UNEXMIN – Underwater Explorer for flooded mines

De Europese Commissie heeft in februari 2016 het startsein gegeven voor een vierjarig project UNEXMIN – UNderwater EXplorer for flooded MINes.

unexmin-logo-full-1030x226Het UNEXMIN Consortium, bestaande uit 15 Europese organisaties, wil een vernieuwend mijneninspectiesysteem met behulp van robots ontwikkelen waarmee ondergelopen mijnen in kaart gebracht kunnen worden. Met deze technologie kan Europa’s capaciteit vergroot worden om diens verlaten mijnen opnieuw te evalueren op de aanwezigheid van mineralen met als resultaat enerzijds verlaagde exploratiekosten en anderzijds een verhoogde investeringszekerheid voor toekomstige mijnbouwactiviteiten. Door data te verzamelen over voormalige mijnen welke tegenwoordig ontoegankelijk zijn, draagt UNEXMIN tevens bij om Europa ‘s unieke mijnbouwgeschiedenis te documenteren en deze veilig te stellen. Tijdens een workshop in Madrid (25 en 26 oktober 2016) is reeds een start gemaakt met de ontwikkeling van een robot alsmede een methodiek om de mijnen in kaart te brengen.

Binnen het UNEXMIN project stelt de ‘European Federation of Geologists’ (EFG) een database van ondergelopen mijnen in Europa op. Extra aandacht gaat uit naar die mijnen waar in het verleden ertsen zijn gedolven en mijnen die niet onderzocht kunnen worden door duikers gezien hun diepte en/of slechte toegankelijkheid. De EFG verzamelt verder informatie over elke ondergelopen mijn of ‘structuur’ van enig cultureel of archeologisch belang. Dit erfgoed kan met behulp van de nieuwe UNEXMIN technologie opnieuw onderzocht worden.

Het UNEXMIN project wordt gefinancierd door het EU-programma Horizon 2020. Coördinator is de EFG. Het KNGMG is aanspreekpunt voor Nederland en zal bijdragen aan de te ontwikkelen database. Namens het KNGMG is Els Ufkes contactpersoon.

Naast UNEXMIN werkt het KNGMG samen met de EFG in de volgende Horizon2020 projecten: INTRAW, KINDRA en CHPM2030.

Meer informatie kan worden gevonden op de website van UNEXMIN: www.unexmin.eu
Verder vindt u in de PDF UNEXMIN_press_release_November2016.pdf het persbericht dat het project heeft doen uitgaan en er is een informatieblad Unexmin-info-sheet_FINAL.pdf.