden gegeven aan de TU Delft (Faculty of Civil Engineering and Geosciences). De studenten zullen leren, discussiëren en debatteren over grondstoffen voor […]

EFG-projecten update

Het KNGMG participeert in vier Europese gefinancierde projecten in het kader van het Horizon 2020 project. Het laatste nieuws over deze projecten is te vinden op de KNGMG pagina.