Greendeals: Westland Trias boring verrast

Het gebruik van aardwarmte voor groenten-, bloemen- en plantenteelt zorgt ervoor dat er minder aardgas nodig is. De Green Deal Trias Onderzoeksboring Westland heeft het doel de tuinbouwsector in de gemeente Westland te verduurzamen door een andere vorm van warmtewinning. Dit is de eerste keer dat er in Nederland op 4 kilometer diepte naar aardwarmte wordt […]

EAGE/EFG photo contest 2018

You love photography? In this case, don’t forget to submit your favourite ‘Geoscientists at work’ photos to the 2018 edition of the EAGE/EFG Photo Contest 2018. The submission deadline is 10 March 2018. The overall theme is ‘Geoscientists at work’ and you can submit photos in 5 categories: Education & Training Landscapes & Environment Fieldwork Energy […]

Special Issue Groningen gepubliceerd

De speciale Groningen-editie van het Netherlands Journal of Geosciences is nu –open access– online beschikbaar. Het bevat artikelen met belangrijke nieuwe inzichten op het gebied van aardgaswinning en de daarmee gepaard gaande bevingen in Groningen.

KINDRA Winter Newsletter

  U kunt de KINDRA Winter Newsletter hier downloaden: Informatie over de KINDRA Final Conference vindt u hier: https://www.kngmg.nl/evenement/kindra-final-conference/

Rathenau Instituut | Nieuwe publicatie ultradiepe geothermie

Vorige week publiceerde het Rathenau Instituut het onderzoeksrapport ‘Samen kennis aanboren – Verkenning van kennis en opvattingen over ultradiepe geothermie’. Een onderzoek dat is uitgevoerd door het Rathenau Instituut in samenwerking met TU Delft en Wageningen University & Research op verzoek van de provincie Noord-Brabant. Geothermie, oftewel aardwarmte, biedt mogelijk een duurzaam alternatief voor aardgas. […]

Van Waterschoot van der Grachtpenning 2017 voor Jan van Hinte

Na positief advies van de Genootschapsraad heeft het hoofdbestuur van het KNGMG unaniem besloten om de Van Waterschoot van der Grachtpenning 2017 toe te kennen aan prof. dr. Jan E. van Hinte. Jan van Hinte is emeritus hoogleraar Paleontologie en Stratigrafie aan de Vrije Universiteit. Zijn werk is van grote betekenis voor de ontwikkeling van […]