Geologie en Mijnbouw

Content PRE-1961

 

TitleYearAuthorsVol (No)Abstract
Voorwoord1931Bestuur10(1)
Raad van Bestuur van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniën 1931Bestuur10(1)
Metamorphose1931Redactie10(1)
Korte verslagen Algem. Vergadering van het Genootschap, zaterdag 14 maart inst. V. mijnbouwkunde te Delft1931Redactie10(1)
Geologische Sectie1931Redactie10(1)
De Nederlandse mijnindustrie in 1930 (I)1931Redactie10(1)
Overzicht van tijdschriften1931Redactie10(1)
Uit andere bladen1931Redactie10(1)
Belgische Steenkoolproductie1931Redactie10(1)
Wereldkoperproductie1931Redactie10(1)
Mangaan in Zuid-Africa1931Redactie10(1)
Mijnbouw Maatschappij "Redjang Lebong"1931Redactie10(1)
Mijnbouw Maatschappij Simau1931Redactie10(1)
Mines d'or de Kilomoto1931Redactie10(1)
Goudvondsten in Mandsjoerije1931Redactie10(1)
Diamantproductie in Z. Afrika1931Redactie10(1)
Duitsche petroleumindustrie1931Redactie10(1)
Russische petroleumindustrie1931Redactie10(1)
Peronalia1931Redactie10(1)
Inhoud1931Redactie10(1)
De afnemende levensduur der Wiwatersrandgoudmijnen en de pogingen om de voortbrenging der mijnen op te voeren1931F. Oudschans Dentz10(2)
De Nederlandse mijnindustrie in 1930 (II)1931Redactie10(2)
Mijnbouwmaatschappij Aecquater1931Redactie10(2)
Transvaalse Goudproductie1931Redactie10(2)
Uitreiking Eerediploma aan Prof. G.A.F. Molengraaff1931Redactie10(3)
Mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1931Redactie10(3)
Silicaten en kiezelzuren1931W.F. De Jong10(3)
Tarakan petroleum maatschappij.1931Redactie10(3)
Officieele mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1931Administratie10(4)
Mijngas ontploffingen door steenvonken1931W.H.D. de Jongh10(4)
Overzicht van tijdschriften1931Redactie10(4)
Boekaankondigingen1931Redactie10(4)
Staatsmijnen in Limburg1931Redactie10(4)
Uit andere bladen1931Redactie10(4)
Productie Limburgsche Mijnen1931Redactie10(4)
Charbonnages Willem Sofia1931Redactie10(4)
Oost Borneo Maatschappij1931Redactie10(4)
Mijnbouwmaatschappij Simau1931Redactie10(4)
Mijnbouwmaatschappij Aequator1931Redactie10(4)
Mijnbouw maatschappij "Redjang Lebong" 1931Redactie10(4)
Perlak Petroleum Maatschappij1931Redactie10(4)
Vaktentoonstelling "Grubensicherheit"1931Redactie10(4)
Asbest en haar toepassingen (II)1931J.C. Weber10(4)
Officieele mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1931Administratie10(5)
De "diepere geologie"van Nederland en de geophysica1931Th. Reinhold10(5)
Depressiemetingen met Askania-statoskopen uigevoerd op staatsmijn Maurits - augustus 1930 (I)1931J.J. Arps10(5)
Overzicht van tijdschriften1931Redactie10(5)
Pneumatische opvulling1931Redactie10(5)
Petroleumproductie in 19301931Redactie10(5)
Productie Limburgsche Mijnen1931Redactie10(5)
Perlak Petroleum Maatschappij1931Redactie10(5)
Petroleum Mij "Zuid-Perlak"in liquidatie1931Redactie10(5)
Peronalia1931Redactie10(5)
Huldiging van Prof. Ir. J.A. Grutterink1931Redactie10(6)
Officieele mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1931Administratie10(6)
Tegen mijngasgevaar ingekapselde ondergrondse electrische machines1931Redactie10(6)
Overzicht van tijdschriften1931S. v. S.10(6)
Gesloten schakelmateriaal voor mijnen1931Redactie10(6)
Beschermd schakelmateriaal voor hooge en lage spanning1931Redactie10(6)
Een moderne electrische mijnlamp1931Redactie10(6)
Veiligheid te water: de Draeger-contralong1931Redactie10(6)
Raad van Bestuur van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniën 1931Administratie10(7)
Excursie van de mijnbouwkundige sectie1931Redactie10(7)
Klaringsinstallatie van het afvalwater der ijn"Willen-Sophia"1931C.F.A. de Groot10(7)
Mutaties1931Administratie10(7)
Een kwarteeuw directeur van de domaniale mijn 1906-1931. Th, W.F.H. Husmann1931Redactie10(8)
Officieele mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1931Administratie10(8)
Het zoogenaamde caldera-probleem (I)1931C.G.S. Sandberg10(8)
Ontvangen publicaties1931Redactie10(8)
N.V. Dominiale Mijnmaatschappij1931Redactie10(8)
Productie Limburgsche Mijnen1931Redactie10(8)
Perlak Petroleum Maatschappij1931Redactie10(8)
Mutaties1931Redactie10(8)
Officieele mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1931Administratie10(9)
Het zoogenaamde caldera-probleem (II)1931C.G.S. Sandberg10(9)
De tentoonstelling "Grubensicherheit" te Keulen (I)1931A. Guyot van der Ham10(9)
Depressiemetingen met Askania-statoskopen uigevoerd op staatsmijn Maurits - augustus 1930 (II)1931J.J. Arps10(9)
Officieele mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1931Administratie10(10)
Procédé "dr Joosten"(het langs chemischen weg verkitten van zanden en los terrein)1931Marbach10(10)
Het zoogenaamde caldera-probleem (III)1931C.G.S. Sandberg10(10)
De tentoonstelling "Grubensicherheit" te Keulen (II)1931A. Guyot van der Ham10(10)
Depressiemetingen met Askania-statoskopen uigevoerd op staatsmijn Maurits - augustus 1930 (III)1931J.J. Arps10(10)
Productie der Limburgse mijnen1931Redactie10(10)
Ontvangen publicaties1931Redactie10(10)
Officieele mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1931Administratie10(11)
Het zoogenaamde caldera-probleem (IV)1931C.G.S. Sandberg10(11)
Een oud onderzoek van de koraalriffen van het eiland Timor1931N.H. van Doorninck10(11)
Geologische Sectie korte verslagen. Over bloedverwantschap van sedimenten in verband met zware mineralen onderzoek. Vergadering van 28 Febr. 1931 te Amsterdam, geologisch Instituut1931C.H. Edelman10(11)
Productie Limburgsche Mijnen1931Redactie10(11)
Raad van Bestuur van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniën 1931Administratie10(12)
Officieele mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1931Administratie10(12)
Van Iterson, De Conrad's Premie en wij, mijningenieurs1931Administratie10(12)
Kalk- en Cement Ovens. De "Thiele" oven, systeem "Schwenk" (I)1931W. v.d. Schuyt10(12)
De moderne electrische mijnlamp1931Redactie10(12)
Ontvangen publicaties1931Redactie10(12)
Officieele mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1931Administratie10(13)
Prof. Dr. Mr. W.H. Nolens1931Redactie10(13)
Kalk- en Cement Ovens. De "Thiele" oven, systeem "Schwenk" (II)1931W. v.d. Schuyt10(13)
Overzicht van tijdschriften1931S.v.S.10(13)
Diversen1931Redactie10(13)
Koninkl. Nederl. Hoogovens en Staalfabrieken N.V.1931Redactie10(13)
Officieele mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1931Administratie10(14)
Geologische Sectie korte verslagen. Over de Geologie van Bonaire. Vergadering 23 Mei 1931 in Utrecht, Mienerlogisch Geologisch Instituut der Rijks-Universiteit1931P. Pijpers10(14)
Overzicht van tijdschriften1931S.v.S.10(14)
Ontstekingsapparaten1931Redactie10(14)
Productie Limburgsche Mijnen1931Redactie10(14)
Officieele mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1931Administratie10(15)
Gletscherwaarnemingen in de Oost-Alpen1931L. van Houten10(15)
Productie Limburgsche Mijnen1931Redactie10(15)
Ontvangen publicaties1931Redactie10(15)
Officieele mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1931Administratie10(16)
Korte verslagen. Voordracht met demonstratie over het schuimprocédé "MiniMax" in de vergadering van 26 october 1931 in het gebouw van de mijnschool te Heerlen1931Schürmeijer10(16)
Het diepste boorgat ter wereld, 10585 voet - 3175.5 meter1931Redactie10(16)
De beteekenis van het mijnbedrijf in Zuid-Afrika1931Redactie10(16)
De afbouwmethoden bij de Oembilinmijnen (I)1931V.H. Ploem10(16)
Literatuur1931Redactie10(16)
Officieele mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1931Administratie10(17)
Kort verslag: Voordracht over de voorlopige Geologische uitkomsten van de Snellius-Expeditie, in de vergadering van 24 october 1931 in het Botanisch Laboratorium te Leiden gehouden1931Ph. H. Kuenen10(17)
Prof. K. Martin1931I.M. van der Vlerk10(17)
Ir. D. Blankevoort1931Redactie10(17)
Mr. W.A.J.M. van Waterschoot van der Gracht1931Redactie10(17)
Machinale kolenwinning in bruinkolenmijnen1931W.H.D. de Jongh10(17)
Overzicht van tijdschriften1931S.v.S.10(17)
Productie Limburgsche Mijnen1931Redactie10(17)
Oost Borneo Maatschappij1931Redactie10(17)
Tarakan petroleum maatschappij.1931Redactie10(17)
Petroleum Maatschappij Gaboes1931Redactie10(17)
Mijnbouw Maatschappij Acqator1931Redactie10(17)
Mijnbouw Maatschappij Redjang Lebong1931Redactie10(17)
De ontwikkeling der wereldproductie van aardolie sedert begin 19301931K.10(17)
Adresboek van de Nederlansche fabrikanten voor binnenland en export.1931Redactie10(17)
Officieele mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1931Administratie10(18)
De afbouwmethoden bij de Oembilinmijnen (II)1931V.H. Ploem10(18)
Moderniseering der mijn Oranje-Nassau I1931Redactie10(18)
Overzicht van tijdschriften1931Redactie10(18)
Officieele mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1932Administratie10(19)
Over de genetische classificatie van negatieve vulkaanvormen. Tevens antwoord op Sandberg's "het zogenaamde calderaprobleem"1932R.W. van Bemmelen10(19)
Vergaderingen. Internationaal Geologisch Congress1932Redactie10(19)
Kristallen en Röntgenstralen - Lezing gehouden in de Vergadering Geologische Sectie te Amsterdam op 26 November 19311932J.M. Bijvoet10(19)
Overzicht van tijdschriften1932S.v.S.10(19)
Octrooinieuws1932A. van der Veen10(19)
Productie Limburgsche Mijnen1932Redactie10(19)
Ledenlijst1932Administratie10(19)
Errata1932Administratie10(19)
Officieele mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1932Administratie10(20)
De Coal Face Machinery Exhibition te Sheffield1932A. Guyot van der Ham10(20)
Mijnbouw Maatschappij Simau1932Redactie10(20)
Mijnbouw Maatschappij Redjang Lebong1932Redactie10(20)
Officieele mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1932Administratie10(21)
De Geologische Bouw van Java1932H. Gerth10(21)
Tektonische lijnen in Nederland1932P. Tesch10(21)
Causerie over fossiele diatomeen1932Th. Reinhold10(21)
Jaarverslag van den hoofdingenieur der mijnen over het jaar 19301932Redactie10(21)
Notulen van de 20ste Gewone Algemeene vergadering van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap van Nederland en Koloniën1932J. Th. Erb en G.L.L. Kemmerling10(21)
Ledenlijst1932Administratie10(21)
Personalia1932Administratie10(21)
Raad van Beroep Mijnwezen1932Redactie10(21)
Limburgsche mijnen1932Redactie10(21)
Perlak Petroleum Maatschappij1932Redactie10(21)
Mijnbouw Maatschappij Simau1932Redactie10(21)
Mijnbouw Maatschappij Redjang Lebong1932Redactie10(21)
Officieele mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1932Administratie10(22)
Geologische Sectie 30e Gewone Vergadering1932Administratie10(22)
Mijnbouwkundige Sectie Gewone Vergadering1932Administratie10(22)
Officieele Mededeelingen van de Mijnbouwkundige Vereeniging1932Administratie10(22)
"Low grade ore" en de levensduur van mijnen1932J.C. Schagen van Soelen10(22)
Overzicht van tijdschriften1932S.v.S.10(22)
De uitbreidingsmogelijkheid van export van Gouvernementskolen in Indië1932G.H.M. Vierling10(22)
Nieuwe brikettenfabriek op de mijn "Hendrik"1932Redactie10(22)
De Brittish Industries Fair1932Redactie10(22)
Ledenlijst1932Administratie10(22)
Personalia1932Administratie10(22)
Errata1932Redactie10(22)
Twintig jaar Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap1932J.Th. Erb10(23)
Terugblik1932N.A. Brouwer10(23)
Terugblik1932J. Bakker10(23)
Officieele mededeelingen1932Administratie10(23)
Internationaler Bohrkongress in Berlin 19341932Redactie10(23)
Nieuwe inzichten in den geologischen bouw van het Balticum en Europeesch Rusland1932G.L. Smit Sibinga10(23)
Stoken met kolenstof1932W.v.d.Sch.10(23)
Kopermijn in Zuid-Solo1932Redactie10(23)
Een nieuwe duitsche installatie voor de raffinage van olie1932Redactie10(23)
Stikstofbinding in Japan1932Redactie10(23)
Limburgsche Mijnen1932Redactie10(23)
N.V. Steenkolen maatschappij "Parapattan"1932Redactie10(23)
Oost Borneo Maatschappij1932Redactie10(23)
Mijnbouw Maatschappij Simau1932Redactie10(23)
Mijnbouw Maatschappij Redjang Lebong1932Redactie10(23)
Mijnbouw Mij Acquator1932Redactie10(23)
Internationaal tincomite1932Redactie10(23)
Petroleumwinning in Pruisen1932Redactie10(23)
Wereldpetroleumproductie1932Redactie10(23)
Octrooinieuws1932v.d. V10(23)
Een nieuwe hoogspanningskabel1932Redactie10(23)
Ledenlijst1932Redactie10(23)
De 21e algemeene vergadering ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het genootschap1932G.L.L. Kemmerling10(24)
Officieele mededeelingen1932Administratie10(24)
De Nederlandsche mijnindustrie in 19311932Redactie10(24)
De Tenax Mijnkabel1932Redactie10(24)
Oost Borneo Maatschappij1932Redactie10(24)
Tarakan petroleum maatschappij.1932Redactie10(24)
Ledenlijst1932Redactie10(24)
Rectificatie1932Redactie10(24)
Opvulling van afgebouwde kolenlagen met geperste "letten"kogels1932A. Guyot van der Ham11(1)
Goethe's Geologische en Mineralogische onderzoekingen in Bohemen1932A. Guyot van der Ham11(1)
Metamorphose van de "mijningenieur"1932G.K.11(1)
Een geologische verkenning van Centraal-Borneo1932R.J. van Lier11(1)
Geologie, ertsvoorkomens en economisch-mijnbouwkundige ontwikkeling van de Boven-Katanga1932N.H. van Doorninck11(1)
Productie Limburgsche Mijnen193211(1)
N.V. Steenkolen maatschappij "Parapattan"193211(1)
Duitsche Steenkoolindustrie193211(1)
Russische Steenkoolindustrie193211(1)
Algemeene Exploratie Mij.193211(1)
Russische Petroleum Industrie193211(1)
Internationaal tincomite193211(1)
Mijnbouwmaatschappij "Simau"193211(1)
Mijnbouwmaatschappij "Redjang Lebong"193211(1)
Ledenlijst193211(1)
Officieele mededelingen193211(2)
In Memoriam C.J. Bouten193211(2)
Het kosten-vraagstuk der opvulmethoden in kolenmijnen1932J.A.W. Muller11(2)
Recente vondsten van fossiele zoogdieren in Nederland1932J.J.A. Bernsen11(2)
Officieele mededelingen193211(3)
Eenige opmerkingen naar aanleiding van de publicatie in "Gluck Auf" over "Neuartiges Waschwasserklaerverfahren im Steinkohlenbergbau"1932C.F.A. de Groot11(3)
Prof. dr. J. Wanner193211(3)
Hoofdingenieur der mijnen193211(3)
Mijnschool193211(3)
Productie Limburgsche Mijnen193211(3)
Het kosten-vraagstuk der opvulmethoden in kolenmijnen (vervolg van pagina 19)1932J.A.W. Muller11(4)
Recente vondsten van fossiele zoogdieren in Nederland (vervolg van pagina 20)1932J.J.A. Bernsen11(4)
Ledenlijst193211(4)
Peck & Co. jubileerde193211(4)
Ten afscheid van Dr. Georges Laure Louis Kemmerling1932De uitgever11(4)
Droge berreiding van steenkolen1932O. Schäfer11(5)
De Bataafsche Petroleum Maatschappij in Nederland193211(5)
Productie Limburgsche Mijnen193211(5)
Ledenlijst193211(5)
Het aardolie-congres te Hannover van 5-7 mei 19321932C.P.M. Frylinck11(6)
Pater Dr. J.J.A. Bernsen O.F.M.1932I.M. van der Vlerk11(6)
Droge berreiding van steenkolen (Vervolg van pagina 44)1932O. Schäfer11(6)
Ledenlijst193211(6)
Het aardolie-congres te Hannover van 5-7 mei 19321932C.P.M. Frylinck11(7)
Kaartbespreking1932B.G. Escher11(7)
Productie Limburgsche Mijnen193211(7)
Het aardolie-congres te Hannover van 5-7 mei 19321932C.P.M. Frylinck11(8)
Koninklijke Petroleum Maatschappij1932Redactie11(8)
Ter bespreking ontvangen uitgaven1932Redactie11(8)
Personalia1932Redactie11(8)
Ledenlijst1932Redactie11(8)
N.V. Perlak Petroleum Maatschappij1932Redactie11(8)
Hazemeyer's Jubileum1932Tg.11(8)
Staatsmijnen in Limburg1932Redactie11(9)
Koninklijke Petroleum Maatschappij (vervolg bldz 81)1932Redactie11(9)
Onderzoekingen in de Catalaansche Pyreneeën1932H. Boissevain11(9)
De schatgraverij te Zaandam1932J. v. E.11(9)
Personalia1932Redactie11(9)
Uit het verslag van de Zuid-Afrikaansche Regeringscommissie inzake mijnen met laag ertsgehalte1932F. Oudschans Dentz11(10)
N.V. Domaniale Mijn Maatschappij1932Redactie11(10)
Mijnveld der staatsmijn Emma1932Redactie11(10)
Eerste reisbericht uit Ijsland1932N.H. van Doorninck11(10)
Ter bespreking ontvangen uitgaven193211(10)
Productie Limburgsche Mijnen193211(10)
Ledenlijst193211(10)
Nogmaals het zoogenaamde "caldera" probleem 1932C.G.S. Sandberg11(11)
Productie Limburgsche Mijnen193211(11)
Zuid Afriika's oudste mijn193211(11)
Zuid Afrikaansche goundproductie193211(11)
Ledenlijst193211(11)
Algemeene Vergadering193211(11)
Algemeene Vergadering193211(12)
Tweede reisbericht uit Ijsland1932N.H. van Doorninck11(12)
Over de rangschikking der duizend-eilanden in noord-zuidelijke richting1932J.H.F. Umbgrove11(12)
Mijnventilatoren voorheen en thans1932M. Schaeffer11(12)
Achtste lustrum van de Mijnbouwkundige Vereeniging193211(13)
Derde reisbericht uit Ijsland1932N.H. van Doorninck11(13)
Koninklijke Nederlandsche Hoogoven- en Staalfabrieken N.V.1932Redactie11(13)
Productie Limburgsche Mijnen193211(13)
Oost Borneo Maatschappij193211(13)
Poolse Steenkoolindustrie193211(13)
Internationaal tincomite193211(13)
Wereld-tinproductie193211(13)
Mines d'or de Kilomoto193211(13)
Mijnbouwmaatschappij "Redjang Lebong"193211(13)
Ledenlijst193211(13)
Veertigjarig bestaan van de Mijnbouwkundige Vereeniging193211(14)
Enkele bladzijden uit de geschiedenis van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft1932"Mijnbouwer" 11(14)
Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien (Algemeene vergadering op 30 September 1932)193211(14)
De Hollandsche Metallurgische bedrijven193211(14)
Literatuur193211(14)
Mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap193211(14)
Officieele mededelingen193211(15)
De delving van schacht III van staatsmijn Hendrik tot in de vaste rots volgens "de methode Honigmann" 1932G. Duyfjes11(15)
vierde en laatste reisbericht uit Ijsland1932N.H. van Doorninck11(15)
De ontwikkeling der Palaeobotanie en haar verband met botanie en geologie1932W.J. Jongmans11(15)
Productie Limburgsche Mijnen193211(15)
Ledenlijst193211(15)
Officieele mededelingen193211(16)
De geologie der Bergamasker Alpen in verband met het Dinariden probleem1932S.W. Tromp11(16)
Staatstoezicht op de mijnen193211(16)
Ledenlijst193211(16)
De eerste Europese rotary-diepboor-installatie met directe asaandrijving1932L.J. Tiuka11(17)
De begroting van 's lands steenkolenmijnen in Nederlands Indië voor het jaar 19331932A. Guyot van der Ham11(17)
Literatuur1932B.G. Escher11(17)
Installatie wandkaart-commissie193211(17)
Ledenlijst193211(17)
Officieele Mededeeling193211(18)
De genese der Lombardische Alpen en die der Oost Alpiene Dekken1932S.W. Tromp11(18)
De begroting der Banka-tinwinning voor het jaar 19331932A. Guyot van der Ham11(18)
Officieele Mededeeling193311(19)
De gravimetrische opsporingsmethode en de verschillende typen torsiebalansen1933J.G. van Ewijk11(19)
Productie Limburgsche Mijnen193311(19)
Ledenlijst193311(19)
Personalia193311(19)
Officieele Mededeeling193311(20)
Mr. Dr. W.F.J. Frowein en de staatsmijnen193311(20)
s Lands steenkolenmijnen in Nederlands Indië1933J. van de Velde11(20)
De oorsprong der Borneodiamanten1933N. Wing Easton11(20)
Literatuur193311(20)
Productie Limburgsche Mijnen193311(20)
Officieele Mededeeling193311(21)
De bodemkartering in Nederlands Indië1933F.A. van Baren11(21)
Vue d'ensemble sur constitution du sol de la Belgique1933A. Renier11(21)
Boekbespreking1933Edelman11(21)
Ledenlijst193311(21)
Officieele Mededeeling193311(22)
Prof. J. van Baren in memoriam1933W.C. Klein11(22)
Ir. J. Gadiot in memoriam1933G.H. Edixhoven11(22)
De nieuwe ophaalmachine der Oranje-Nassau mijn1933L. Jacobs11(22)
Officieele Mededeeling193311(23)
De bodemkartering in Nederlands Indië (vervolg van pagina 209)1933F.A. van Baren11(23)
Ledenlijst193311(23)
Gletscherwaarnemingen in de Oost-AlpenL. van Houten()
De Geologische Bouw van JavaH. Gerth()
Over bloedverwantschap van sedimenten in verband met het zware-mineralen onderzoekC.H. Edelman()
Isolatie afwijkingenE.A. Vening Meinesz()
Het vulcanisme van de Hawaii-EilandenN.H. van Doorninck()
Geologie van ArubaJ.H. Westerman()
Over de voorloopige geologische uitkomsten van de Snellius-ExpeditiePh.H. Kuenen()
Röntgenstralen en KristallenJ.M. Bijvoet()
Demonstratie van een verzameling "Tutenmergels" uit het WealdH.D.M Burck()
Undatie theorieR.W. van Bemmelen()
De opzet der Geologische Java en Sumatra karteringenA.C. de Jongh()
De Neogene geschiedenis van een deel der oostelijke PyreneënA.J. Pannekoek()
Vraagstukken in verband met de Nederlandsche sedimentenF.A. van Baren()
Over enkele resultaten van het vulkanologisch onderzoek in Nederlands IndiëM. Neuman van Padang()
De koperhoudende lood-zinkertsafzettingen in het Limburgse Carboon en hun positie in het kader der Europeesche mineralisatieJ.C. de Wykerslooth de Weerdesteyn()
Het geo-hydrologisch onderzoek van den Wieringermeer polderC. H. Edelman()
Het kwartsgehalte van het grindbestanddeel in het Nederlandsch Kwartair en het Misere der onomatografieJ.F Steenhuis()
De reis met H.M.K. XVIIIF.A. Vening Meinesz()
Orogenesis, klimaatsveranderingen en ijstijdenG.F. Tydeman()
De eerste vondst in Nederland van een Pleistoceenen menschI.M. van der Vlerk()
De kustlijn van de oud-holocene zee in NederlandJ.F Steenhuis()
Sedimentologische provincies in de zuidelijke NoordzeeJ.A. Baak()
Eenige tectonische problemen uit den Nederlandsch-Indischen ArchipelH.Schuppli()
Kiel en kleimineralenA. L. S. BAR()
De sedimentatie van het laagterrasC. H. EDELMAN()
De beteekenis van de geologische kaart en de geologie voor een bodemkarteering in het bijzonder voor het kaartblad WageningenW.A.J. Oosting()
De stratigrafie van het Oud-Pleistoceen in NederlandP. Tesch()
Determinatie van een voorkomen van Eoceen op grond van diatomeeënTh. Reinhold()
De economische betekenis van de Nederlandsch-Indische steenkolen in het Oosten van AziëP. M. VAN BOSSE()
Ertsen, kolen en aardolie in Zuid-AmerikaH. Gerth()
Partial application of micropaleontologyW.L.F. Nuttall()
Nieuwe bijdrage tot de stratigrafie van het Nederlandsche PleistoceenJ.F Steenhuis()
Perspectieven voor den mijnbouw in Nederlandsch-IndiëP. Hovig()
Een en ander over den tectonischen bouw van Noord-West EuropaW.A.J.M van Waterschoot van der Gracht()
Prof Dr Albert Heim, geb 12 april 1849, gestorven 31 augustus 1937, als geoloog en menschB.G. Escher()
Een beschouwing over enkele groepen der "groote" formaniniferenTan Sin Hok()
De vulkanische uitbarstingen nabij Rabaut op 29 mei 1937 en een paar volgende dagenW.C. Klein()
Uebersicht der Geologie von KolumbienH.Hubach()
Geologische resultaten van het zandonderzoek in Nederland en aangrenzende gebieden gedurende de laatste vijf jarenC.H. Edelman()
Hetgeen de Normalisatie-Commissie 38 tot stand bracht en nog doende en voornemens is tot stand te brengenW.F.J.M. Krul()
De concept-normaalbladen V 209: indeeling en benaming van gronsoorten, hoofdindeeling en V 210 idem, nadere indeeling van zand en grindJ.A. Grutterink()
Het normaalblad V 213. Methoden voor onderzoek van zand en grindD.J. Hissink()
Normalisatie en aonomatografie in het bijzonder der grondsoorten in de volkstaalJ.F. Steenhuis()
Officieele mededeelingen1933Redactie12(1)
Craelius boorapparaten van de Svenska diamantbornings A.B. Stockholm1933R.J. van Lier12(1)
Uranium-mineralen op Borneo1933B.G. Escher12(1)
Vorming van gesteenten in den tegenwoordigen tijd1933R. Richter12(1)
Literatuur1933Tg.12(1)
Productie Limburgsche Mijnen1933Redactie12(1)
Ledenlijst1933Redactie12(1)
Officieele mededeelingen1933Redactie12(2)
World Petroleum Congress. London 19th-25th July 19331933Redactie12(2)
Sixteenth session of the International Geological Congress in Washington1933Redactie12(2)
The task of the oil paleontologist1933I.M. van der Vlerk12(2)
"Over het fictieve van het begrip 'Ijstijden' in het algemeen en van dat van den Diluvialen (Pleistoceenen) in het bijzonder"1933C.G.S. Sandberg12(2)
Boekaankondigingen1933Redactie12(2)
Boekbespreking1933Redactie12(2)
Productie Limburgsche Mijnen1933Redactie12(2)
Ledenlijst1933Redactie12(2)
Officieele mededeelingen1933Redactie12(3)
Inleiding tot eene discussie over de nomenclatuur van afbouwmethodes1933W. van Esbroeck12(3)
Naar aanleiding van de voorgestelde benamingen voor winningsmethoden in den Mijnbouw1933C.L. van Nes en J.C. Schagen van Soelen12(3)
De afmetingen der kolenwinnende posten in den modernen steenkolenmijnbouw1933J.C. Schagen van Soelen12(3)
Bandtransporteurs voor het ondergrondsche bedrijf in den steenkolenmijnbouw1933Redactie12(3)
The World Petroleum Congress. To be held in London on the 19th to 25th July 19331933J.Th. Erb12(4)
A new Geological classification of oil accumulations1933B.G. Escher12(4)
Results obtained with drilling for oil at very great depths according to modern drilling methods1933A.A.G. Schieferdecker12(4)
Some notes on diamond drilling1933Redactie12(4)
The first years of life of the Royal Dutch1933Tg.12(4)
German kieselgur. A medium for filtering oils1933Redactie12(4)
Les gisements de naphte de la république Tchecoslovaque1933A. Matekja et L. Cepek12(4)
Action du "Calonit" Terre naturelle exploitée dans la région Volcanique des sources thermales de Carlsbad1933R. Fussteig12(4)
Diepboorwerktuigen der Nederl. Industrie. Met eenige inleidende opmerkingen omtrent diverse boormethoden1933C.J. Esseling12(4)
Iets over de eiegenschappen van perlitisch gietijzer ten opzichte van geitijzer en -staal1933N.V. Machinefabriek "Reineveld" Delft12(4)
Eine reise durch den "fünfjahrplan" nach Siberien und dem Ural1933Redactie12(4)
Messrs Polte in Magdeburg (Germany)1933Redactie12(4)
Never published. Page numbering continues in V012 N007()
Never published. Page numbering continues in V012 N007()
Tektonik und bergbau im stromgebiet der Yangtsekiang1933A. Heim12(7)
Literatuur1933Kruizinga12(7)
Snelschakelkop voor afstandbediening1933Redactie12(7)
Ledenlijst1933Redactie12(7)
Nieuwe luchtdruk-meetmethode bij het ventileeren van mijnen1933Redactie12(7)
Ledenlijst1933Redactie12(7)
Never published. Page numbering continues in V012 N009()
Officieele Mededeelingen1933Redactie12(9)
De Limburgsche steenkolenmijnen in 19321933Redactie12(9)
Productie Limburgsche Mijnen1933Redactie12(9)
Ledenlijst1933Redactie12(9)
Officieele Mededeelingen1934Redactie12(10)
Der Goenoeng ringit und seine Öconomische Bedeuting für Indien1934K.F.G. Keil12(10)
Verontreingingen bij een sediment-petrologisch onderzoek1934J.A. Baak12(10)
Literatuur1934Kruizinga12(10)
Ledenlijst1934Redactie12(10)
Officieele Mededeelingen1934Redactie12(11)
Over de pollenanalyse als hulpmiddel bij de indeeling van het Holoceen en het jonge Pleistoceen1934F. Florschütz12(11)
Literatuur1934Smit Sibinga12(11)
Officieele Mededeelingen1934Redactie12(12)
Het winnen van zwavel onder water1934W.H.D. de Jongh12(12)
Literatuur1934Ter Meulen12(12)
Personalia1934Redactie12(12)
Ledenlijst1934Redactie12(12)
Officieele Mededeelingen1934Redactie13(1)
Eenige medeelingen over het Chance Waschprocédé1934J.W. Kleinbentink13(1)
Das Alsdorfer Grubenunglück am 21 Oktober 1930 und seine Folgerungen für den Aachener Steinkohlenbergbau1934O. Stegemann13(1)
Officieele Mededeelingen1934Redactie13(2)
Zelfvulling in Zuid-Limburg1934C.L. van Nes13(2)
Officieele Mededeelingen1934Redactie13(3)
Gesteinmetamorphose1934P. Niggli13(3)
Problem der Granitbildung1934P. Niggli13(3)
Sociéte Geologique Suisse - Cinquantenaire de sa fondation1934Redactie13(3)
Literatuur1934v.d. E.13(3)
Officieele Mededeelingen1934Redactie13(4)
Prospectus. Inventaris van periodieken op mijnbouwkundig en geologisch gebied1934Redactie13(4)
L'association internationale pour L'etude du Quaternaire1934H. Gams13(4)
N.V. Nederl. Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederl. Oost-Indië1934Redactie13(4)
Officieele Mededeelingen1934Redactie13(5)
Prospectus. Inventaris van periodieken op mijnbouwkundig en geologisch gebied1934Redactie13(5)
Een profiel in het noord-oosten van Noord-Brabant1934P. Tesch13(5)
Literatuur1934Redactie13(5)
Productiecijfers1934Redactie13(5)
Examens1934Redactie13(5)
Ledenlijst1934Redactie13(5)
Het snel-mengtoestel "Gielow"1934W. v.d. Schuyt13(5)
Octrooirubriek1934Redactie13(5)
Officieele Mededeelingen1934Redactie13(6)
Prospectus. Inventaris van periodieken op mijnbouwkundig en geologisch gebied1934Redactie13(6)
Naar aanleiding van het verschijnen der eerste bladen van de geologische kaart van Java1934L. Rutten13(6)
Productie Limburgsche Mijnen1934Redactie13(6)
Persberichten1934Redactie13(6)
Octrooirubriek1934Redactie13(6)
Ledenlijst1934Redactie13(6)
Officieele Mededeelingen1934Redactie13(7)
Some remarks on geological maps constructed from borings1934J.J. Pannekoek van Rheden13(7)
In memoriam Dr. Josef Theodor Erb1934M.K.H. Bauermann13(8)
Een laatste Woord1934De uitgever13(8)
Officieele Mededeelingen1934Redactie13(8)
Over de cartografie der geologische kaart van Java, naar aanleiding van opmerkingen van prof. Rutten1934A.C. de Jongh13(8)
Productiecijfers1934Redactie13(8)
Octrooirubriek1934Redactie13(8)
Examens1934Redactie13(8)
Ledenlijst1934Redactie13(8)
Officieele mededeelingen193413(9)
Tektonik des Karpathenbogens1934A. Streckeisen13(9)
De eerste bladen der geologische kaart van Java1934B. Antwoord13(9)
Tinmijnen in de provincie Kwangsi1934Thorbecke13(9)
Productie Limburgsche Mijnen193413(9)
Octrooirubriek193413(9)
Ledenlijst193413(9)
Officieele Mededeelingen1935Redactie13(10)
De Herzbruch "Keilkranz" - ondersteuning1935J.C. Schagen van Soelen13(10)
Tektonik des Karpathenbogens1935A. Streckeisen13(10)
Literatuur1935S. v. S.13(10)
Productie Limburgsche Mijnen1935Redactie13(10)
Algemeene Exploratie Mij.1935Redactie13(10)
Ledenlijst1935Redactie13(10)
Officieele mededeelingen1935Redactie13(11)
Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniën1935Redactie13(11)
Onderzoekingen over den invloed van gassen, dampen en vaste stoffen op de explosiegrenzen van mijngas en steenkoolstof en over explosiegrenzen in 't algemeen1935W.P. Jorissen13(11)
De wetenschappelijke grondslagen van het materiaal-onderzoek1935J.A. Grutterink en P. Landberg13(11)
Literatuur1935P. Kruizinga13(11)
Uit andere bladen1935Redactie13(11)
Productie Limburgsche Mijnen1935Redactie13(11)
Belgische steenkoolproductie in 19311935Redactie13(11)
Banka -tinwinning1935Redactie13(11)
De fusie Banka-Billiton1935Redactie13(11)
Ned.-Indisch bauxiet export1935Redactie13(11)
Goudexploratie op N. Guinea1935Redactie13(11)
Algemeene Exploratie Mij.1935Redactie13(11)
De Mosoel-olie1935Redactie13(11)
Duitsche petroleumindustrrie1935Redactie13(11)
Octrooirubriek1935Redactie13(11)
Ledenlijst1935Redactie13(11)
Officieele mededeelingen1935Redactie13(12)
Der Kristalltuff (Basalttuff) von Medves-Berg in Ungarn1935L. Jugovics13(12)
Literatuur1935Reinhold13(12)
Uit andere bladen1935Redactie13(12)
Steenkolenmijnen in het Saargebied1935Redactie13(12)
Sarakreek goudvelden1935Redactie13(12)
Mines d'or de Kilomoto1935Redactie13(12)
Pagaran Si Ajoe1935Redactie13(12)
Wereldpetroleumproductie1935Redactie13(12)
Personalia1935Redactie13(12)
Octrooirubriek1935Redactie13(12)
Ledenlijst1935Redactie13(12)
Inhoudsopgave van den veertienden jaargang April '35 - Maart '361935Redactie14(1)
Officieele mededeelingen1935Redactie14(1)
Der Kristalltuff (Basalttuff) von Medves-Berg in Ungarn1935L. Jugovics14(1)
Tin1935Redactie14(1)
Productie Limburgsche Mijnen1935Redactie14(1)
Octrooirubriek1935Redactie14(1)
Ledenlijst1935Redactie14(1)
Officieele mededeelingen1935Redactie14(2)
Brown Boveri Velox stoomketels1935Redactie14(2)
Over Azolla en de ouderdomsbepaling van interglaciale zoetwaterafzettingen in Nederland1935F. Florschütz14(2)
Productiecijfers Limburgse Mijnen1935Redactie14(2)
Ledenlijst1935Redactie14(2)
Tweede Congres voor Carboon-stratigrafie, Heerlen, 9-12 september 19351935W.J. Jongmans14(3)
Der Kristalltuff (Basalttuff) von Medves-Berg in Ungarn1935L. Jugovics14(3)
Ledenlijst1935Redactie14(3)
Over het karakter der jongtertiare ertsgangen in den vulkanischen binnenboog van het Soendansysteem1935R.W. van Bemmelen14(4)
Literatuur1935Redactie14(4)
Technische Hoogeschool1935Redactie14(4)
De "Koninklijke" in onze Koloniën1935Redactie14(4)
Productie Limburgsche Mijnen1935Redactie14(4)
Ledenlijst1935Redactie14(4)
De droge zuivering van steenkolen1935Steinmetzer en Liesenborghs14(5)
Literatuur1935Kruizinga14(5)
Personalia1935Redactie14(5)
Ledenlijst1935Redactie14(5)
Over jong-Diluviale en oud-Diluviale kryomikte afzettingen in Twente1935C.H. Edelman14(6)
Uit andere bladen1935Redactie14(6)
Nieuwe spuiters aangeboord1935Redactie14(6)
Dreigende overproductie1935Redactie14(6)
Petroleumindustrie in Czecho-Slovakije1935Redactie14(6)
Olieboringen in engeland1935Redactie14(6)
Wereldpetroleumproductie1935Redactie14(6)
Productie Limburgsche Mijnen1935Redactie14(6)
Belgische steenkoolproductie 1935Redactie14(6)
Banka -tinwinning in 19341935Redactie14(6)
Tin-industrie in den Belgischen Congo1935Redactie14(6)
Sarakreek goudvelden1935Redactie14(6)
Goudexploitatie op N. Guinea1935Redactie14(6)
Nieuwe goudvelden ontdekt in Zuid-Afrika1935Redactie14(6)
Goudindustrie in Rhodesia1935Redactie14(6)
Onderwater-electropompen1935Redactie14(6)
Leidsche Geolog. Vereeniging1935Redactie14(6)
Errata1935Redactie14(6)
Octrooirubriek1935Redactie14(6)
Ledenlijst1935Redactie14(6)
Officieele Mededeelingen1935Redactie14(7)
De geologie van de noordwesthoek van Noord-Brabant1935Th. Reinhold14(7)
De "Koninklijke" in het buitenland1935Redactie14(7)
Algemeene Exploratie Mij.1935Redactie14(7)
Productie Limburgsche Mijnen1935Redactie14(7)
Gepromoveerd1935Redactie14(7)
Ledenlijst1935Redactie14(7)
Een scharnierende pijpkoppeling1935Redactie14(7)
Officieele Mededeelingen1935Redactie14(8)
Jaarverslag Geologische Vereeniging te Amsterdam, 1934-19351935L. van der Waals14(8)
Kosmogenien, geogenien en biogenien in verband met de geologische tijdsrekening1935J.F. Steenhuis14(8)
Productie Limburgsche Mijnen1935Redactie14(8)
Belgische Steenkoolindustrie1935Redactie14(8)
Fransche steenkoolproductie1935Redactie14(8)
Internationale steenkoolindustrie1935Redactie14(8)
Mijnbouw Mij. Redjang Lebong1935Redactie14(8)
Twee milliard aan goud in Witwatersrand ontdekt?1935Redactie14(8)
Nikkelvondsten in Transvaal1935Redactie14(8)
Petroleumprospecteering in België1935Redactie14(8)
Productie van synthetische benzine in Rusland1935Redactie14(8)
Literatuur1935Redactie14(8)
Mutaties1935Redactie14(8)
Geslaagd1935Redactie14(8)
Ledenlijst1935Redactie14(8)
Officieele Mededeelingen1935Redactie14(9)
Kolenpetrografische nomenclatuur1935W.J. Jongmans, R.G. Koopmans en G. Roos14(9)
Kosmogenien, geogenien en biogenien in verband met de geologische tijdsrekening1935J.F. Steenhuis14(9)
Petroleumindiustrie en crisis1935Redactie14(9)
Ned.-Indische nikkelindustrie1935Redactie14(9)
Productie Limburgsche Mijnen1935Redactie14(9)
Een nieuwe goudmolen1935Redactie14(9)
Literatuur1935A. Korevaar14(9)
Octrooirubriek1935Redactie14(9)
Officieele Mededeelingen1936Redactie14(10)
Congres International des Mines, de la Metallurgie et de la Geologie Appliquee1936v.d. E.14(10)
Kosmogenien, geogenien en biogenien in verband met de geologische tijdsrekening1936J.F. Steenhuis14(10)
Varia1936Redactie14(10)
De wederopbouw van de ingestorte schacht Auguste Victoria 31936De I.14(10)
Productie Limburgsche Mijnen1936Redactie14(10)
Gepromoveerd1936Redactie14(10)
Ledenlijst1936Redactie14(10)
Officieele Mededeelingen1936Redactie14(11)
Een geologische verklaring van de brikettering van bruinkolen zonder bindmiddel1936de I.14(11)
Zakken, gevuld met steen- en kolenstof ter ondersteuning van het dak1936de I.14(11)
Productie Limburgsche Mijnen1936Redactie14(11)
Literatuur1936S. v. S.14(11)
Octrooirubriek1936Redactie14(11)
Examens1936Redactie14(11)
Ledenlijst1936Redactie14(11)
Officieele Mededeelingen1936Redactie14(12)
Über die Bedeuting verschiedener Einflüsse auf die Haltbarkeit von Förderseilen1936H. Herbst14(12)
Errata1936Redactie14(12)
Octrooirubriek1936Redactie14(12)
Ledenlijst1936Redactie14(12)
Officieele Mededeelingen1936Redactie15(1)
Het leed der gepensioneerden1936Easton15(1)
Voorlichting in den vreemde1936Kruizinga15(1)
Literatuur1936S. v. S.15(1)
Spuiter aangeboord op Noord-Kloeang1936Redactie15(1)
Olieboringen in engeland begonnen1936Redactie15(1)
Productie Limburgsche Mijnen1936Redactie15(1)
Octrooirubriek1936Redactie15(1)
Ledenlijst1936Redactie15(1)
In Memoriam C. Blankevoort1936W.A.J.M van Waterschoot van der Gracht15(2)
De waarde der Delftsche Dissertaties1936N. Wing Easton15(2)
Rechtzetting1936Easton15(2)
Officieele Mededeelingen1936Redactie15(2)
De Mensch in den Kolenmijnbouw1936Ch.Th. Groothoff15(3)
De strijd tegen het mijngas1936C.M. Wijffels15(3)
Het Trinidad Pitch Lake1936K. van der Weg15(3)
Der elektrische Antrieb der modernen Rotary-Tiefbohranlagen1936A. Salmony15(3)
Trias onder Enschede1936H.D.M. Burck15(4)
Geologische Stichting1936Redactie15(4)
Productie Limburgsche Mijnen1936Redactie15(4)
Octrooirubriek1936Redactie15(4)
Examens1936Redactie15(4)
Never published, page numbering continues from V15 N4 to V15 N7193615(5)
Never published, page numbering continues from V15 N4 to V15 N7193615(6)
Nieuwe olieopvoer-methode: systeem Pichler1936S. v. S.15(7)
Bemerkungen uber die Cycloclypeen von Sipoera (Mentawei Inseln)1936Tan Sin Hok15(7)
Internationale Hydrologische Bibliografie1936Redactie15(7)
Literatuur1936B.G. Escher15(7)
Ledenlijst1936Redactie15(7)
Officieele Mededeelingen1936Redactie15(8)
Keileem buiten het glaciale gebied in Nederland1936J. van Galen15(8)
De boorstofbestrijding1936Redactie15(8)
De verlichting van leesbanden in den Mijnbouw1936De I.15(8)
Productie Limburgsche Mijnen1936Redactie15(8)
Ledenlijst1936Redactie15(8)
Officieele Mededeelingen1936P. Kruizinga15(9)
Over de zoogenaamde "smeltmylonieten" (=pseudotachylieten)1936R.W. van Bemmelen15(9)
Literatuur1936P. Kruizinga15(9)
Productie Limburgsche Mijnen1936Redactie15(9)
Ledenlijst1936Redactie15(9)
Octrooinieuws1936Redactie15(9)
Officieele Mededeelingen1937Redactie15(10)
In Memoriam W.A. Jonkers Both1937P. Wintgens15(10)
Boorstofbestrijding1937F. Sievers15(10)
Productie Limburgsche Mijnen1937Redactie15(10)
Uitbreiding Cokesfabriek Staatsmijn Maurits1937Redactie15(10)
Ned. Ind. Steenkolen1937Redactie15(10)
Het tinbedrijf op Banka1937Redactie15(10)
De Kantoeng voor tinwinning in Indie gebouwd te water gelaten1937Redactie15(10)
Ertsen, steenkool en aardolie in Z. Amerika1937Redactie15(10)
Een tegenstroom boorinstallatie1937Redactie15(10)
Ledenlijst1937Redactie15(10)
Officieele Mededeelingen1937Redactie15(11)
Steenkoolhydreering op technische schaal1937J.H. v.d. Heijden15(11)
Productie Limburgsche Mijnen1937Redactie15(11)
Mijnbouw Maatschappij Redjang Lebong1937Redactie15(11)
De Indische tinfusie1937Redactie15(11)
Ertsreserve der Billiton Maatschappij1937Redactie15(11)
Nieuwe spuiter aangeboord op Noord-Kloeang1937Redactie15(11)
Steenkoolhydreering in Engeland1937Redactie15(11)
Abessinie1937Redactie15(11)
Literatuur1937Kruizinga15(11)
Ledenlijst1937Redactie15(11)
Octrooinieuws1937Redactie15(11)
Officieele Mededeelingen1937Redactie15(12)
Steenkoolhydreering op technische schaal1937J.H. v.d. Heijden15(12)
Nieuwe Amerikaanse veiligheidslamp voor steenkolenmijnen1937Redactie15(12)
Literatuur1937P. Tesch15(12)
Practische toepassing der micropalaeontologie1937W.L.F. Nuttall15(12)
Productie Limburgsche Mijnen1937Redactie15(12)
Ledenlijst1937Redactie15(12)
Officieele Mededeelingen1937Redactie16(1)
Zwarte kunst en geophysisch prospecteeren1937KL.W. Blau en J.G. van Ewijk16(1)
Nieuwe bijdrage tot de stratigrafie van het Nederlandsche Pleistoceen1937J.F. Steenhuis16(1)
Geochemie1937W. van Tongeren16(1)
Literatuur1937Redactie16(1)
Leobener Bergmannstag1937Redactie16(1)
Intern. Geologen Congres1937Redactie16(1)
Boekaankondigingen1937Redactie16(1)
Personalia1937Redactie16(1)
Ledenlijst1937Redactie16(1)
Transportinstallaties voor hellingen tot 50 graden1937Redactie16(1)
Officieele Mededeelingen1937Redactie16(2)
De begrippen plasticiteit en relaxatie1937L.U. de Sitter16(2)
Antieke geologie en hare toepassing in de oudste aardolie-industrie1937Redactie16(2)
De tinfusie in den volksraad1937De commissie van toezicht16(2)
Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Geologen1937Redactie16(2)
Productie Limburgsche Mijnen1937Redactie16(2)
Recordmaan voor de Limburgsche mijnen1937Redactie16(2)
Octrooinieuws1937Redactie16(2)
De nieuwe directeur der staatsmijnen1937Redactie16(3)
Gedachten en studies over petroleum en asfalt. 1. van waar komt het bitumen der asfaltkalken en -zanden?1937N. Wing Easton16(3)
Mogen de geologische plooiingsverschijnselen als tijdelijk elastische deformaties worden opgevat?1937S.W. Tromp16(4)
De studie van het kwartair1937J.F. Steenhuis16(4)
Expeditie Prof. Dr. H.A. Brouwer1937Redactie16(4)
Geologische Vereeniging te Amsterdam1937Redactie16(4)
Leidsche Geolog. Vereeniging1937Redactie16(4)
Gepromoveerd1937Redactie16(4)
Ledenlijst1937Redactie16(4)
Octrooinieuws1937Redactie16(4)
In Memoriam Dr. h.c. Ir. N. Wing Easton (1859-1937)1937H. van Hettinga Tromp16(5)
Mijnbouw Maatschappij Boni1937Redactie16(5)
International Nickel Co.1937Redactie16(5)
Productie Limburgsche Mijnen1937Redactie16(5)
Ledenlijst1937Redactie16(5)
Octrooinieuws1937Redactie16(5)
Officieele Mededeeling1937Redactie16(6)
Gedachten en studies over petroleum en asfalt. 2. Samenstelling de aardoliën, A. de naftenen1937N. Wing Easton16(6)
Errata1937Redactie16(6)
Intern. Bodemkundige Kring1937Redactie16(6)
Officieele Mededeeling1937J.F. Steenhuis16(7)
De rendierjagers van Hamburg en Elspeet1937G.J.A. Mulder16(7)
Over de petrologische samenstelling van de oud-kwartaire sedimenten in noordelijk Nederland1937J.C.A. Böhmers16(7)
Examens1937Redactie16(7)
The International Petroleum Exposition at Tulsa1937Redactie16(7)
Productie Limburgsche Mijnen1937Redactie16(7)
Octrooinieuws1937Redactie16(7)
Officieele Mededeeling1937J.F. Steenhuis16(8)
Geologische Vereeniging in Nederland1937Het bestuur van de geologische sectie16(8)
Over de petrologische samenstelling van de oud-kwartaire sedimenten in noordelijk Nederland (slot)1937J.C.A. Böhmers16(8)
Productie Limburgsche Mijnen1937Redactie16(8)
De Mijnbouwkundige Vereeniging (1892-1937)1937C.J.A.Berding16(9)
Officieele Mededeelingen1937J.F. Steenhuis16(9)
Geologisch vereeningingsleven in Nederland1937Het bestuur van de geologische sectie16(9)
Een geologische kaart van Nederland in ieders bereik1937C.H. Edelman16(9)
Rectificatie1937L. Rutten16(9)
Literatuur1937Van Veen16(9)
Gepromoveerd1937Redactie16(9)
Ledenlijst1937Redactie16(9)
Octrooinieuws1937Redactie16(9)
Officieele Mededeelingen1938Redactie16(10)
Proeve eener genetische classificatie de geologische breukverschijnselenen1938S.W. Tromp16(10)
Productie Limburgsche Mijnen1938Redactie16(10)
Ledenlijst1938Redactie16(10)
Octrooinieuws1938Redactie16(10)
Officieele Mededeelingen1938Redactie16(11)
Het begrip Löss1938P. Tesch16(11)
Gedachten en studies over petroleum en asfalt. 3. Samenstelling de aardoliën, A. de methanen1938N. Wing Easton16(11)
Ledenlijst1938Redactie16(11)
Officieele Mededeelingen1938J.F. Steenhuis16(12)
De geologische vereeniging te Amsterdam1938W.P. de Roever16(12)
XXXe Vlaamsch natuur- en geneeskundig congres1938Redactie16(12)
Dr I.M. van der Vlerk buitengewoon hoogleeraar1938Redactie16(12)
Onderscheiding1938Redactie16(12)
Literatuur1938De Jong en P. Kr16(12)
Bedrijfsberichten1938Redactie16(12)
Moderne "Trauzl" rotary tafels en boorwerken met verschillende aandrijvingen (vervolg)1938L. Tiuka16(12)
Officieele Mededeelingen1938J.F. Steenhuis17(1)
Eerste lustrum de geologische vereeniging te Amsterdam (1)1938Redactie17(1)
Officieele Mededeelingen1938Redactie17(2)
Vergadering van de viscositeitscommissie en den Geophysischen Kring1938B. Baars17(2)
Indeeling en benaming van grondsoorten1938Redactie17(2)
Eerste lustrum de geologische vereeniging te Amsterdam (1)1938Redactie17(2)
Ledenlijst1938Redactie17(2)
Officieele Mededeelingen1938Redactie17(3)
Plastizität und Zähigkeit bei tektonischen Vorgängen1938S. Kienow17(3)
Korte beschouwing over Plastizität und Zähigkeit bei tektonischen Vorgängen1938L.U. de Sitter17(3)
Literatuur1938Kr.17(3)
Productie Limburgsche Mijnen1938Redactie17(3)
Moderne "Trauzl" rotary tafels en boorwerken met verschillende aandrijvingen (vervolg)1938L. Tiuka17(3)
Not published, page numbers continuous V17 no3 to V17 no7()
Not published, page numbers continuous V17 no3 to V17 no7()
Not published, page numbers continuous V17 no3 to V17 no7()
Officieele Mededeelingen1938C.H. Edelman17(7)
Van de redactie1938Redactie17(7)
Van de Administratie1938Redactie17(7)
Nogmaals: de geologische kaart van Java1938L. Rutten17(7)
Van de redactie1938Redactie17(8)
Het tweede geologen-congres te Venezuela1938H. Gerth17(8)
Rectificatie1938Redactie17(8)
Geologische Vereeniging1938Redactie17(8)
Moderne "Trauzl" rotary tafels en boorwerken met verschillende aandrijvingen (vervolg)1938L. Tiuka17(8)
Officieele Mededeelingen1938Redactie17(9)
Moderne "Trauzl" rotary tafels en boorwerken met verschillende aandrijvingen (vervolg)1938L. Tiuka17(9)
Ledenlijst1938Redactie17(9)
Never publsihed as V17 no9 is issued in December 1938 and is followed by revamped Geologie en Mijnbouw V001, no 1 in January 1939()
Never publsihed as V17 no9 is issued in December 1938 and is followed by revamped Geologie en Mijnbouw V001, no 1 in January 1939()
Never publsihed as V17 no9 is issued in December 1938 and is followed by revamped Geologie en Mijnbouw V001, no 1 in January 1939()
Het eigen Maandblad1939J.A. Grutterink1(1)
Electrical methods in geophysical exploration1939H.M. Evjen1(1)
De mariene inschakeling in de "hiogterras afzettingen" in het westen en noorden van Nederland1939P. Tesch1(1)
Een diepe boring bij Den Haag1939P. Tesch1(1)
Personalia19391(1)
Die Vorneolithischen kulturen in den Niederlanden1939F.C. Bursch1(2)
The cause of coarse deposits at the outer edge of the shelf1939Ph. H. Kuenen1(2)
De bestrijding van steenstof en silicose1939W.A.J.M van Waterschoot van der Gracht1(2)
De economische druk bij den afbouw1939W.A.J.M van Waterschoot van der Gracht1(2)
Bedrijfsresultaten van nederlandsche mijnbouw-maatschappijen19391(2)
Officieele mededelingen19391(2)
Personalia19391(2)
Ter herdenking aan Dr. H.W.A. Deterding K.B.E 1866-19391939M.K.H. Bauermann1(3)
Over de magmatische provinciën in Nederlandsch Oost Indiën1939H.W.V. Willems1(3)
Het veiligheidsdak1939W.A.J.M van Waterschoot van der Gracht1(3)
Vollediger gebruik van onzen kolenvoorraad1939W.A.J.M van Waterschoot van der Gracht1(3)
Bedrijfsresultaten van nederlandsche mijnbouw-maatschappijen19391(3)
Nematurella Minima nov. spec. uit den horizon van Viviparus Glacialis in Nederland1939P. Tesch1(3)
Officieele Mededeelingen19391(3)
Personalia19391(3)
Economische geologie en economische geografie1939W.E. Boerman1(4)
La Géologie des Alpes Méridionales d'après les levés récent1939L.U. de Sitter1(4)
Bedrijfsresultaten van nederlandsche mijnbouw en petroleum-maatschappijen19391(4)
Officieele mededelingen19391(4)
Personalia19391(4)
Jaarverslag van den secretaris van het Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap over het jaar 1938 19391(4)
Jaarverslag van den secretaris der Mijnbouwkundige Sectie over 193819391(4)
Jaarverslag van den secretaris van de Geologische Sectie over het kalenderjaar 1193819391(4)
Jaarverslag van den Secretaris-Penningmeester van de Geophysischen Kring over het jaar 193819391(4)
Het genootschap zendt de Verhandelingen en Geologie en Mijnbouw in ruilverkeer aan: 19391(4)
The effects of underground conditions upon the miner1939K.N. Moss1(5)
Mechanismus und Systematik der Vulkanischen Tätigkeit1939A. Rittmann1(5)
The age of the quartzdioritic and granodioritic rocks of the West Indies1939L.M.R. Rutten1(5)
Boekbespreking19391(5)
Officieele mededelingen19391(5)
Die Entstehung des sials und die herkunft der Vulkanischen Energie1939A. Rittmann1(6)
Deep focus earthquakes1939L.U. de Sitter1(6)
Fossiele diatomeeën en andere kiezelfossielen uit het Opper-Oligoceen van de Peel1939Th. Reinhold1(6)
Diesel locomotieven voor ondergrondsch vervoer19391(6)
Het derde wereld Petroleum Congres19391(6)
Bedrijfsresultaten van nederlandsche mijnbouw en petroleum-maatschappijen19391(6)
Officieele mededelingen19391(6)
Personalia19391(6)
Verplaatsbare steunpijlers aan het kolenfront1939H.J.M.W. De Quartel1(7)
Overblijfselen van de watermol (Desmana) in Nederland1939A. Schreuder1(7)
De onderscheiding van de Plistoceene vormingen in Oostelijk Engeland1939P. Tesch1(7)
Imitation of deformations of the earth's crust1939L.U. de Sitter1(7)
Octrooirubriek19391(7)
Officieele mededelingen19391(7)
Personalia19391(7)
Einige Ergebnisse der Bohrungen nach Erdöl in Südengland1939L. Happel1(8)
Quantitative estimations relating to eustatic movements1939Ph. H. Kuenen1(8)
The value of generic determinations in micro-stratigraphy1939S.W. Tromp1(8)
Het derde wereld Petroleum Congres19391(8)
Octrooirubriek19391(8)
Bedrijfsresultaten van nederlandsche mijnbouw-maatschappijen19391(8)
Personalia19391(8)
Über den Abnutzungsvorgang in Blassatzrohren und die Frage der Bekämpfung des Verschleisses1939H. Holtey1(9)
Origin of oil in the Lower Oligocene of the Upper Rhine Valley, Pechelbronn Field1939L.U. de Sitter1(9)
Octrooirubriek19391(9)
Goud- en zilver-productie van Nederlands Indië19391(9)
Officieele mededelingen19391(9)
Personalia19391(9)
Het verband tusschen vervormingsproeven van gesteenten bij hoogen alzijdigen druk en tektoniek1939L.U. de Sitter1(10)
Geologische waarnemingen in de Romagnoolsche Appenijnen1939F.G. Engelberts1(10)
Über die Lehmfreiheit von Grundmoränen1939C.G.S. Sandberg1(10)
Boekbespreking19391(10)
Octrooirubriek19391(10)
Officieele mededelingen19391(10)
Personalia19391(10)
Luminescentie van mineralen in ultraviolet licht1939W.J. Jong1(11)
De schiervlakte van Eifel en Ardennen tijdens Neogeen en Oudpleistoceen 1939P. Tesch1(11)
An explanation on the meaning of some names used in the literature on English Pleistocene1939P. Tesch1(11)
Besprekingen19391(11)
Octrooirubriek19391(11)
Officieele mededelingen19391(11)
Personalia19391(11)
Einige Andeutungen für Horizontal-Verschiebungen im Atlantischen Ozean1939O. Dreher1(12)
On the occurrence of celestine in young Tertiary deposits in the residency Rembang (Java)1939F.A. van Baren1(12)
Over de eerste phasen van het ontstaan van de Nederlandsche duinkust1939P.D. Timmermans1(12)
De Kjökkenmödding van Bindjai-Tamiang1939J.C. Bok1(12)
Brand- en ontploffings-gevaar19391(12)
Octrooirubriek19391(12)
Besprekingen19391(12)
Officieele Mededeelingen19391(12)
Personalia19391(12)
Inhoudsopgave van den 1en jaargang nieuwe serie, jan-dec, 193919391(12)
Het ontstaan van den Zuid-Atlantischen Oceaan en de theorie van Wegener1940Gerth, H2(1)
Periodieke toestandsveranderingen in de aarde1940Umbgrove J.H.F2(1)
Opleiding van jeugdige arbeiders19402(1)
Gevoelige aardsluitingsbeveiliging bij pijlerverlichting 19402(1)
Octrooirubriek19402(1)
Mijnbouw Maatschappij "Zuid-Bantam"19402(1)
Productiecijfers19402(1)
Personalia19402(1)
Mitteilung Ether Messungen an Strombidae aus der Sammlung-Schröder von Nias1940C. Beets2(2)
Fayalite from Seloemar Mine, Billiton, Netherlands East Indies,1940H. W. V. Willems2(2)
Amerikanisch -Griechisches Konsortium zur Forderung griechischer Braunkohle1940H. Reitzer2(2)
Rectificatie1940C.H. Edelman2(2)
Afbouw1940Inspecteur-generaal der Mijnen2(2)
Bureau van het Staatstoezicht op de Mijnen 1940Redactie2(2)
Productiecijfers 1940Redactie2(2)
Octrooirubriek1940de Q.2(2)
Officieele Mededeelingen 1940Redactie2(2)
Personalia 1940Redactie2(2)
Mr. Dr. h. c. Dipl. Ing. W. A. J. M. van Waterschoot van der Gracht treedt of als Inspecteur-Generaal der Mijnen, Ir. V. H. Ploem tot zijn opvolger benoemd19402(3)
Professor Dr. G. A. F. Molengraaff 80 jaar 1940W. A. J. M. Van Waterschoot2(3)
De ontwikkeling der mechanische kolenreiniging in het bijzonder door drijven en bezinken1940H. J. M. W. de Quartel2(3)
Octrooirubriek19402(3)
Bauxietbedrijf op Bintam 19402(3)
Productiecijfers 19402(3)
Officieele Mededeelingen 19402(3)
Personalia 19402(3)
Insluitsels in smaragd van Muzo-Colombia1940J. Bolman2(4)
De invloed van mariene transgressies op de samenstelling van het grondwater in Nederland1940W.F.J.M Krul2(4)
Octrooirubriek19402(4)
Officieele Mededeelingen19402(4)
Nieuwe waschprocédés voor steenkolen1940O.F.H.H. van de Loo2(5)
World oil productio of 1939 geologically reviewed1940L.U. de Sitter2(5)
De bodemdaling van Nederland gezien van grondmechanisch standpunt1940T.K. Huizinga2(5)
Merkwaardige pepieten1940J.A. Grutterink2(5)
Kolenreiniging volgens de drijf- en bezinkmethoden van de Vooys, Tromp en de Staatsmijnen1940J.M.W. de Quartel2(5)
Jaarverslag van den secretaris van het Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap over het jaar 193919402(5)
Jaarverslag van den Penningmeester van het Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap over het jaar 193919402(5)
Verslag van de Kascommissie over 193919402(5)
Jaarverslag van den secretaris van de Geologische Sectie over het kalenderjaar 193919402(5)
Jaarverslag van den secretaris der Mijnbouwkundige Sectie over het jaar 193919402(5)
Jaarverslag van den Secretaris-Penningmeester van de Geophysischen Kring over het jaar 193919402(5)
Chroomharden19402(5)
Het gebruik van trifoglazen in veiligheidsbrillen19402(5)
De climax-luchtcompressor19402(5)
Automatische aanloop van S.K.A.-motoren19402(5)
Dalend vervoer ondergronds1940H. Picard2(5)
Membranpumpen19402(5)
Onderhoud en reparartie van het electrische gedeelte der industriemachines19402(5)
Een en ander uit den steenkolenmijnbouw1940H. Picard2(5)
Een nieuw Yale werktuig "de Yale pul-lift"19402(5)
Erfahrungen mit Regelrollenlager-radsätzen an den Förderwagen der Bergbau-AG. Ewald-König Ludwig1940H. Krönauer2(5)
Het probleem der caldeira's en der maancircussen1940B.G. Escher2(6)
Officieele Mededeelingen, Personalia19402(6)
Over een rapport van een exploratie in Portugeesch Timor1940N.H. van Doorninck2(7)
Afbouw19402(7)
Officieele Mededeelingen19402(7)
Octrooirubriek19402(7)
Het ontstaan van asterie en lichtstrepen bij sommige korund-, granaat, chrysoberyl- en kwartsvariëteiten1940J. Bolman2(8)
Onderzoek van de plagioklasen uit de Krakatau-asch van 18831940A. Maaskant2(8)
Officieele Mededeelingen19402(8)
Het vraagstuk van de daling van den bodem van Nederland1940B.G. Escher2(9)
Een skelet van de Dodo te Delft1940R. de Wit2(9)
Boekbespreking19402(9)
Octrooirubriek19402(9)
Officieele Mededeelingen. Personalia19402(9)
De diagenese van connaat water1940L.U. de Sitter2(10)
De geologie van het Val Dezzo en de Pizzo Camino, ten N.W. van het Val Camonica1940L. Dorsman2(10)
Correspondentie. Het vraagstuk van de daling van den bodem in Nederland1940J. van Veen2(10)
Doorlatendheid of doorlaatbaarheid1940E.C.J. Mohr2(10)
Octrooirubriek19402(10)
Nieuwere schachtsluizen in den mijnbouw19402(10)
Stijgende en dalende ventilatie1940F.C.M. Wijffels2(11)
On Lepidorbitoides and Orbitocyclina1940M.G. Rutten2(11)
Octrooirubriek19402(11)
Personalia19402(11)
Ter Herdenking Ir. J.E.F. de Kok1940H.M.E. Schürmann2(12)
Prof. Dr. Emile Argand1940B.G. Escher2(12)
Zestig jaar hooger geologisch onderwijs in Nederland1940L.M.R. Rutten2(12)
Het ontstaan van asterie en lichtstrepen 1940J. Bolman2(12)
In hoeverre is de recente niveauverandering aan de noordzeekust van tektonischen aard1940P. Tesch2(12)
Boekbespreking19402(12)
Octrooirubriek19402(12)
Officieele Mededeelingen en Personalia19402(12)
Inhoudsopgave van den 2en Jaargang Nieuwe Serie: jan-dec 194019402(12)
Ter herdenking Eduard Adolf Pan1941F. J. Houwert3(1)
Tertiaire en quartaire Echinodermen uit boringen in Nederland1941H. Engel3(1)
Experimenten over het ontstaan van stroomribbels1941J. E. Muller3(1)
Boekbespreking 19413(1)
Octrooirubriek19413(1)
Officieele mededeelingen19413(1)
Personalia19413(1)
Prof. Eug. Dubois1941P. Tesch en L.D. Brongersma3(2)
A synopsis of the Orbitoididae1941M.G. Rutten3(2)
Boekbespreking19413(2)
Octrooirubriek19413(2)
Personalia19413(2)
New experiments on fault-tectonism and "Helmholz" folding1941S.W. Tromp3(3)
Bijdrage tot de kennis van het hoogterras in mariene facies in den ondergrond van 's-Gravenhage1941J. Brouwer3(3)
Het onstaan van asterie en lichtstrepen1941J. Bolman3(3)
Boekbespreking19413(3)
Octrooirubriek19413(3)
De Perm-schubben van de Salmurano-culminatie. Bijdrage tot de geologie der Bergamasker Alpen No. 251941G. Zijlstra3(4)
Bijlage De Perm-schubben van de Salmurano-culminatie. Bijdrage tot de geologie der Bergamasker Alpen No. 25
Still needs to be scanned
19413(4)
Over aggradatie en erosieterrassen1941J.J. Pannekoek van Rheden3(4)
The genus Darbyella and its species1941A. ten Dam en Th. Reinhold3(4)
Mimomys en Desmana uit de oude boring te Gorkum1941A. Schreuder3(4)
Octrooirubriek19413(4)
Personalia19413(4)
Het veiligheidsdak en de daarop rustende aardlagen1941H.J.H. Dresen3(5)
Overzicht van de gegevens der nieuwere diepboringen in Zuid-Limburg1941W.J. Jongmans en F.H. van Rummelen3(5)
Ein vorkommen von Pernerina Depressa (Perner) im Hervien der Peel-gegend1941A. ten Dam en Th. Reinhold3(5)
Over het voorkomen van deksels van een Serpula-soort in het Oligoceen van Zuid-Limburg1941H. Gerth3(5)
Boringen tusschen Swalmen en Meijel in Midden Limburg1941P. Tesch3(5)
Twee honderd jaren Maastrichtsch Krijt1941Wilh en A.E. van de Geijn3(5)
Boekbespreking1941d. S.3(5)
Octrooirubriek1941de Q.3(5)
Personalia1941Redactie3(5)
Jaarverslag van de Secretaris van het Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap over het jaar 19401941L.M.H. de Vreugde3(5)
Jaarverslag van den Penningmeester van het Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap over het jaar 19401941J.A. Grutterink3(5)
Verslag van de Kascommissie over 19401941J. Krebs en W. de Haan3(5)
Notulen van de 30e Gewone Algemeene vergadering van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap, gehouden op 5 april 1941 te 's-Gravenhage1941L.M.H. de Vreugde3(5)
Officieele Medeedelingen1941Redactie3(5)
Advies van den Raad van Bestuur van het Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap aan de Buitengewone Algemeene Vergadering van genoemd genootschap op 31 mei 19411941L.M.H. de Vreugde3(5)
Jaarverslag van den Secretaris van de Geologische Sectie over het kalenderjaar 19401941J. Steenhuis3(5)
Notulen van de 40e Gewone vergadering van de Geologische Sectie, gehouden op zaterdag 5 april 1941 in aansluiting aan en na afloop van de 30e gewone vergadering van het genootschap in Hotel Terminus, 's Gravenhage1941J. F. Steenhuis3(5)
Notulen van de 139e gewone vergadering van de Geologische Sectie, gehouden op Dinsdag 8 April 1941 in een der zalen van het gebouw van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 's-Gravenhage.1941J.F. Steenhuis3(5)
Notulen van de 140e gewone vergadering gehouden op Zaterdag 26 April 1941 in een der zalen van het gebouw van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 's-Gravenhage
1941J.F. Steenhuis3(5)
Officieele mededeelingen van de Geologische Sectie, van het Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien
19413(5)
Jaarverslag van den secretaris der Mijnbouwkundige Sectie over het jaar 19391941C.P. Raedts3(5)
Jaarverslag van de Secretaris van den Geophysischen Kring over het jaar 19401941L.M.H. de Vreugde3(5)
Een excursie door het Mijnbedrijf1941H. Picard3(5)
Das Drahtseil, seine Erfindung, Herstellung und Verwendung1941F. Tillmann3(5)
Neuerungen auf dem Gebiete des Grubenstreckenausbaues 1941Redactie3(5)
Die Seilendklemme, ein neuer Unfallschutz1941H. Richter3(5)
Het boren door middel van diamant1941J.K. Smit & Zonen3(5)
Persgasinstallaties voor autotractie1941M.J. Ten Houte de Lange3(5)
Over de waardebepaling van wolframiethoudende kwartsgangen in Portugal1941W. de Haan3(6)
Theoretical notes on folding tectonics1941A. W. Tiedemann3(6)
Nonioninidae as tertiary index-foraminifera1941A. ten Dam and Th. Reinhold3(6)
De relatieve en absolute daling van onzen bodem1941Ph. H. Kuenen3(7)
Over een vervalsching van een stersaffier1941B.G. Escher3(7)
Asterigerinen als Index-Foraminiferen fur das Nordwest-Europaische Tertiar1941A. ten Dam en Th. Reinhold3(7)
Octrooirubriek1941de Q.3(7)
Personalia1941Redactie3(7)
Errata1941Redactie3(7)
Facies analyse1941L.U. de Sitter3(8)
Triomorphie bei einer Uvigerina1941A. ten Dam en Th. Reinhold3(8)
Octrooirubriek1941de Q.3(8)
Een versterkte mijngasuitstrooming op Staatsmijn „Hendrik''1941F. C. M. Wijifels en W. de Braaf3(9)
Bijdrage tot de kennis van het hoogterras in mariene facies in den ondergrond van 's-Gravenhage en Wassenaar1941J. Brouwer3(9)
Boekbespreking1941Redactie3(9)
Octrooirubriek1941de Q.3(9)
Personalia1941Redactie3(9)
Transport-problemen op Sumatra1941W. de Haan3(10)
Praehistorische vondsten to Deventer1941J. Butter3(10)
Boekbespreking1941d. S.3(10)
Octrooirubriek1941de Q.3(10)
Officieele Mededeelingen1941J.F. Steenhuis3(10)
Personalia1941Redactie3(10)
De interpretatie van de resultaten van korrelgrootte-analysen1941D.J. Doeglas en W. C. Brezesinkska Smithuyzen3(11)
Castor Fiber L. vom Meeresstrande1941K. Martin3(11)
Boekbespreking1941J.M.3(11)
Octrooirubriek1941de Q.3(11)
Officieele Mededeelingen1941J.F. Steenhuis3(11)
Personalia1941Redactie3(11)
Jhr. Ir Hugo Loudon1941C. Gerretson3(12)
De interpretatie van de resultaten van korrelgrootte-analysen1941D.J. Doeglas en W. C. Brezesinkska Smithuyzen3(12)
Officieele Mededeelingen1941L.M.H. de Vreugde3(12)
Personalia1941Redactie3(12)
Inhoudsopgave 19411941Redactie3(12)
Het oudste? Geologische proefschrift van een Nederlander aan een Nederlandsche inrichting voor Hooger Onderwijs1942J.F. Steenhuis4(1)
De excursie naar Twente en de Achterhoek op 12 en 13 sepetmber 19411942H.D.M. Burck en T. de Vries4(1)
Some Foraminifera from the Lower Liassic and the Lower Oolitic of the Eastern Netherlands1942A. ten Dam en Th. Reinhold4(1)
Praehistorische-archeologische opgravingen in Zuid-Limburg1942T. Beckers4(1)
Boekbespreking19424(1)
Octrooirubriek19424(1)
Officieele Mededeelingen 19424(1)
Personalia19424(1)
De oorzaken van den lichtschijn bij Katoogen1942J. Bolman4(2)
Over de stratigrafie en tektoniek van het Mangani-gebied (Sumatra's westkust)1942W. de Haan4(2)
Octrooirubriek19424(2)
Personalia19424(2)
Prof. Dr G. A. F. Molengraaff1942J. H. F. Umbgrove4(3)
Besteht der Boden des pazifischen Ozeans aus Sima oder aus Sial?1942O. Dreher4(3)
De geologische resultaten van het geo-hydrologische onderzoek, verricht voor de hoogdrukwaterleiding der Gemeente Dodrecht (1932-1937)1942J.F. Steenhuis4(4)
Nog eens de excursie naar Twente en de Achterhoek in September 19411942H.D.M. Burck en T. de Vries4(4)
Erratum19424(4)
Boekbespreking19424(4)
Officieele Mededeeling 19424(4)
Octrooirubriek19424(4)
Personalia19424(4)
Have not been published19424(05-6-7-8)
Hydrothermale veranderingen te Mangani1942W. de Haan4(09-10)
Errata19424(09-10)
Boekbespreking19424(09-10)
Octrooirubriek19424(09-10)
Personalia19424(09-10)
Obilatoe, Kisar and Siboetoe. CONTRIBUTIONS TO THE GEOLOGY OF THE EAST-INDIES, FROM THE SNELLIUS EXPEDITION, PART II
1942Ph. H. Kuenen4(11-12)
In Memoriam Prof. Dr. K. Martin1942J.H.F. Umbgrove4(11-12)
Octrooirubriek19424(11-12)
Rectificatie19424(11-12)
Personalia19424(11-12)
Inhoudsopgave 4e jaargang 194219424(11-12)
De antieke mijnbouw1943R.J. Forbes5(1-2)
Sampling and ore-distribution a coordination1943T. de Vries5(1-2)
A revision of fossil corals from Celebes described by Dollfus1943J.H.F. Umbgrove5(1-2)
Octrooirubriek19435(1-2)
Metalen mijnstutten voor de ondersteuning aan het kolenfront1943H.J.M.W. De Quartel5(3-4)
Boekbespreking19435(3-4)
Octrooirubriek19435(3-4)
Personalia19435(3-4)
Over de goud-zilververhouding in de jonge edelmetaalformatie op Sumatra1943W. de Haan5(5-6)
Octrooirubriek en Personalia19435(5-6)
Procentgetallenonderzoek van de molluskenfauna der nederlandse Eemlagen1943J. Brouwer5(7-8)
Enkele opmerkingen over de beteekenis van het subspecies-begrip voor de palaeozoologie, inzonderheid voor het systematisch onderzoek der Tertiaire mollusken van nederladsch-Indie1943C.O. van Regteren Altena5(7-8)
Boekbespreking19435(7-8)
Octrooirubriek19435(7-8)
In Memoriam Mr Dr W.A.J.M. v. Waterschoot v.d. Gracht D.Sc. M.E.1943L.U. de Sitter5(9-10)
Eenige opmerkingen uit de praktijk van een micro-paleontoloog1943J. Dufour5(9-10)
Een kwartaire beweging langs de Feldbiss in Zuid-Limburg1943A. Maaskant5(9-10)
Uitwendig tegen inwendig1943P. Tesch5(9-10)
Tijdschieten en momentschieten bij de staatsmijnen1943G. Duifjes5(9-10)
Boekbespreking19435(9-10)
Octrooirubriek en personalia19435(9-10)
Pijlerbetimmering voor een stuttenvrij winningsfront1943K. Frohlich5(11-12)
Gissingen omtrent de geologische gesteldheid in de omgeving van het Singkarahmeer (S.W.K)1943W. de Haan5(11-12)
Enkele gegevens over de helling van de Feldbiss1943M.G. Rutten5(11-12)
Über Puruninella Permodesta(Martin) aus dem Javanischen Obereozän von Nangulan1943C. Beets5(11-12)
Opmerkingen over eenige geologische constructies1943G.J.H. Molengraaff5(11-12)
Inhoudsopgave van den 5en jaargang nieuwe serie: januari-december 194319435(11-12)
Over de toepassing van verschillende grond-boorsystemen en de daarbij gebruikte werktuigen1944C.J. Esseling6(1-2)
Sedimentpetrologisch onderzoek van boormonsters afkomstig van boringen in Noord-Nederland1944D.J. Doeglas6(1-2)
Een varentje uit het boven-Neocoom van Losser1944F. Florschütz6(1-2)
Bijdrage tot de kennis van de zwerfsteengezelschappen in het glaciale diluvium in Nederland1944D. de Waard6(1-2)
Onder-Lias in de proefboring T der R.O.V.D., op grond van Foraminiferen1944A. ten Ham6(1-2)
Die Gattung Buccinulum im Altmiozän der insel Maduro (O.I.)1944C. Beets6(1-2)
Octrooirubriek19446(1-2)
Over de toepassing van verschillende grond-boorsystemen en de daarbij gebruikte werktuigen II1944C.J. Esseling6(3-4)
Hoornblendediabaas-intrusie in het Wealden van Oostnederland 1944J.H. van Voorthuysen6(3-4)
Un Schiste Oolithique dans le Carbonifere Superieur de la Campine (Belgique)1944S. van der Heide6(3-4)
Die Lamellibranchiaten-Gatting Julia Gould1944C. Beets6(3-4)
Boekbespreking19446(3-4)
Octrooirubriek en Personalia19446(3-4)
Ertsreserve en verwerkingscapaciteit bij gangvormige erstafzettingen1944W. de Haan6(5-6)
Afschrijving in den Mijnbouw1944D.B. Baarslag6(5-6)
Eenige gravimetrische gegevens over de Feldbiss1944G. Zijlstra6(5-6)
De Heerlerheidestoring in het veld der Oranje-Nassaumijnen1944R.J.H. Patijn en A.J. Dikkers6(5-6)
Een nieuwe soort van het geslacht Polymorphina D'Orbigny 1944A. ten Dam6(5-6)
Oude en nieuwe boringen in het plio-plistoceen van Nederland, No 11944A. ten Dam6(5-6)
Middenterras ten N.O. van de Feldbiss tusschen Sittard en Brunssum?1944J.W.R. Brueren6(5-6)
Boekbespreking19446(5-6)
Octrooirubriek en Personalia19446(5-6)
Het onderscheid tusschen door water en wind gesorteerde zanden door middel van het verschil in korrelgrootte van de sortelijk lichte en zware mineral1944D.J. Doeglas6(7-8)
Een nieuwe methode voor het in een boorput bepalen van de poreusiteit der doorsneden aardlagen1944H.J.M.W. De Quartel6(7-8)
Nog drie intrusies in het Carboon van Oost-Nederland1944P. Tesch en J.H. van Voorthuysen6(7-8)
Een H2S bevattend sediment met een hoog organisch gehalte uit open zee1944M. Brongersma6(7-8)
Twee keileemsoorten in Nederland1944D. de Waard6(7-8)
Octrooirubriek en Personalia19446(7-8)
Geen publicaties vanwege oorlogssituatie19446(9-12)
Weer vrij1945J. A. Grutterink7(1&2)
Van de redactie1945Dr L. U. de Sitter7(1&2)
In Memoriam Prof. Dr Ir J. J. A. Mekel1945J. H. F. Umbgrove7(1&2)
In Memoriam Dr J. J. Pannekoek van Rheden1945J. F. Steenhuis7(1&2)
In Memoriam R. F. Burgwal1945G. A. De Neve en J. F. Osten7(1&2)
De waardeering van mijnbouwobjecten1945W. de Haan7(1&2)
Coeloma balticum Schluter uit het basaalconglomeraat van het oligoceen in Oost-Nederland1945G. A. de Neve7(1&2)
Jonge zure instrusiva van het grondgebergte der Bergamasker Alpen1945C. M. de Sitter-Koomans en Dr L U. de Sitter7(1&2)
Octrooirubriek1945H. J. M. W. De Quartel7(1&2)
Personalia19457(1&2)
Volcanic fissures with examples from the East Indies1945Ph. H. Kuenen7(3&4)
Een nieuwe soort uit het geslacht Ammodiscus Reuss in het Rhaet bij Winterswijk1945A. ten Dam7(3&4)
De zoogenaamde smeltwaterruggen op de Veluwe1945P. Tesch7(3&4)
Een opmerking bestemd voor prospectors1945W. de Haan7(3&4)
Herdenking1945M. G. Rutten7(3&4)
Uranium en de atoomenergie1945Redactie7(3&4)
Boekbespreking19457(3&4)
Nieuwe Buitenlandsche Boeken sinds 193919457(3&4)
Personalia19457(3&4)
Assiline en discocyclina in het basaalconglomeraat van het oligoceen in Oost-Nederland1945G. A. de Neve7(5&6)
De structuur van de palaeoceene en eoceene bekkens in Nederland1945A.ten Dam7(5&6)
Overzicht en resultaten van het geologische onderzoek omtrent de aanwezigheid van verschillende zwerfsteen-associaties in het Nederlandsche glaciale pleistoceen1945D. de Waard7(5&6)
Beschouwingen over de toekomst van het onderzoek der caenozoIsche mollusken van Nederlands-Indie1945C. O. Van Regteren Altena en C. Beets7(5&6)
Oude en nieuwe boringen in het plio-plistoceen van Nederland, No 21945A. ten Dam7(5&6)
Boekbespreking19457(5&6)
Octrooirubriek19457(5&6)
Personalia19457(5&6)
Inhoudsopgave Jaargang 6 - 1944 en Jaargang 7 - 194519457(5&6)
In memoriam Professor Dr L.M.R. Rutten1946J. Schmutzer8(1-6)
L.M.R. Rutten 1884-1946 Historie en theorie der Geologie1946W. Nieuwenkamp8(1-6)
The activity and scientifc results of the geological service of the combined collieries and the geophysical survey of the government collieries in South-Limburg (Netherlands) during the war (1940-1945)1946L.U. de Sitter8(1-6)
Reviews of the publications in "Mededeelingen Geologische Stichting", Serie C.19468(1-6)
Nieuwe buitenlandse boeken sedert 1939 II19468(1-6)
Personalia19468(1-6)
Herdenking van Ir H. Terpstra1946Ir W. de Haan8(7)
Aluminium als hulpmiddel in den strijd tegen silicose1946W.P. M. Matla8(7)
The Semeroe volcano1946G. A. de Neve8(7)
Boekbespreking19468(7)
Personalia19468(7)
In memoriam Pieter Derk Timmermans1946J. J. Dozy8(8&9)
Ter nagedachtenis van Dr J. Verdam1946A. A. Thiadens8(8&9)
Lood- en zinkerts in kolenmijnen in het Ruhrgebied1946M. G. Rutten8(8&9)
Boekbespreking19468(8&9)
Productiecijfers der Limburgsche mijnen19468(8&9)
Octrooirubriek1946J. M. de Quartel8(8&9)
Personalia19468(8&9)
De waarde van mijnbouwaandeelen1946W. de Haan8(10)
Beschouwingen naar aanleiding van de korrelgrootte der zware mineralen in zandige sedimenten1946J. I. S. Zonneveld8(10)
Boekbespreking19468(10)
Officieele Mededeeling19468(10)
Beschouwingen naar aanleiding van de korreigrootte der zware mineralen in zandige sedimenten (slot)1946J. I. S. Zonneveld8(11&12)
De oppervlakte van het MesozoIcum in de Achterhoek en in Twente1946J. Faber8(11&12)
Octrooirubriek1946H. J. M. W. de Quartel8(11&12)
Productiecijfers der Limburgsche mijnen19468(11&12)
Officieele Mededeelingen19468(11&12)
Personalia19468(11&12)
Inhoudsopgave 8e jaargang 194619468(11&12)
Antithesis Alps-Dinarides1947L. U. de Sitter9(1)
Boekbespreking19479(1)
Productiecijfers der Limburgsche mijnen19479(1)
Officieele Mededeeling19479(1)
Personalia19479(1)
Kolenstof en kolenstofexplosies1947H. R. Schutte9(2)
Sur quelques especes nouvelles ou peu connues dans le Cretace Inferieur (Albien) des Pays-Bas1947A. ten Dam9(2)
Octrooirubriek1947H. J. M. W. de Quartel9(2)
Productiecijfers der Limburgsche mijnen19479(2)
Officieele Mededeelingen19479(2)
De Geneeskundige Dienst der Mijnen1947J Creyghton9(3)
Geologische Literatuur van den hand van Nederlanders, niet betrekking hebbend op het Rijk, binnen en buiten Europa I (1940-1945)1947J. F. Steenhuis9(3)
Note on fossil echinoidea and gastropoda from Sarawak and Kutei, Borneo1947C. Beets9(3)
Protohistoric mammals of Haarlem, Netherlands1947D.A. Hooijer9(3)
An internal tube in the genus Tristix Macfadyen, 19411947J. H. v. Voorthuysen9(3)
Boekbespreking19479(3)
Octrooirubriek1947H. J. M. W. de Quartel9(3)
Van de redactie19479(3)
Officieele Mededeelingen19479(3)
Personalia19479(3)
Het afdiepen van schacht II op de mijn Julia1947A. H. W. Martens9(4)
On a protractor for solving various dip and strike problems1947J. E. Muller9(4)
Les tremblements de terre registres a Bandoeng (Java) (LAVA) AU SERVICE GEOLOGIQUE DES INDES NEERLANDAISES1947G. A. de Neve9(4)
Een nieuw nomogram voor het verband tusschen schijnbare en ware hellingshoek bij profielconstructie1947W. A. Visser9(4)
Sur une variete nouvelle d'Elphidiella arctica (Parker et Jones) dans le pliocene des Pays-Bas,1947A. ten Dam9(4)
Octrooirubriek1947H. J. M. W. de Ouartel9(4)
Productiecijfers der Limburgsche Mijnen19479(4)
Officieele mededeelingen19479(4)
Personalia19479(4)
Omkeerbare transportbanden voor galerijen19479(4)
Over de oorzaken van financiele teleurstellingen in mijnbouwzaken1947W. de Haan9(5)
Oude mijnwerken op Sumatra’s Westkust1947L. Boomgaart9(5)
Correlatie van lagen over beperkte afstanden1947G. J. H. Molengraaff9(5)
Een snelle methode voor het determineren der veldspaten in korrels1947J. ter Meulen9(5)
Kolenstof en kolenstofexplosies1947W. P. M. Matta en H. R. Schutte9(5)
Nieuwe buitenlandsche boeken19479(5)
Personalia19479(5)
Officiele mededelingen19479(5)
Octrooirubriek1947H. J. M. W. De Quartet9(5)
Een woord ter inleiding1947Ch. Th. Groothoff9(6&7)
Van de Redactie19479(6&7)
De delving van schacht III Staatsmijn Emma door het Dekterrein1947H. Oolbekkink9(6&7)
Qu'a-t-on fait en Belgique en matiere de gazeification souterraine1947P. Demart9(6&7)
Arseen in kolenstof en vliegas1947W. P. M. Matla9(6&7)
Oude mijnwerken op Sumatra’s Westkust1947W. de Haan9(6&7)
Het nut van zwaartekrachtmetingen voor de kolenmijnbouw1947W. J. van Riel9(6&7)
De Feldbiss in het oostelijk Zuid-Limburgse mijngebied1947F. Heybroek9(6&7)
Outline of the tectonic history of the South Limburg coal field1947J. E. Muller9(6&7)
Vlakke overschuivingen in het veld van Staatsmijn Emma1947J. W. R. Brueren9(6&7)
Productiecijfers der Limburgse mijnen19479(6&7)
Boekbespreking19479(6&7)
Octrooirubriek1947H. J. M. W. de Quartel9(6&7)
Brandstofeconomie-congres te Scheveningen19479(6&7)
Honderdjarig bestaan der Luikse ingenieurs-vereniging19479(6&7)
Officiele mededelingen19479(6&7)
Personalia19479(6&7)
De Borga-pomp19479(6&7)
Seriefabricatie van luchtmotoren19479(6&7)
Een nieuwe machine voor het ondersnijden van het laagdak met stevig geleide hydraulische toren19479(6&7)
The A. B. Meco-Moore Cutter Loader1947M. S. Moore9(8)
Over horizontale bewegingen langs de grote breuken in Zuid-Limburg1947F. Heybroek9(8)
Productiecijfers der Limburgse mijnen19479(8)
Sur une espece nouvelle du genre Citharina d'Orbigny1947A. ten Dam9(8)
Boekbespreking19479(8)
lets over silicose bij mijnwerkers1947J. Creychton9(9)
De grens plio-pleistoceen in Z.O. Nederland1947J. I. S. Zonneveld9(9)
Octrooi-rubriek1947H. J. M. W. De Ouartel9(9)
Productiecijfers der Limburgse mijnen19479(9)
Het verbond van wetenschappelijke onder zoekers19479(9)
Congres over de organisatie van het zuiver wetenschappelijk onderzoek in Nederland19479(9)
Officiele mededelingen19479(9)
Over de nauwkeurigheid, waarmede ondergronds de plaats kan worden aangegeven van een schacht, die van de oppervlakte of zal worden gedolven, en van de ondergrondse werken uit zal worden tegemoet gewerkt1947S. Drent9(10)
On probably Pliocene fossils from Mahakkam Delta region East Borneo and from dessah Garoeng (Lamongan), Java1947C. Beets9(10)
Erratum19479(10)
Octrooi-rubriek1947H. J. M. W. De Quartel9(10)
Mijnbouwkundige sectie19479(10)
Officiele mededelingen19479(10)
Lustrum Mijnbouwkundige Vereniging te Delft19479(10)
Personalia19479(10)
Over de nauwkeurigheid, waarmede ondergronds de pleats kan worden aangegeven van een schacht, die van de oppervlakte of zal worden gedolven, en van de ondergrondse werken uit zal worden tegemoet gewerkt -II- Slot1947S. Drent9(11)
Een snele methode vor determineren der veldspaten in korrels1947J. ter Meulen9(11)
Discussie1947R. W. van Bemelen9(11)
De verspreiding van Boven-Rhaet in Nederderland1947A. ten Dam9(11)
Octrooi-rubriek1947H. J. M. W. De Ouartel9(11)
Officiele mededelingen19479(11)
Congres over de organisatie van het zuiver wetenschapelijk onderzoek19479(11)
Personalia19479(11)
Development in underground conveying in Great Britain1947A. W. Duncan9(12)
Productiecijfers der Limburgse mijnen19479(12)
Pithecanthropus, Meganthropus en Giganthropus1947D. A. Hooijer9(12)
Boekbespreking19479(12)
Organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek19479(12)
Officiele mededelingen19479(12)
Personalia19479(12)
Inhoudsopgave 9e jaargang 194719479(12)
Bedrijfshygienische verzorging van een groot mijnbedrijf, feiten en wensen1948J.W. Creyghton10(1)
In memoriam Professor Dr Karl Oestreich1948J.B.L. Hol10(1)
Productiecijfers Limburgse Mijnen1948Redactie10(1)
Geologisch onderzoek bij de aanleg, uitbreiding en verbetering van vlieghavens1948D. Lafeber10(1)
Nomographic Solution of a triad and related problems1948W.A. Visser10(1)
Geologische Literatuur1948J.F. Steenhuis10(1)
Boekbespreking1948d.s.10(1)
Octrooirubriek1948Redactie10(1)
Agenda1948J.F. Steenhuis10(1)
Personalia1948Redactie10(1)
De inrichting van schacht III van staatsmijn Emma voor de hoofdventilatie en voor het kolenvervoer met skips1948W.L.H. Schmid10(2)
Mechanisatie in de Amerikaanse kolenmijnbouw1948G.R. Spindler10(2)
Productiecijfers Limburgse Mijnen1948Redactie10(2)
De ligging van het Carboon en het Zechsteinzout tussen Rijn en de nederlandse grens1948L.U. de Sitter10(2)
Octrooirubriek1948de Q.10(2)
Agenda194810(2)
Personalia194810(2)
De inrichting van schacht III van staatsmijn Emma voor de hoofdventilatie en voor het kolenvervoer met skips (Vervolg en slot van pag. 31)1948W.L.H. Schmid10(3)
Productiecijfers Limburgse Mijnen1948Redactie10(3)
Enige beschouwingen over de practijk der geophysische opsporingsmethoden1948A. van Weelden10(3)
Schijnbare en ware hellingshoek1948P. Terpstra10(3)
Anorthiet rolsteentjes van de Veluwe1948J. Ter Meulen10(3)
Microbotanische verschillen tussen de klei van Reuver en de klei van Tegelen1948F. Florschutz en A. M.H. van Someren10(3)
Boekbespreking194810(3)
Officieele medelingen194810(3)
Agenda194810(3)
Personalia194810(3)
Van de Redactie1948Redactie10(4)
Silicose1948A.V.M. Mey10(4)
Petroleum on the Continental Shelves1948A.A.G. Schieferdecker10(4)
Productiecijfers Limburgse Mijnen1948Redactie10(4)
Mechanisatie in de Amerikaanse kolenmijnbouw1948G.R. Spindler10(4)
Het Tobameer1948W. van der Marel10(4)
Boekbesprekingen1948Redactie10(4)
Octrooirubriek1948J.M.W. de Quartel10(4)
Verslagen1948Redactie10(4)
Jubileum F. van Rummelen1948Redactie10(4)
Agenda voor vergaderingen enz1948Redactie10(4)
Personalia1948Redactie10(4)
De betekenis van enkele kolenpetrografische termen1948M. G. Rutten10(5)
Productiecijfers der Limburgse Mijnen194810(5)
De stratigrafische grens tussen het Plistoceen en het Holoceen in Nederland1948H. D. M. Burck, F. Florschiltz en P. Tesch10(5)
Rhinoceros sondaicus Desmarest from kitchenmiddens of Bindjai Tamiang, North Sumatra1948D. A. Hooijer10(5)
Verslagen194810(5)
F. H. van Rummelen194810(5)
Agenda voor vergaderingen194810(5)
Personalia194810(5)
Enkele waarnemingen bij de kaolien van Paranam1948J. ter Meulen10(6)
Geologische Iiteratuur1948J.F. Steenhuis10(6)
Verslagen194810(6)
Productiecijfers der Limburgse Mijnen194810(6)
Mededelingen194810(6)
Agenda vergaderingen194810(6)
Personalia194810(6)
Le mecanisme de la combustion du methane1948E. Audibert10(7)
Een Desmoceras Plicatulum v. Koen. in de Gildehauser zandsteen (Hauterivien) uit de omgeving van Losser1948J. H. Van Voorthuysen10(7)
Boekbesprekingen194810(7)
Huldiging Dr J. F. Steenhuis194810(7)
Octrooirubriek1948H. J. M. W. De Quartel10(7)
Verslagen van vergaderingen enz194810(7)
Mededeling194810(7)
Internationaal bodemkundig congres te Amsterdam194810(7)
Agenda194810(7)
Personalia194810(7)
Militaire geologie in Nederland1948D. Lafeber10(8)
On the contemporaneous occurrence of Lepidocyclina and Discocyclina in Northern Borneo1948M. G. Rutten10(8)
Excursieverslag194810(8)
Productiecijfers der Limburgse Mijnen194810(8)
Agenda194810(8)
Personalia194810(8)
Het Quartair in het kustgebied van Koetei ten Noorden van de Mahakkamrivier1948L. U. de Sitter10(9)
Opmerkingen over kalkzandsteenbuizen, problematica van het Eoceen-bekken van Parijs1948C. Beets10(9)
Boekbesprekingen194810(9)
Kolenproductie Limburgse mijnen Juni 1947 - juni 1948194810(9)
Verslagen194810(9)
Octrooirubriek194810(9)
Mededelingen194810(9)
Agenda194810(9)
Personalia194810(9)
De Kromhout Diesel-mijnlocomotief194810(10)
De waarde van de membraanafsluiter voor de Mijnindustrie 194810(10)
Chain conveyors 194810(10)
Draaiend boren van springgaten 194810(10)
Programma van het Symposium Gebergtedruk1948Ch. Th. Groothoff10(10)
Openingsrede Symposium Gebergtedruk1948F. K. Th. Van Iterson10(10)
The theory of rock pressure on coal mining1948F. K. Th. Van Iterson10(10)
Contribution to the Symposium on rock pressure1948D. W. Phillips10(10)
Over ontspanningsverschijnselen in het gebergte bij mijnbouw, belicht uit het standpunt van de mijnmeter1948G. J. A. Grond10(10)
Productiecijfers Limburgse Mijnen1948Redactie10(10)
Boekbesprekingen1948Redactie10(10)
To scan A3 map194810(10)
To scan A3 map194810(10)
Tectonics and ore-deposits of Mangani1948L. Boomgaart10(11)
The Mangani Vein System1948W. de Haan10(11)
Magmatische corrosie van pyroxenen1948F. F. F. E. van Rummelen10(11)
Voorbeelden van toepassingen van stereografische netten1948P. Terpstra10(11)
De petrografische onderscheiding van granietvarieteiten1948W. de Haan10(11)
Boekbesprekingen194810(11)
Verslag194810(11)
Octrooirubriek1948H. J. M. W. De Quartel10(11)
Mededelingen194810(11)
Agenda194810(11)
Personalia194810(11)
Bepaling van de stand van het gedeelte van een laag, dat door een roterende verschuiving is verschoven1948G.J.H. Molengraaff10(12)
Preliminary report on the Geology of Hoksjön-Malmbäck district (West Småland, Sweden)1948L. van der Harst10(12)
Raadselachtige ertsvondsten ter Sumatra's westkust (Pagadis)1948W. de Haan10(12)
Boekbesprekingen194810(12)
Productiecijfers Limburgse Mijnen194810(12)
Verslagen194810(12)
Agenda194810(12)
Personalia194810(12)
De physisch-chemische ontwikkeling der aarde1949R.W. van Bemmelen11(1)
Boekbesprekingen194911(1)
Additional observations on the Genus Julia Gould1949C. Beets11(1)
Nieuwe buitenlandse boeken. Vierde lijst1949G.J.H. Molengraaff11(1)
Verslagen1949C.J.A. Berding11(1)
Mededelingen194911(1)
Agenda194911(1)
Personalia194911(1)
Verhandelingen van het Symposium over Gebergtedrukverschijnselen in de kolenmijnbouw, Deel II, Part II, Tome II1949Redactie11(2)
Rock pressures in coalmines1949H. Labasse11(2)
Surveillance des bancs du toit dans I'abatage mécanisé des couches de charbon1949A. Winstanley11(2)
Discussies, discussions Symposium Gebergtedruk 1947194911(2)
To scan A3 map194911(2)
Resoluties, resolutions Symposium Gebergtedruk 1947194911(2)
Final address Symposium Gebergtedruk 19471949Th. R. Seldenrath11(2)
Inhoud Contents Index194911(2)
Boekbespreking1949Redactie11(2)
Mededelingen1949Redactie11(2)
Agenda1949Redactie11(2)
Verslag1949Redactie11(2)
Personalia1949Redactie11(2)
M. & C. Samson Loader1949Redactie11(2)
De Schwarz universal stempel 1949Redactie11(2)
Vertragingskasten en wormkasten voor aandrijving van Dieselmijnlocomotieven 1949Redactie11(2)
„Record"-Vibrating Sieves 1949Redactie11(2)
De Kromhout Diesel-mijnlocotief 1949Redactie11(2)
Draaiend boren van springgaten 1949Redactie11(2)
De waarde van de membraanafsluiter voor de mijnindustrie 1949Redactie11(2)
Chain conveyors 1949Redactie11(2)
Prof. Ir. J.A. Grutterink194911(3)
Bedreigde welvaart1949W. de Haan11(3)
Nieuwe zoogdierfossielen uit de Tegelse Klei1949A. Schreurder11(3)
Elphidiella Arctica als klimatologische indicator voor het Kwartair1949J.H. van Voorthuysen11(3)
Verslag1949J.M.W. de Quartel11(3)
Mededelingen 194911(3)
Agenda194911(3)
Personalia194911(3)
De economische doorsnede en ondersteuning van hoofdluchtwegen1949A. Hellemans11(4)
Exchange of cations in some Dutch subterranean waters1949M. G. Rutten11(4)
Varia194911(4)
Het 18e Internationaal Geologisch Congres te Londen194911(4)
Nieuwe buitenlandse boeken194911(4)
Opmerkingen van leden194911(4)
Boekbesprekingen194911(4)
Verslag194911(4)
Contributie194911(4)
Agenda194911(4)
Personalia194911(4)
Action Reaction in Structural Geology1949L.U. de Sitter11(5)
Bevat Sumatra „Porphyry Coppers" ? 1949W. de Haan11(5)
Exchange of Cations in some Dutch subterranean Waters II Underground waters from the South Limburg coalmine district
1949M.G. Rutten11(5)
Pollenanalytische datering van een holocene transgressie in Noordwest-Friesland1949Tj. van Andel11(5)
Opmerkingen van de leden, Symposium gebergtedruk1949Z.S. Beyl11(5)
Overzicht van geologische publicaties over Nederland, lndonesië en Ned. West Indië 1949Redactie11(5)
Boekbesprekingen1949Redactie11(5)
Verslagen 1949Redactie11(5)
Mededeling 1949Redactie11(5)
Agenda 1949Redactie11(5)
Personalia 1949Redactie11(5)
Bijdrage tot de verklaring van de genese van de kaolien en de bauxiet van Moengo in Suriname
1949J. ter Meulen11(5)
Een 18e-eeuwse Mijnbouwkundige Nomenclator1949C. P. Raedts11(5)
Opmerkingen van de leden . Action = reaction in structural Geology1949J.H.F. Umbgrove11(5)
Varia 1949Redactie11(5)
Productiecijfers Limburgse Mijnen1949Redactie11(5)
Laura & Vereeniging ;1899-1949 1949G. Edixhoven11(5)
Boekbesprekingen 1949Redactie11(5)
Verslag 1949C.J.A. Berding11(5)
Agenda 1949Redactie11(5)
Voorstel statuten- en reglementswijzigingen1949Redactie11(5)
Personalia1949Redactie11(5)
De ontwikkeling van het kolenvervoer in de mijnen door middel van transportbanden194911(7)
Mijnbouwkundige research1949W. de Braaf11(7)
Rectificatie194911(7)
Productiecijfers Limburgse Mijnen194911(7)
Actualism in Epeirogenetic Oceans1949M. G. Rutten11(7)
On the Occurrence of Bibplanispira in the Uppermost Eocene of Burma1949C. Beets11(7)
Boekbespreking194911(7)
Verslagen194911(7)
Octrooirubriek1949H. J. M. W. de Ouartel11(7)
Agenda194911(7)
Personalia194911(7)
Inleiding tot het granietvraagstuk1949J. A. C. ter Meulen11(8)
Plutonische Observations concerning Granite1949D.L. Reynolds11(8)
De Graniet·Conferentie te Ottawa1949J. A. C. ter Meulen11(8)
Een critische beschouwing over het plaatsprobleem bij de vorming van Gesteenten1949H. H Read11(8)
Verslag194911(8)
Agenda194911(8)
Personalia194911(8)
Blockfolding Phenomena in the Middle East1949S. W. Tromp11(9)
The Present State of the Mangani problem1949W. de Haan11(9)
Nieuwe Buitenlandse Boeken. Vijfde lijst194911(9)
Opmerkingen van de leden : Nomenclatuur der discordanties1949G. J H. Molengraaff11(9)
Boekbesprekingen194911(9)
Octrooirubriek1949H. J. M.W. de Ouartel11(9)
Mededelingen, Verslagen en Agenda194911(9)
Personalia194911(9)
De oorsprong der materie bij endogene gesteentevorming1949W. Nieuwenkamp11(10)
(The source of the material in the formation of metamorphic and eruptive rocks. Summary in English)1949W. Nieuwenkamp11(10)
Opmerkingen van de leden: Terminologie van diaklazen en splijting1949G.J. H. Molengraaff11(10)
Dr Joseph A. Cushman +194911(10)
Boekbesprekingen194911(10)
Verslagen en Agenda194911(10)
Personalia194911(10)
Fire Hazards due to Slipping Rubber Belt Conveyors1949W. Maas11(11)
The Development of the Palaeozoic in North-West Spain1949L. U. de Sitter11(11)
Boekbesprekingen194911(11)
Verslagen194911(11)
Agenda194911(11)
Mededeling en Personalia194911(11)
The Development of the Palaeozoic in North-West Spain (II)1949L. U. de Sitter11(12)
Boekbesprekingen194911(12)
Agenda194911(12)
Personalia194911(12)
Productiecijfers Limburgse Mijnen194911(12)
DE STRATIGRAFIE VAN HET NEDERLANDSE KWARTAIR OUDER DAN DE IJSBEDEKKING (THE STRATIGRAPHY OF THE PRE-RISS QUATERNARY IN THE NETHERLANDS) (Symposium held by the Geological Section of the Netherlands Geological 6 Mining Society on November 5th. 1949 at the Geological Survey Building at Haarlem.) Symposium gehouden door de Geologische Sectie van het Nederlandsch Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap op 5 November 1949 in het gebouw van de 1950Kwartair Symposium12(1)
Inleiding tot het vraagstuk van de stratigrafie van het Nederlandse Kwartair ouder dan de ijsbedekking. (Introduction to the stratigraphy of the older Quaternary in the Netherlands)1950F. J. Faber.12(1)
Het grensvlak Plioceen—Plistoceen. (The Pliocene—Pleistocene boundary)1950P. Tesch.12(1)
De waarde van de stralingskromme van Milankovitch voor de verklaring van het ontstaan van de plistocene glaciaties. (The value of Milankovitch radiation curve for the explanation of the Pleistocene glaciations)1950P. Th. 0osterhoff.12(1)
Vormen de stralingscurven van Milankovitch een bruikbare grondslag voor de indeling van het Pleistoceen? (Are the radiation curves of Milankovitch to be considered bases for the division of the Pleistocene?)1950A. Brouwer.12(1)
Het belang van de vertebraten voor de stratigrafie van het Nederlandse Kwartair ouder dan de ijsbedekking. (The importance of the vertebrates to the stratigraphy of the Netherlands older Pleistocene)1950D. A. Hooijer.12(1)
Voorlopige mededeling omtrent het voorkomen van Mastodon borsoni in Nederland. (Preliminary note on the occurrence of Mastodon borsoni Hays in the Netherlands)1950G. H. R. von Koenigswald.12(1)
De grens tussen Plio- en Pleistoceen gebaseerd op de zoogdierfauna's (The Pliocene—Pleistocene boundary based on mammalian faunae)1950A. Schreuder.12(1)
De kleine zoogdieren in het Nederlandse Oudplistoceen. (Fossil voles in the Netherlands older Pleistocene)1950P. Tesch.12(1)
De mollusken en de grens marien Plioceen—Plistoceen. (Marine mollusca and the Pliocene—Pleistocene boundary)1950J. F. Steenhuis.12(1)
The Plio—Pleistocene boundary in the Netherlands based on the ecology of Foraminifera1950J. H. van Voorthuysen.12(1)
Het grindonderzoek. (The quartz-percentage of gravels)1950J. F. Steenhuis.12(1)
De zware-mineralen-analyse en de Nederlandse prae-Riss-stratigrafie. (The bearing of heavy mineral analysis on the pre-Riss stratigraphy)1950J. I. S. Zonneveld.12(1)
Over de praeglaciale morfologie van Noord-Nederland. (The relief of the northern part of the Netherlands before the advent of the ice sheet)1950H. Boissevain.12(1)
Over de quartaire vegetatie in Nederland voor de ijsbedekking. (On the quaternary vegetation in the Netherlands before the glaciation)1950F. Florschutz.12(1)
Over eolithen uit het Onder-Pleistoceen. (The lower pleistocene Eoliths) 1950A. Bohmers.12(1)
Samenvatting van de resultaten van het Symposium. (Summary of the results of the Symposium1950F. J. Faber12(1)
Slotwoord195012(1)
The stratigraphy of the pre-Kiss Pleistocene in the Netherlands. A general summary1950A. J. Pannekoek.12(1)
Boekbesprekingen195012(1)
Mededelingen195012(1)
Verslagen195012(1)
Agenda195012(1)
Mededelingen van het Bestuur195012(1)
Personalia195012(1)
De Ertsafzettingen bij Moeara Sipongi (Tapanoeli, Sumatra)1950W. de Haan12(2)
Destruction and rehabilitation of seria Oil Field, North Borneo1950D. Gow12(2)
Mr A. C. Haex +1950H. J. M. W de Quartel12(2)
Opmerkingen van de Leden: Opmerkingen naar aanleiding vam,O. de Vries' Loss-definitie1950J. I. S. Zonneveld12(2)
Geologische Literatuur1950J. F. Steenhuis12(2)
Boekbespreking195012(2)
Mededelingen195012(2)
Verslagen195012(2)
Agenda195012(2)
Personalia195012(2)
Productiecijfers Nederlandse Mijnen195012(2)
Getijden-veranderingen van de zwaartekracht1950B. Baars12(3)
De wijze van ontstaan der Surinaamse goudafzettingen1950J.A. Grutterink12(3)
Opmerkingen van leden'een publicatie over het voorkomen van steenkool bij Winterswijk195012(3)
Nieuwe buitenlandse boeken, zesde lijst195012(3)
Geologisch en Mijnbouwkunding Nieuws195012(3)
Mededelingen195012(3)
Verslagen195012(3)
Diverse gegevens der nederlandse steenkolenmijnen en bruinkoolontginningen over 1948 en de maanden april 1949 t/m december 1949195012(3)
Personalia195012(3)
Prof R. Bidlot195012(4)
Het afkoelen van de ventilatielucht in een ondergrondse pijler op de 1010m verdieping van de steenkolenmijn "les Liegeois" der Maatschappij John Cockerill te Zwartberg, Kempen, Belgie1950E. Rennotte12(4)
An electrical analogue for mine ventilation and its application to ventilation planning1950W. Maas12(4)
On the distribution of chemical elements in their natural occurrences1950W. van Tongeren12(4)
Boekbesprekingen195012(4)
Varia195012(4)
Mijnbouwkundige documentatie no 1. Mechanische koolwinning - Breekarbeid langspijlers. Zaagladder met kettingzaag-ramen, type van Cuylen195012(4)
Diverse gegevens der nederlandse steenkolenmijnen en bruinkoolontginningen over 1948 en de maanden mei 1949 t/m januari 1950195012(4)
Mededelingen195012(4)
Verslagen195012(4)
Agenda195012(4)
Personalia195012(4)
Over enige bestanddelen van flora en fauna van het Onder-Plistoceen in Nederland1950P. Tesch12(5)
Enkele aantekeningen bij relictstructuren van mineralen1950F. F. F. E. Van Rummelen12(5)
Microtus cf. agrestis en zijn geologische ouderdom1950A. Schreuder12(5)
Mammoetvondsten uit het Gooi1950D. P. Erdbrink12(5)
Opmerkingen van de Leden: Over het conserveren van bodemprofielen1950J. Hospers12(5)
Nieuwe buitenlandse boeken, Zevende lijst195012(5)
Geologisch en Mijnbouwkundig nieuws .195012(5)
Mededelingen195012(5)
Boekbesprekingen195012(5)
Verslagen195012(5)
Errata195012(5)
Agenda195012(5)
Personalia195012(5)
Ter herdenking van het 60-jarig bestaan van de koninklijke nederlandsche petroleum maatschappij195012(6)
De zoutpijler van Schoonlo1950A.J. Mulder12(6)
The Bassinger rotary percussion drill1950P. Pollard12(6)
Kernen met diamant in Zuid Limburg1950BPM12(6)
Verpompbaarheid, rheologie en viscosimetrie van boorvloeistoffen1950H. van Olphen12(6)
Boren met gas1950Ph. C. Brunting12(6)
Boekbesprekingen195012(6)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195012(6)
Verslagen195012(6)
Mededeling195012(6)
Agenda en Personalia195012(6)
Diverse gegevens der nederlandse steenkolenmijnen en bruinkoolontginningen over 1948 en de maanden juli 1949 t/m maart 1950195012(6)
Watts no 1 mining traverse equipment195012(6)
Inleiding195012(7)
1950H.M.E. Schürmann12(7)
On the origin of igneous rocks in Indonesia1950R.W. van Bemmelen12(7)
Het Neo-Huttonisme in verband met het ontstaan van verschillende ertsafzettingen1950G.L. Blokhuis12(7)
De hoofdindeling der gesteenten1950G.J.H. Molengraaff12(7)
Opmerkingen van leden195012(7)
Boekbesprekingen195012(7)
Korte aankondiging en mededelingen195012(7)
Mijnbouwkundige documentatie no 2. Mechanisatie voorbereiding - laden. Zelfladende schudgoot 195012(7)
Verslagen195012(7)
Personalia195012(7)
Diverse gegevens der nederlandse steenkolenmijnen en bruinkoolontginningen over 1948 en de maanden augustus 1949 t/m april 1950195012(7)
Natural Ventilation in Practic1950W Maas12(8)
Een kwartair-geologisch onderzoek van het SW-deel van Noord-Brabant1950H. W. Nelson en T. van der Hammen12(8)
Errata195012(8)
Opmerkingen van de Leden: Over de petrografische benaming van bovensenonische gesteenten, die in Zuid-Limburg aan de dag komen, en Een eeuw kringloop van het water1950G. J. H. Molengraaff en Ph. H. Kuenen12(8)
Officiele mededeling195012(8)
Mededelingen195012(8)
Boekbesprekingen195012(8)
Verslagen195012(8)
Personalia195012(8)
Productiecijfers Nederlandse Mijnen195012(8)
De vorm van het uitgehouwen steenwerk als oorzaak van onnauwkeurigheden bij het geologisch karteringswerk in steenkolenmijnen1950W.F.M. Kimpe12(9)
Een kwartair-geologisch onderzoek van het SW-deel van Noord-Brabant (vervolg van pagina 251)1950H.W. Nelson en T. van der Hammen12(9)
In memoriam Paul Lambert195012(9)
Internationale conferentie over de mechanische veredeling van steenkool195012(9)
Erratum en Mededelingen195012(9)
Personalia195012(9)
In Memoriam Prof. Ir. S. G. Trooster1950F. H. v. d. Maarel en H. Boissevain12(10)
Radioactiviteit van sedimentgesteenten als hulpmiddel bij het onderzoek van aardolieboringen1950J. H. M. A. Thomeer12(10)
Voorlopige mededeling over enige nieuwe gezichtspunten betreffende de „tektonische" modellentheorie1950T. J. Van der Zee12(10)
De dekzanden en zandruggen van Twente1950H. D. M. Burck en T. v. d. Hammen12(10)
Opmerkingen van de leden: Over Mastodon Borsoni1950A. Schreuder12(10)
Mijnbouwkundige Documentatie195012(10)
Errata195012(10)
Nieuwe Buitenlandse boeken. Achtste lijst195012(10)
Mededeling en Agenda195012(10)
Personalia195012(10)
Productiecijfers der nederlandse kolenmijnen195012(10)
Ter Herdenking Ir. J. W. C. op den Kamp1950J. B. v. d. Drift12(11)
Analyse van verschuivingen1950S. G. Trooster12(11)
Marine falls and their significance with regard to the power ratio between marine and fluvial destruction1950G. L. Smit Sibinga12(11)
Boekbespreking en Mededelingen195012(11)
Addendum195012(11)
Agenda en Personalia195012(11)
Productiecijfers195012(11)
Introduction au symposium sur la tectonique d'écoulement par gravité et quelques conclusions1950L.U. de Sitter12(12)
La Tectonique d'ecoulement dans les Alpes Suisses1950J. Tercier12(12)
Comment les Geologues des Alpes Francaises concoivent la tectonique d'écoulement1950M. Gignoux12(12)
Línfuence de l'echelle dans les phenomenes d'écoulement1950J. Coguel12(12)
Gravitational tectogenesis in Indonesia1950R.W. van Bemmelen12(12)
La tectonique d'écoulement dans les Alpes Bergamasques1950L.U. de Sitter12(12)
Boekbesprekingen195012(12)
Korte aankondiging en mededelingen195012(12)
Personalia195012(12)
Diverse gegevens der nederlandse steenkolenmijnen en bruinkoolontginningen over 1948 en de maanden januari 1950 t/m september 1950195012(12)
5 kaarten A3 toevoegen later195012(12)
Breuken en diaklazen in Robin Hood's Bay (England)1951H. J. Zwart13(1)
On the origin and age of the peneplain of Palembang (Sumatra)1951G. L. Smit Sibinga13(1)
Opmerkingen van de leden:195113(1)
Assenvlak, kruinvlak en trogvlak1951G. J. H. Molengraaff13(1)
Over geplooide Warven enz1951G. J. H. Molengraaff13(1)
Boekbesprekingen en korte aankondigingen195113(1)
Bestuursmededelingen195113(1)
Mededelingen195113(1)
Productiecijfers195113(1)
Agenda en Personalia195113(1)
Van de redactie 195113(2)
Les gites de manganese du domaine atlasique, au Maroc Francais et leur classification geologique1951J. Westerveld13(2)
Manganese ores in eastern Morocco1951L. U. de Sitter, W. R. Huysse and R. Lagaaij 13(2)
Eisen-Manganerzlagerstatten der Schweizeralpe1951Paul Niggli13(2)
Mangaanertsen op Java1951P. G. H. A. Fermin13(2)
Verslagen195113(2)
Agenda195113(2)
Mijnbouwkundige documentatie No. 3195113(2)
Perosnalia195113(2)
De van Waterschoot van der Gracht-Ere penning verleend aan Prof. Dr. Ir. F. K. Th. van Iterson, w.i. en Prof. Dr. Ir. F. A. Vening Meinesz, c.i195113(3)
De vierde schacht van Staatsmijn Emma to Schinnen1951H. Oolbekkink13(3)
Warven in Nederland1951Ph. H. Kuenen13(3)
Boekbesprekingen195113(3)
Mijnbouwkundige Documentatie No 4195113(3)
Verslagen en Officiele Mededeling195113(3)
Agenda en Personalia195113(3)
Productiecijfers Nederlandse Steenkolenmijnen195113(3)
L'Echauffement de fair de ventilation dans les puits et les voies d'entree d'air1951W. de Braaf13(4)
Opmerkingen van leden: De driehoeksmossel, een nieuw Nederlands fossiel1951P. Tesch13(4)
Opmerkingen van leden: Over Dubois' boring op de Jammerdaalse heide1951C. O. van Regteren Altena13(4)
Opmerkingen van leden: Holenbeer en holenleeuw1951A. Schreuder13(4)
Boekbesprekingen195113(4)
Geologisch en mijnbouwkundig nieuws195113(4)
Verslagen195113(4)
Agenda en Personalia195113(4)
Polygon soils in Iceland1951M. G. Rutten13(5)
De indeling van verschuivingen in verband met het oplossen van verschuivingsproblemen1951G. J. H. Molengraaff13(5)
De Westfalia-Kolenschaaf op de mijn „Julia" to Eijgelshoven1951W. Martens13(5)
Opmerkingen van leden: De centrale venen van Zuid-Holland en West-Utrecht1951J. I. S. Zonneveld13(5)
Aanvullende aantekeningen omtrent magmatische corrosie-verschijnselen1951F. F. F. E. van Rummelen13(5)
Nieuwe buitenlandse boeken, 9e lijst195113(5)
Boekbesprekingen195113(5)
Agenda en Personalia195113(5)
Productiecijfers Limburgse Mijnen195113(5)
The Netherlands and the petroleum industry1951C. van de Poll13(6)
Le caractere morphologique des Pays-Bas1951J.B.L. Hol13(6)
Outline of the geological histrry of The Netherlands1951A.J. Pannekoek13(6)
Structural boundaries of the Netherlands and the origin of Holland1951J.H.F. Umbgrove13(6)
Geomagnetic anomalies in the Netherlands 1951J. Veldkam13(6)
Remarks on the stratigraphic column of the Netherlands1951Geol. Dept., N.A.M13(6)
Water disposal in the Schoonebeek field1951J. van der Lely13(6)
Remarks to accompany location map of exploration wells in the Netherlands1951Geol. Dept., N.A.M13(6)
Boekbesprekingen, Agenda195113(6)
Enclosures of this volume still to be scanned195113(6)
Derde Wereld Petroleum Congres te 's-Gravenhage, 1951195113(7)
Enkele wegen voor het gebruik van minder gunstige grondstoffen in de ijzerfabricage1951J. E. de Graaf13(7)
A contribution to the Palaeobotany of the Tiglian1951T. van der Hammen13(7)
Contributiebetaling 1951195113(7)
Errata195113(7)
Rectificatie195113(7)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195113(7)
Boekbesprekingen195113(7)
Mijnbouwkundige Documentatie No. 5195113(7)
Productiecijfers Limburgse Mijnen195113(7)
Personalia195113(7)
De Van Waterschoot van der Gracht-Erepenning verleend aan Prof. Dr W. J. Jongmans195113(8)
Winding Ropes and Multi-rope Koepe Winders1951H. Hitchen13(8)
Anhydrite Formation in the Saline Facies of the Mender Mergel (Upper Maim)1951J. H. van Voorthuysen13(8)
Boekbesprekingen195113(8)
Personalia195113(8)
Productiecijfers Limburgse Mijnen195113(8)
JONG-PLEISTOCEEN SYMPOSION, Symposium gehouden door de Geologische Sectie van het Nederlandsch Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap op 4 en 5 Mei 1951195113(9)
Het symposion over het Jong-Pleistoceen1951A. Brouwer13(9)
Niveo-fluviale afzettingen1951G. G. L. Steur13(9)
Niveo-aeolische afzettingen1951C. H. Edelman13(9)
Het continentale Riss-Worm interglaciaal1951H. D. M. Burck13(9)
De flora van het Eemien1951A. M. H. Anker-van Someren13(9)
De laatglaciale afzettingen van de Rijn en de Maas1951L. J. Pons en J. Schelling13(9)
Meanderende en verwilderde rivieren1951D. J. Doeglas13(9)
De herkomst van het laagterras1951P. Tesch13(9)
De pseudo-osar van de Veluwe1951G. C. Maarleveld13(9)
De flora van het Tubantien tot het Laatglaciaal1951F. Florschutz13(9)
Vegetatie en stratigrafie van het Laat-glaciaal en het Pleni-glaciaal1951T. van der Hammen13(9)
Het Palaeolithicum van Nederland1951A. Bohmers13(9)
Le Pleistocene superieur des Pays-Bas1951Aart Brouwer13(9)
Verslag van de excursies op 3 en 4 Mei 19511951A. A. Thiadens13(9)
Derde Congres voor stratigrafie en geologie van het Carboon195113(9)
Third Meeting on Carboniferous Stratigraphy and Geology, Proposals and Resolutions195113(9)
Geologisch en Mijnbouwkundig nieuws195113(9)
Boekbesprekingen195113(9)
Agenda195113(9)
Bestuursmededeling, Nog niet betaalde contributie 1951195113(9)
Personalia195113(9)
Application de la mecanique a l'etude des plissements1951J. Goguel13(10)
Some additional data on the stratigraphy of Bank1951W. P. de Roever13(10)
Winding ropes and multi rope Koepe winders1951H. Hitchen13(10)
Boekbesprekingen195113(10)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws 195113(10)
Verslag Mijnbouwkundige Sectie 195113(10)
Productiecijfers Nederlandse Steenkolenmijnen 195113(10)
Agenda 195113(10)
Personalia 195113(10)
Statistic of ore distribution1951H.J. de Wijs13(11)
Astronomische richtingsbepaling met zon en poolster1951W. Ruyters13(11)
Mode of transport of igneous pebbles found on the shore of the Boulonnais, Northern France1951M. G. Rutten13(11)
Het derde internationale sedimentologische c ongres, Groningen-Wageningen 5-12 Juli 1951195113(11)
Boekbesprekingen195113(11)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195113(11)
Personalia195113(11)
Agenda195113(11)
Wie? Juni nummer Geologie ne Mijnbouw195113(11)
Mijnbouwkundige documentatie. No. 6195113(11)
Klein-haspel im Bergbau195113(12)
A safeguard against slipping of electrically driven rubber belt conveyors1951J. v. Dokkum and A. Flendrig13(12)
Automatic belt-slip protection1951L. Dietz13(12)
Enige beschouwingen bij de absolute ouderdomsbepalingen van pleistocene afzettingen1951A, Brouwer13(12)
Ter Herdenking, Ad. F. W. Freusberg 1881-19511951W. van Tongeren13(12)
Ter Herdenking, Hans Cloos 1885-1951 195113(12)
Nieuwe buitenlandse boeken, 10e lijst 195113(12)
Boekbesprekingen195113(12)
Verslagen195113(12)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195113(12)
Personalia195113(12)
Agenda195113(12)
Wie? Juni nummer Geologie ne Mijnbouw195113(12)
Productiecijfers Nederlandse Steenkolenmijnen195113(12)
Inhoud Nieuwe Serie Volume 14195214(1)
De kolensituatie in Nederland en de andere Westeuropese landen1952J.A. Bakker14(1)
Laboratory experiments on strain of rock specimen1952L.U. de Sitter14(1)
Lascaux, zijn grotschilderingen en hun ouderdom1952B.G. Escher14(1)
Applied geologie in the festival of Britain 19511952A.E. Gunther14(1)
Opmerkingen van leden. De vreemde rolstenen aan de kusten van het kanaal.1952P. Tesch14(1)
Opmerkingen van leden. On the calculation of ore reserves1952W. van Tongeren14(1)
Dr. P. Kruizinga195214(1)
Boekbesprekingen195214(1)
Verslagen195214(1)
Personalia195214(1)
De leemgroeven bij Hattem en Markelo1952J.W.C.M. van der Sijp14(2)
Direction of the Pleistocene ice-flow as determined by measurements on folds1952D. de Waard14(2)
Some remarks on the sandridges of the NE-Veluwe1952J.W.C.M. van der Sijp14(2)
Genesis and dating of the periglacial deposits at the eastern fringe of the Veluwe1952T. van der Hammen and G.C. Maarleveld14(2)
Temperature gradient in the South-Limburg coal field1952W. de Braaf and W. Maas14(2)
Die Bedeutung des fruhtragenden sthahlausbaus in den strben der flachen Lagerung1952A. Haarmann14(2)
Boekbesprekingen195214(2)
Personalia195214(2)
Anhydriet en gips in Nederland, geologische inleiding1952A. J. Pannekoek14(3)
De verwerking van gips en anhydriet tot chemische producten1952E. L. Krugers Dagneaux14(3)
On the structure of the pre-glacial Pleistocene of the Archemerberg (prov. of Overijsel, Netherlands)1952J. D. de Jong14(3)
Historische aantekeningen: Een Nederlands onderzoeker van de geologie van Luxemburg1952J. F. Steenhuis14(3)
Opmerkingen van leden: The sampling and estimation of ore in a mine1952W. de Haan14(3)
Geologisch en mijnbouwkundig nieuws : De schachtmantel van de vierde Emma-schacht to Schinnen weer vlot195214(3)
Onderzoek naar aardolie en aardgas in de Nederlandse bodem195214(3)
Europese bond van geophysici opgericht195214(3)
Boekbesprekingen195214(3)
Contributie 1952195214(3)
Agenda195214(3)
Mededelingen van het Bestuur195214(3)
Personalia195214(3)
Aan het Nederlandsch Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap het predicaat ''Koninklijk'' verleend1952H.M.E. Schurmann en H.J.M.W. de Quartel14(4)
Dr. Ir. Ch.Th. Groothoff erelid van het Nederlandsch Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap1952H.M.E. Schurmann en H.J.M.W. de Quartel14(4)
Was- en verdelingskrommen toegepast bij het reinigen van steenkolen1952P.S. Bakels14(4)
Alter Goldbergbau im Wadi Ballit (Aegyptisch Hochgebirge)1952H.M.E. Schurmann14(4)
Palynologisch onderzoek van een Holoceen profiel bij Den Haag1952H.Tj. Waterbolk14(4)
Opmerkingen van leden. De zogenaamde warven bij Hattem1952Ph. H. Kuenen14(4)
Enkele opmerkingen naar aanleiding van onderzoekingen door Dr. de Waard (1950, 1952) en Dr. J.W.C.M. van der Sijp (1952) over de noordoostelijke Veluwe1952R.D. Crommelin14(4)
Dr. Antje Schreuder1952P.J. van der Feen and W.S.S. van Benthem Jutting14(4)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195214(4)
Productiecijfers van Nederlandse delfstoffen195214(4)
Verslagen195214(4)
Mededelingen van het Bestuur, Personalia195214(4)
Bij het halve-eeuwfeest van de Staatsmijnen in Limburg195214(5)
Het vijftig-jarig bestaan van de staatsmijnen em het door haar in die periode gevoerde beleid bij de afzet van haar producten1952J.A. Bakker14(5)
Grondgedachten van het sociaal beleid van de staatsmijnen1952Dr. F.J.C.J. Nuyens14(5)
De verbandkamers van de staatsmijnen1952Dr. J.W. Creyghton14(5)
Een nieuw structuurbeeld van het staatsmijn-reserveveld ten zuiden van staatsmijn Emma1952Dr. A.A. Thiadens en Dr. L. van der Waals14(5)
Het nieuwe reddingsgebouw van staatsmijn Wilhelmina1952Ir. J.K.H. Jordaans14(5)
De aanleg van laadplaatsen en belangrijke betonwerken op de 700 meter verdieping van staatsmijn Emma1952J.J. Posma14(5)
Waterinjectie op staatsmijn Hendrik1952J. Bloemendal14(5)
De hoofdmijnventilatoren van staatsmijn Maurits1952W. Schlosser14(5)
Veredeling van steenkolen1952D.W. van Krevelen14(5)
De veiligheidsdienst van de staatsmijnen en de ontwikkeling van de chemische bedrijven1952H.A.J. Pieters14(5)
Het centrale proefstation van de staatsmijnen in Limburg1952W. de Braaf en C. Krijgsman14(5)
Enkele opmerkingen naar aanleiding van de tot december 1951 in de staatsmijnen opgetreden gasdoorbraken met uitlopen van steenkolen of gesteenten (degagements instantanes)1952F.C.M. Wijffels14(5)
Het veertig-jarig jubileum van het Nederlandsch Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap1952H.M.E Schurmann en H.J.M.W. de Quartel14(5)
Geosynclinal subsidence versus glacially controlled movements in Java and Sumatra1952M.G. Rutten14(6)
Interference of glacial eustasy with crustal movements and rhytmic sedimentation in Java and Sumatra1952G.L. Smit Sibinga14(6)
Opmerkingen van leden. De eerste vermelding van de nederlandse aardlaag, die nu genoemd wordt ''Boven Mioceen''1952A.B. van Deinse14(6)
Geologisch en Mijnbowukundig Nieuws195214(6)
Boekbesprekingen195214(6)
Verslagen195214(6)
Personalia195214(6)
Pollenanalytische Untersuchung einer spatglazialen Seeablagerung aus Tirol1952W. H. Zagwijn14(7)
Reinterpretation of a gravity survey in Central Northern Iceland1952J. Hospers14(7)
Twee boringen te Zuilen1952L. H. Hofland14(7)
Ir Jan Sonneveld in memoriam1952Bestuur van het Kon. Ned. Geol. Mijnbouwk. Genootschap14(7)
Dr Willem Nicolaas Kuiper in memoriam 1952A. A. G. Schieferdecker14(7)
Meeting of the European Association of Exploration geophysicists195214(7)
Z.W.O.-subsidies voor 1953195214(7)
Stipendia voor verblijf in Frankrijk195214(7)
Geologisch-mijnbouwkundig onderzoek in Nieuw-Guinea door de afdeling der mijnbouwkunde van de T. H,195214(7)
De nieuwe staatsmijn Beatrix in Vlodrop195214(7)
Nederlandse installatie voor volledig gemechaniseerde koolwinning195214(7)
Boekbesprekingen195214(7)
Productiecijfers van Nederlandse delfstoffen195214(7)
Personalia195214(7)
Contributions Neerlandaises a la Geologie de L'Afrique du Nord1952L.U. de Sitter14(8)
La Serie Mesozoique des environs de Taourirt (Maroc Oriental)1952R. Lagaay, P.J. Arens, J. Imandt et L.U. de Sitter14(8)
Les phonolites du Jebel Saghro (Maroc Occidental)1952L.U. de Sitter, C.M. de Sitter-Koomans et H. Heetveld14(8)
Plissement croise dans le Haut Atlas1952L.U. de Sitter14(8)
Miocene smaller foraminifera from the region of Constantine, Algeria1952P. Marks14(8)
Problemes structuraux frd Monts du Hodna1952C.W. Drooger14(8)
The gravity field of the West-Mediterranean area1952B.J. Hofman14(8)
Gravity field and orogenesis in the West-Mediterranean region1952R.W. van Bemmelen14(8)
Necrologie Dr. Ir. C.P.A. Zeijlmans van Emmichoven1952J.G.H. Ubaghs14(8)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195214(8)
Boekbesprekingen195214(8)
Verslag195214(8)
Personalia195214(8)
De goudafzettingen in het Lawagebied (Suriname)1952W. de Haan14(9)
Dating and correlation of periglacial deposits in Middle and Western Europe1952T. van der Hammen14(9)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195214(9)
Nieuwe buitenlandse boeken195214(9)
Boekbesprekingen195214(9)
Mijnbouwkundige documentatie. No 1. Mechanische koolwinning - Lange fronten195214(9)
Productiecijfers van Nederlandse delfstoffen195214(9)
Personalia195214(9)
Over enige grindtypen van oostelijke herkomst in Nederland1952G.C Maarleveld14(10)
Een hydrostratigrafische tabel van de voornaamste waterhoudende zandsteen- en kwartsietbanken in het Carboon van Zuid-Limburg1952W.F.M. Kimpe14(10)
The origin of the earth's magnetic field1952E.C. Bullard14(10)
Jaarverslag van het Nederlandsch Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap over 19511952Genootschap14(10)
Boekbesprekingen195214(10)
Mijnbouwkundige documentatie. No 8. Mechanisatie Koolwinning - Lange fronten195214(10)
Productiecijfers van Nederlandse delfstoffen195214(10)
Personalia195214(10)
The origin of continents and oceans1952F.A. Vening Meinesz14(11)
The cave hyena, Crocuta Crocuta Spelaea (Goldfuss), new to the Pleistocene fauna of The Netherlands 1952D.A. Hooijer14(11)
Mijnbouwkundige documentatie. No. 9. Mechanisatie koolwinning - Lange fronten195214(11)
Geologsich en Mijnbouwkundig Nieuws195214(11)
Productiecijfers van Nederlandse delfstoffen195214(11)
Boekbesprekingen195214(11)
Personalia195214(11)
Prognose en diagnose in de geologie1952R.W. van Bemmelen14(12)
Note on the paragenesis of wollastonite - epidote1952J.W.C.M. van der Sijp14(12)
Historische aantekeningen. 3. Het hoger geologisch onderwijs in Nederland voor 18771952J.F. Steenhuis14(12)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195214(12)
Boekbesprekingen195214(12)
Personalia195214(12)
Inhoud Volume 15195315(1)
Megaripples in the Dutch wadden Sea and in the Basin of Arcachon (France)1953L.M.J.U. van Straaten15(1)
Statistics of ore distribution; part II theory of binomial distribution applied to sampling and engineering problems1953H.J. de Wijs15(1)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195315(1)
Productiecijfers van Nederlandse delfstoffen195315(1)
Mijnbouwkundige documentatie nr 10; koolwinning - pijler-ondersteuning195315(1)
Personalia195315(1)
()
Rhythmic patterns on Dutch North Sea beaches1953L. M. J. U. van Straaten15(2)
Vooruitgang in de olieindustrie bij het boren met Iucht- of gascirculatie,1953Ir A. A. G. Schieferdecker15(2)
Een zonderling slakkenhuis1953Ir P. Tesch15(2)
Boekbesprekingen195315(2)
European association of exploration Geophysicists195315(2)
Sociale positie van de werkers in de intellectuele beroepen195315(2)
De tunnelput to Velsen195315(2)
Voorjaarsvergadering van de Geologische Gesellschaft in Wien195315(2)
Productiecijfers van Nederlandse Delfstoffen195315(2)
Verslagen van Vergaderingen195315(2)
Algemene vergadering195315(2)
Agenda195315(2)
Personalia195315(2)
Doleritic and gabbroic intrusives in the Autunian (Lower Permian) of the boring Wanneperveen I, Eastern Netherlands1953W. F. M. Kimpe15(3)
Intrusive rocks in the Berkel well1953J. W. C. M. van der Sijp15(3)
Palaeontological notes on the Autunian of the boring Wanneperveen I1953W. J. Jongmans and S. van der Heide15(3)
Paul Niggli in memoriam1953B. G. Escher15(3)
Nederlandse boortechniek van omstreeks het jaar 16001953A. A. G. Schieferdecker15(3)
Delftenaren in Bolivia195315(3)
Boekbesprekingen195315(3)
Welkom in de Redactie195315(3)
Verslagen van Vergaderingen195315(3)
Productiecijfers van Nederlandse Delfstoffen195315(3)
Personalia195315(3)
Agenda195315(3)
Mijnbouwkundige en geologische aspecten betreffende de ontginning van een koollaag tot aan het senone dekterrein in de mijn Oranje-Nassau I te Heerlen1953H. N. van den Heuvel en W. F. M. Kimpe15(4)
Problemen van alpiene gebergtevorming1953R. W. van Bemmelen15(4)
De Van Waterschoot van der Gracht-erepenning verleend aan Prof. Dr C. H. Edelman m i.195315(4)
75th Anniversary Prof. Dr J. Wanner195315(4)
Geologisch en mijnbouwkundig nieuws: Vierde Wereld Petroleum Congres195315(4)
Geologisch en mijnbouwkundig nieuws: Boringen in zee in Seria (Noord-Borneo)195315(4)
Azie-Europa gasleiding195315(4)
Productiecijfers van Nederlandse Delfstoffen195315(4)
Boekbesprekingen195315(4)
Agenda195315(4)
Personalia195315(4)
Problems arising from shale unstability in oilwell drilling1953J.H.M.A. Thomeer15(5)
On the origin of the drainage system of Borneo1953G.L. Smit Sibinga15(5)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195315(5)
Productiecijfers der nederlandse delfstoffen195315(5)
Boekbesprekingen195315(5)
Verslagen der vergaderingen195315(5)
Genootschapszaken195315(5)
Inleiding tot het Suriname nummer1953A. Brouwer15(6)
De ontwikkeling van de geologische kaart van Suriname1953H. Schols en A. Cohen15(6)
Voorlopige geologische resultaten van de medisch-wetenschappelijke expeditie naar de zuidgrens van Suriname in 19521953V.C. de Munck15(6)
Het bauxietbedrijf de N.V. Sirinaamse Bauxite Maatschappij195315(6)
Het bauxietbedrijf der N.V. Billiton Maatschappij te Onverdacht Suriname1953J. Bierling15(6)
Korte mededeling betreffende een kyaniet- afzetting in Suriname1953W. de Haan15(6)
Beschrijving van enkele gesteenten van Boschland, Suriname1953J.A.C. ter Meulen15(6)
Over steenbanken bij het Brokopondo-eiland (Suriname rivier)1953C. Bleys15(6)
Klassificatie en ontstaan van savannen in Suriname1953A. Cohen en J.J. van der Eijk15(6)
Bauxite and sedimentation phases in the northern part of Surinam (Netherlands Guiana)1953J.P. Bakker, H. Kiel and H.J. Muller15(6)
Rhythmic depositional features of the East-Surinam coastal plain1953A. Brouwer15(6)
Recente waterboringen in Suriname1953F.C. D'audretsch15(6)
Oil exploration in Surinam1953W.K. Link15(6)
Kust-veranderingen aan de mond van de Surinamerivier1953J.I.S Zonneveld15(6)
Een nieuwe mijnverordening voor Suriname1953Th.R. Seldenrath15(6)
Boekbesprekingen195315(6)
Verslagen van vergaderingen195315(6)
Genootschapszaken195315(6)
The national plan for the coalmining industry of Great Britain1953E.H. Browne15(7)
Summarizing considerations on the distribution of earthquakes in relation to their magnitude and focal depth1953L.P.G Koning15(7)
Sedimentology: a geological chapter1953A. van Weelden15(7)
In Memoriam C. Pet1953P. de Haart15(7)
Opmerkingen van leden. Naar aanleiding van ''prognose en diagnose in de geologie''1953R.W. van Bemmelen15(7)
Hoe werd grind vervoerd1953P. Tesch15(7)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195315(7)
Boekbesprekingen195315(7)
Productiecijfers van Nederlandse delfstoffen195315(7)
Genootschapszaken195315(7)
New data regarding the dioritic rocks of the West Indies1953R.C. Mitchell15(8)
Fragen der zweckmassigesten abbaugestaltung in der Flachen lagerung unter besonderer berucksichtigung des Einsatzes Machineller Hilfsmittel1953R. Waversik15(8)
A missing link in the chain of orogenic periods1953L.U. de Sitter15(8)
Historische aantekeningen. 3. Het hoger geologisch onderwijs in Nederland voor 18771953J.F. Steenhuis15(8)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195315(8)
Boekbesprekingen195315(8)
Over de stratigrafie en herkomst van de preglaciale afzettingen in Midden-Nederland1953R. D. Crommelin15(9)
Slumping in miocene deposits at Hurghada, Red Sea district, Egypt1953C. Beets15(9)
Boekbesprekingen195315(9)
Verslagen van vergaderingen195315(9)
Productiecijfers195315(9)
Agenda195315(9)
Personalia195315(9)
Goud195315(10)
De goudproductie in de wereld1953W. de Haan15(10)
Goudproductie en het economisch leven1953A.B. Metttivier Meyer15(10)
De Goudmarkt1953W. de Haan15(10)
De Goudprijs1953A.A.G. Schieferdecker15(10)
De economic commission for Asia and the Far East195315(10)
William Herbert Hobbs1953F.J. Faber15(10)
Addendum to Historische aantekeningen. 3. Het hoger onderwijs in Nederland voor 18771953J.F. Steenhuis15(10)
Geologisch Mijnbouwkundig Nieuws195315(10)
Boekbesprekingen195315(10)
Genootschapszaken195315(10)
De sub-atlantische transgressie langs de Nederlandse kust1953C. H. Edelman15(11)
Pleistocene eustasy and glacial chronology in Borneo1953G. L. Smit Sibinga15(11)
Geologisch en mijnbouwkundig Nieuws195315(11)
Boekbesprekingen195315(11)
Agenda195315(11)
Personalia195315(11)
Zestig Jaar Oranje Nassau Mijnen195315(12)
De eerste zestig jaren van het bestaan der Oranje Nassau Mijnen1953C.E.P.M. Raedts15(12)
Ontginning van een dikke kolenlaag in de mijn Oranje Nassau I1953H.N. van den Heuvel15(12)
Het rechtvijzelen van een scheefgezakt gebouw1953P. van Enckevort15(12)
New coal washing systems recently developed in The Netherlands1953F.J. Fontein15(12)
La Theorie de Labasse sur les pressions de terrains et les observations de Grond, comparees a la Mecanique appliquee1953F.J.M. de Reeper15(12)
An installation for the drainage of firedamp and some results obtained with it1953W. Maas, J. Stuffken and G.N. Itz15(12)
Het oudste nederlandse mijnrecht1953C.E.P.M. Raedts15(12)
Historische aantekeningen. 5 De eerste geologische kaart in Nederland1953J.F. Steenhuis15(12)
Historische aantekeningen. 6. De Delftse hoogleraar Dr. S. Bleekrode1953J.F. Steenhuis15(12)
Maurice Lugeon1953L.U. de Sitter15(12)
Opmerkingen van leden. Opmerking aangaande het oude duinlandschap1953P. tesch15(12)
Opmerkingen van leden. A rectification of a missing link in the chain of orogenic periods1953L.U. de Sitter15(12)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195315(12)
Productiecijfers van Nederlandse delfstoffen195315(12)
Boekbesprekingen195315(12)
Verslagen van vergaderingen195315(12)
Genootschapszaken195315(12)
Inhoud Volume 16, 1954195416(1)
Tertiaire erstgangtektoniek op Sumatra1954W. De Haan16(1)
Een nieuwe interpretatie van het Pleistocene profiel van Wezep (Gelderland)1954A. Brouwer16(1)
Sand dykes in the Miocene of ASL oilfield, Western Sinai, Egypt1954C. Beets16(1)
Paleobiologische beelden1954J.H.F Umbgrove16(1)
In Memoriam T.A. Rickard195416(1)
Historische aantekeningen. 7. Het streven naar een geologische kaart in Overijsel1954J.F. Steenhuis16(1)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195416(1)
Boekbesprekingen195416(1)
Genootschapszaken195416(1)
Sedimentology of recent tidal flat deposits and the psammites du Condroz (Devonian)1954L.M.J.U. van Straaten16(2)
De natuurlijke magnetizatie van Ijslandse gesteenten1954J. Hospers16(2)
Ter herdenking van Dr. Albert Plesman1954H.M.E. Schurmann16(2)
Mining development in Asia and the Far East195416(2)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195416(2)
Boekbesprekingen195416(2)
Genootschapszaken195416(2)
Continental origin of fossil salt layers1954M.G. Rutten16(3)
Mineralogical analysis of soil clays1954C.M.A. de Bruijn and H.W. van der Marel16(3)
Tertiare ertsgangtektoniek in Zuid-Bantam (Java) 1954W. de Haan16(3)
Use of the Berek Compensator made easier1954A.C. Tobi16(3)
Opmerkingen van Leden. Een ontbrekende schakel in de Semanko zone (Sumatra)1954C. de Haan16(3)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195416(3)
Productiecijfers van Nederlandse delfstoffen195416(3)
Boekbesprekingen195416(3)
Genootschapszaken195416(3)
Granitisation and mineral deposits1954H.H. Read16(4)
De invloed van ritsen op het zougehalte van grond- en zwampwater in de omgeving van Paramaribo1954D.C. Geijskes16(4)
Zum vorkommen von Cardiumklei in Waterland Nordostlich von Amsterdam1954L.O. Zwillenberg und J. Hendriks16(4)
Theorie uber das Schieszen mit Millisekundenzundern1954F. Habbel16(4)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195416(4)
Boekbesprekingen195416(4)
Genootschapszaken195416(4)
Deposition of coversand and Loess in The Netherlands1954M.G. Rutten16(5)
Preliminary compilation of the stratigraphy of West Pakistan and Baluchistan1954S. W. Tromp16(5)
Een nieuwe methode voor het aanbrengen van ondergrondse richtingspunten1954S. Drent16(5)
Historische Aantekeningen1954J.F. Steenhuis16(5)
De van Waterschoot van der Gracht-Erepenning verleend aan Prof. Dr. P. Fourmarier en aan Prof Dr. Ph. H. Kuenen195416(5)
Boekbesprekingen195416(5)
Genootschapszaken195416(5)
Quaternary changes of level especially in The Netherlands. A symposium organised by the Geological section, Royal Netherlands Geological and Mining Society, held at Utrecht, March 5 and 6, 1954. Contents195416(6)
Eustatic changes of sea-level1954Ph. Kuenen16(6)
Tertiary and Quaternary subsidence in The Netherlands1954A.J. Pannekoek16(6)
Crustal movements of the southern part of the North Sea Basin durin Pliocene and early Pleistocene times1954J.H. van Voorthuysen16(6)
Soil compaction in relation to Quaternary movements of sea-level and subsidence of the land, especially in the Netherlands1954J. Bennema, E. C. W. A. Geuze, H. Smits and A. J. Wiggers16(6)
Compaction of sediments 1954A. J. Wiggers16(6)
Résumé of late Recent geological history of the Gulf Coast 1954Rufus J. LeBlanc and Hugh A. Bernard16(6)
Eustatische and tektonische Probleme des Quartars im siidlichen Nordseeraum 1954W. Dechend16(6)
Les changements du niveau de la mer dans la plaine maritime flamende pendant l'Holocene
1954R. Tavernier et F. Moormann16(6)
Crustal warping in the Netherlands 1954F. A. Vening Meinesz16(6)
The subsidence problem from the point of view of civil-engineering 1954C. E. W. A. Geuze16(6)
Tectonic movements as resulting from the comparison of two precision levellings 1954T. Edelman16(6)
Tide-gauges, subsidence-gauges and flood-stones in the Netherlands 1954J. van Veen16(6)
Palaeobotanical evidence for Quaternary land- and sea-level changes in the Netherlands1954F. Florschutz16(6)
Archaologische Bemerkungen zur Frage der Niveauveranderungen im niederlandischen Kiistengebiet 1954A. E. van Giffen16(6)
Relative sea-level changes in Northwest-Friesland (Netherlands) since pre-hostoric times1954J. P. Bakker16(6)
Radiocarbon datings and changes of sea-level at Velzen (Netherlands) 1954L. M. J. U. van Straaten16(6)
Holocene movements of land- and sea-level in the coastal area of the Netherlands 1954J. Bennema16(6)
Final address to the Symposium on Quaternary changes of level in the Netherlands1954A. J. Pannekoek16(6)
Recommendations195416(6)
Productiescijfers van Nederlandse delfstoffen195416(6)
Boekbesprekingen195416(6)
Genootschapszaken195416(6)
On the gravity field of the Sunda region (West Indonesia)1954B.J. Colette16(7)
On one of the oldest known remains of the common elk. Alces Alces L., found recently in The Netherlands1954D.P. Erdbrink16(7)
"De Zeefbocht"Nieuw zeefapparaat voor het nat afzeven op kleine zeefmaten1954F.J. Fontein en H. Dreissen16(7)
Verslagen van vergaderingen; verslag van de excurise naar de tunnelput Velsen195416(7)
Boekbesprekingen195416(7)
Genootschapszaken195416(7)
Remarks on the stratigraphy, tectonics and metamorphosis with reference to the pre-Cambrian of Egypt1954H.M.E. Schurmann16(8)
Construction of geological sections by graphic integration1954J.E.J.M. van Landewijk16(8)
The geophysical contrast between orogenic and stable areas1954R.W. van Bemmelen16(8)
On the gravity field of the Sunda region (West Indonesia) - A postscript1954B.J. Colette16(8)
Levensbericht van Johannes Herman Frederik Umbgrove1954I.M. van der Vlerk and Ph. H. Kuenen16(8)
Opmerkingen van leden; morphologische analyse1954A.J. Pannekoek16(8)
Boekbesprekingen195416(8)
Genootschapszaken195416(8)
Het afkoelen van de ventilatielucht der op de 1010 meter verdieping gelegen pijlers1954E. Rennotte16(9)
De veiligheid van het electrische materieel in het ondergrondse mijnbedrijf1954W. P. A. J. Kempen16(9)
Die Bedeutung der Prallzerkleinerung fur den Steinkohlenbergbau1954H. Spies16(9)
Het gebruik van aerosolen in de bedrijfsgeneeskunde1954J. W. Creyghton16(9)
Het Internationale Vergassingscongres to Luik1954W. van Loon16(9)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195416(9)
Boekbesprekingen195416(9)
Personalia195416(9)
Mineralogical analysis of soil clays, Part II1954C. M. A. de Bruyn and H. W. van der Mardi16(10)
Schistosity and shear in micro-and macrofolds1954L. U. de Sitter16(10)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195416(10)
Bestuursmededelingen195416(10)
Boekbesprekingen195416(10)
Genootschapszaken195416(10)
Geological Occurrence of natural gas in The Netherlands1954L. Dorsman16(11)
De cheische samenstelling van het nederlandse aardgas1954R.R. Abma16(11)
Productie-installaties voor gasputten in Nederland1954B.E. Busking16(11)
Economische aspecten van aardgas1954C.A. Verkade16(11)
Het Nederlandse aardgastransportnet1954Ch. A. Hofman16(11)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195416(11)
Productiecijfers van Nederlandse Delfstoffen195416(11)
Boekbesprekingen195416(11)
Genootschapszaken195416(11)
The geology of the country between Akureyri and Myvatn in northern Iceland1954J. Hospers16(12)
The original meaning of the term Maastrichtian (Dumont 1849)1954S. van der Heide16(12)
Opmerkingen van leden. Nogmaals het hoger geologisch onderwijs in Nederland voor 1877 (Historische aantekningen 3)1954J.F. Steenhuis16(12)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195416(12)
Productiecijfers van Nederlandse Delfstoffen195416(12)
Boekbesprekingen195416(12)
Genootschapszaken195416(12)
The inventory of minor structures in a simple fold1955D. de Waard17(1)
Aardolie in Nieuw-Guinea in het bijzonder de problemen van opsporing en ontginning1955J. Kleinsmiede17(1)
Ter nagedachtenis aan de Heer Humbert de Wendel in leven gedelegeerd commissaris van de Oranje Nassau Mijnen1955C.E.P.M. Raedts17(1)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195517(1)
Boekbesprekingen195517(1)
Hydraulische verbindingen van roterende assen1955J.K.H. Minkhorst17(2)
Provenance , transport and deposition of Rhine sediments. II: an examination of the light fraction1955B.W. Koldewijn17(2)
Verslagen van vergaderingen, symposium van de geologie van Ijsland195517(2)
Boekbesprekingen195517(2)
The application of palynology to oil geology with special reference to Western Venezuela1955O.S. Kuyl, J. Muller and H.T. Waterbolk17(3)
Geological and petrographic notes on the Colombian Islands of La Providencia and San Andres, West Indies1955R.C. Mitchell17(3)
The Lucipara Island Ridge and a third arc in de Banda Sea1955J. Westerveld17(3)
Ter herdenking van Prof. Dr. Walther Gothan1955W.J. Jongmans17(3)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195517(3)
Boekbesprekingen195517(3)
Genootschapszaken195517(3)
Heavy mineral investigation of samples of Surinam1955H. Kiel17(4)
Schistosity in the Rhenic Massif and the Ardennes1955M.G. Rutten17(4)
Opmerkingen van leden. De nomeclatuur van micro- en megasporen1955W.J. Jongmans17(4)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195517(4)
Boekbesprekingen195517(4)
Personalia195517(4)
Het probleem van de chemische structuur van steenkool1955D.W. van Krevelen17(5)
A rectangular diagram for comparison of size frequency distributions1955D.J. Doeglas17(5)
Genootschapszaken195517(5)
Trends in sedimentology. Annual address by the president of the Geological Section1955A. van Weelden17(6)
The Baula, a rhyolitic intrusion in Western Iceland1955M.G. Ruttn and R.W. van Bemmelen17(6)
Pumpellyite, a wide-spread detrital mineral in Quaternary deposits of The Netherlands1955J.H. Langenberg and W.P. de Roever17(6)
Opmerkingen van leden. Een Surinaams exploratieprobleem1955W. de Haan17(6)
Opmerkingen van leden. Tektoniek en kristallografische symboiiek1955E. den Tex17(6)
Genootschapszaken195517(6)
Boekbesprekingen195517(6)
Genootschapszaken195517(6)
De betekenis van de boorspoeling in de moderne aardolie boortechniek1955J.A. Bottema17(7)
Pendages du Precambrien dur ést du bouclier Canadien1955M. Brochu17(7)
Mathematics in Geology and the former extension of the Pre-Cambrian1955M.G. Rutten17(7)
Observations a la communication de M. Rutten1955A. Cailleux17(7)
Ter herdenking Ir C.F.A. de Groot1955H.H. Wemmers17(7)
Verslag van vergaderingen195517(7)
Genootschapszaken195517(7)
Climate or tectonics, some remarks on the evolution of the valley of the Orontes (Nahr el Aassi) between Homs and the marshy plains of the Ghab (Syria)1955C. Voute17(8)
Absormal pressures in oil and gas reservoirs1955P.C. Kok and J.H.M.A. Thomeer17(8)
Genootschapszaken195517(8)
Preliminary note on age determinations of magmatic rocks by means of radio-activity1955H.M.E. Schurmann, A.C.W.C. Bot, E. Niggli, F.G. Houtermans and J. Geiss17(9)
The stereoscopic polarizing microscope: a tool for the sedimentary geologist1955J.J.H.C. Houbolt17(9)
Observations sur les Conglomerats, dolomies et arkose, dans la region de St. Colomban des Villards (Savoie, France)1955H. Koning, S.P. Althuis et G. v.d. Wegen17(9)
Ter herdenking van Th. Reinhold1955H.D.M. Burck17(9)
Verslagen van vergaderingen195517(9)
Boekbesprekingen195517(9)
Genootschapszaken195517(9)
De invloed op het bovengrondse bedrijf ten gevolge van de kwaliteitsverandering in de opgevoerde kolen1955P.G. Meerman17(10)
Neue erkentnisse uber das sieben Feuchter Feinkorniger Stoffe1955W. Batel17(10)
Mechanisation in British mines power loading progress 1947-19541955I.G.E. Leek17(10)
Over de kolenmijnbouw van Groot-Brittannie1955J. Bakker17(10)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195517(10)
Productiecijfers van Nederlandse Delfstoffen195517(10)
Boekbesprekingen195517(10)
Genootschapszaken195517(10)
Tectonics and genesis of the lead-zinc ores of Tellig (Hunsruck, W. Germany)1955C. Cup17(11)
8e Internationale conferentie van directeuren van veiligheidslaboratoria op het gebied van de mijnindustrie1955W. Maas17(11)
Geologisch en mijnbouwkundig Nieuws195517(11)
Productiecijfers van Nederlandse Delfstoffen195517(11)
Boekbesprekingen195517(11)
Bij het afscheid van G.A. Tiesing195517(11)
Genootschapszaken195517(11)
De ontwikkeling van de mijnbouw in het Limburgse kolenbekken, inleiding en inhoud195517(12)
Algemene Inleiding ; De ontwikkeling van de mijnbouw in het Limburgse kolenbekken, inleiding en inhoud195517(12)
Enige bijdragen over de technische ontwikkeling der verschillende mijnondernemingen; Staatsmijnen1955Staatsmijnen17(12)
Oranje Nassau Mijnen195517(12)
Laura en Vereeniging195517(12)
Domaniale Mijn195517(12)
Willem Sophia Mijn195517(12)
Genootschapszaken195517(12)
Inhoud Volume 18 1956195618(1)
An exponential function of size frequency distribution of sediment1956D.J. Doeglas18(1)
Sand "pebble" at the base of the Pleistocene Maas gravel 1956M.G. Rutten18(1)
Boekbesprekingen195618(1)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195618(1)
Genootschapszaken195618(1)
The Interglacial of Westerhoven1956W.H. Zagwijn and J.I.S Zonneveld18(2)
Remarques au sujet de la schistosite en general avec application aux terrans Paleoziques de lÁrdenne et du Massif Schisteux Rhenan1956P. Fourmarier18(2)
Note on schistosity1956M.G. Rutten18(2)
Postscript on schistosity1956L.U. de Sitter18(2)
Wide-spread occurrence of olivine in Pleistocene sands of The Netherlands1956J.D. de Jong and W.P. de Roever18(2)
Boekbesprekingen195618(2)
Genootschapszaken195618(2)
Enkele beschouwingen over de mechanisatie in de Nederlandse Kolenmijnbouw1956A.H.W. Martens18(3)
A comparison between the Lombardy Alps and the Dolomites in connection with the excursion of the "societa Geological Italiana" to the Western Dolomites in september 19551956L.U. de Sitter18(3)
International abstracting service for geological sciences (including geological sciences sensu stricto, mining geophysics and soil sciences)1956S.W. Tromp18(3)
De van Waterschoot van der Gracht Erepenning verleend aan Prof. Dr. G.J.A. Grond195618(3)
Boekbesprekingen195618(3)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195618(3)
Genootschapszaken195618(3)
Metamorphism and orogenesis; a symposium organised by the geological section, royal Netherlands Geological and Mining Society, held at Amsterdam, May 13 and 14, 1955195618(4)
Introduction Metamorphism and Orogensis Symposium1956H.A. Brouwer18(4)
Orogeny and magmatic activity in the Paleozoic of the Pyrenees1956L.U. de Sitter18(4)
Roches eruptives, gites metalliferes, et metamorphisme entre Mangualde et le Douro dans le Nord du Portugal1956J. Westerveld18(4)
The position in time and space of the ophiolites with relation to orogenic metamorphism1956E. Kundig18(4)
The alpine metamorphism in Corsica1956C. G. Egeler18(4)
The geology of the glaucophane rocks in Turkey and Japan: a summary1956H.M.E. Schurmann18(4)
Some differences between post-Paleozoic and older regional metamorphism1956W.P. de Roever18(4)
Energy in orogenesis and metamorphism1956W. Nieuwenkamp18(4)
The geochemical control of tectonic activity1956R. W. van Bemmelen18(4)
General Discussion195618(4)
Boekbesprekingen195618(4)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195618(4)
Genootschapszaken195618(4)
Olie en aardwas in bovencarbonische dolomietconcreties uit Zuid-Limburg1956W. F. M. Kimpe18(5)
Des minerais dans le Sahara central?1956H. M. E. Schurmann18(5)
Some notes on the microlithology of the siderite and illite facies occurring in the sediments of the North Sea Basin1956J. H. van Voorthuysen18(5)
Historische aantekeningen, 9 DE DIFFERENTIATIE OF SPECIALISATIE DER „GEOLOGIE", HISTORISCH BESCHOUWD1956J. F. Steenhuis18(5)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195618(5)
Boekbesprekingen195618(5)
Genootschapszaken195618(5)
The grain size distribution of quartz in granitic rocks of Billiton, Indonesia1956G. J.Aleva18(6)
Significance of convolute lamination1956E. ten Haaf18(6)
Provenance of Thingvellir lava1956M. G. Rutten18(6)
In memoriam J. H. Marsman, 1892-1956195618(6)
Dekblad of autochton in het Ombiliengebied1956W. de Haan18(6)
Nomenclatuur van periglaciale verschijnselen1956W. J. Jong18(6)
Boekbesprekingen195618(6)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195618(6)
Genootschapszaken Jaarverslag van het Genootschap over 1955195618(6)
Genootschapszaken Personalia195618(6)
Compoxition of Shell beds formed in tidal flat environment in The Netherlands and in the Bay of Arcachon (France)1956L.M.J.U. van Straaten18(7)
Jointing in the Permian Dome De Barrot, S-France1956R.D. Schuiling18(7)
Boekbesprekingen195618(7)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195618(7)
Genootschapszaken195618(7)
Les tendances recentes de la Recherche miniere1956F. BlondeL18(8)
Eine „Psilophytale”- aus dem Namurien1956W. J. Jongmans18(8)
Palaeomagnetism, polar wandering and continental drift1956S. K. Runcorn18(8)
Boekbesprekingen195618(8)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195618(8)
Personalia195618(8)
Sulphur production on the American Gulf Coast and its relation to oil industry1956H. Boisseiain18(9)
Gemeinsame Probleme fur Gewinnung and Aufbereitung in der Steinkohle1956A. Gotte18(9)
Problematic origin of the Naples rocks around Ithaca, N.Y.1956PH. H. Kuenen18(9)
Boekbesprekingen195618(9)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195618(9)
Genootschapszaken195618(9)
De korrelgrootte-verdeling van de keileem en het proglaciale zand1956N. A. de Ridder en A. J. Wiggers, met medewerking van A. Dekker18(10)
Second preliminary note on age determinations of magmatic rocks by means of radio-activity1956H. M. E. Schürmann, A. C. W. C. Bot, J. J. S. Steensma, R. Suringa, P. Eberhardt, J. Geiss, H. R. von Gunten, F. C. Houtermans and P. Signer18(10)
Historische aantekeningen, 10: De geologische oogst voor 18771956J. F. Steenhuis18(10)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195618(10)
Genootschapszaken195618(10)
De waterinfusie in kool1956W.P.M. Matla18(11)
Depositional environment of Oxford Clay at Woodham clay pit1956M.G. Rutten18(11)
The present status of theories of the main geomagnetic field1956S.K. Runcorn18(11)
Ter herdenking van N.H. van Doorninck1956G.L. Blokhuis18(11)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195618(11)
Productiescijfers van Nederlandse delfstoffen195618(11)
Boekbesprekingen195618(11)
Genootschapszaken195618(11)
Das Quartair nd Maas und Niederrhein, Vorwort1956H.W. Quitzow, J.I.S Zonneveld18(12)
Die Terrassengliederung im niederrheinischen Tieflande 1956H. W. Quitzow18(12)
Die Terrassengliederung am linken Niederrhein zwischen Geldern und Kalkar 1956F. J. Braun18(12)
Das Quartar der sudostlichen Niederlande 1956J. I. S. Zonneveld18(12)
Sandig-kiesige Fluflablagerungen am Niederrhein, glaziale oder interglaziale Bildungen?1956R. Wolters18(12)
Sedimentpetrographische Untersuchungen in Terrassenschottern im Gebiet zwischen Krefeld und Kleve1956J.D. de Jong18(12)
Schwermineralgesellschaften in niederrheinischen Terrassensedimenten 1956J. I. S. Zonneveld18(12)
Sedimentpetrologische Untersuchungen altpleistozaner Ablagerungen im Gebiet von Tegelen, Niederlande1956D. J. G. Nota18(12)
Ergebnisse von Kies-analysen im Niederrheingebiet 1956G. C. Maarleveld18(12)
The cryoturbations in the Tegelen region 1956G. Kortenbout van der Sluys18(12)
Structural features of the "Papzand" formation at Tegelen (Netherlands)1956L. M. J. U. van Straaten18(12)
Pollenanalytische Untersuchungen zur Gliederung des Pleistozans am linken Niederrhein1956G. v. d. Brelie und U. Rein18(12)
Zum heutigen Stand der pollenanalytischen Untersuchungen des Pleistozans in den Niederlanden1956W. H. Zagwijn18(12)
Vorlaufiges Ergebnis der Terrassenuntersuchungen im Maas- und Niederrheingebiet1956H. W. Quitzow und J. I. S. Zonneveld18(12)
Boekbesprekingen195618(12)
Genootschapszaken195618(12)
Gravity and crustal shortening in the Alps1957J. Hospers19(1)
XXth International geological congress, Mexico City (1956) and the organization of the international geological congresses in general1957H. M. E. Schürmann19(1)
Ter herdenking van V. C. E. A. de Munck195719(1)
Boekbesprekingen195719(1)
Geologisch-en mijnbouwkundig nieuws195719(1)
Grepen uit de octrooiliteratuur195719(1)
Genootschapszaken195719(1)
Tectonic utility of oriented resedimentation structures1957E. ten Haaf19(2)
Stress distribution in the case of 150 earthquakes1957A. R. Ritsema19(2)
Die Reinigung der Forderwagen1957H. Klages19(2)
Isla de Ayes, unknown, uncertain1957R. C. Mitchell19(2)
Grepen uit de octrooiliteratuur195719(2)
Genootschapszaken195719(2)
Enige aspecten van de exploratie van het Peelgebied1957W. J. van Riel19(3)
On the principles of Pleistocene chronology1957A. Brouwer19(3)
De van Waterschoot van der Gracht-erepenning verleend aan Prof. dr. H. A. Brouwer195719(3)
The physical interpretation of gravity data1957B. J. Collette19(3)
Nieuwe vondsten van Gladus aeglefinus L. uit het (?) Onder-Pleistoceen van Nederland1957A. B. van Deinse19(3)
Boekbesprekingen195719(3)
Geologisch en mijnbouwkundig nieuws195719(3)
Grepen uit de octrooiliteratuur195719(3)
Genootschapszaken195719(3)
Schachtveiligheidspijlers1957G. J. A. Grond19(4)
Enige beschouwingen over de ondersteuning in schaafpijlers1957J. A. van den Akker19(4)
Een beschouwing over de economische grenzen van de elektrificatie in het ondergrondse mijnbedrijf1957W. P. A. J. Kempen19(4)
De vulsteenverwerking van Schacht IV op Staatsmijn Emma1957Th. H. van Tongeren19(4)
De toepassingsmogelijkheid van de statistische analyse op mijnbouwkundige problemen1957W. A. J. Bogers19(4)
Het 9e internationale congres van veiligheidsiaboratoria op het gebied van de mijnbouw1957W. Maas19(4)
Boekbesprekingen195719(4)
Geologisch en mijnbouwkundig nieuws195719(4)
Grepen uit de octrooiliteratuur195719(4)
Genootschapszaken195719(4)
The Precambrian of Egypt, east of the river Nile1957H. M. E. Schürmann19(5)
On regional migration and alteratien of petroleum in South Sumatra1957J. Dufour19(5)
Boekbesprekingen195719(5)
Geologische bibliografie van Nederland195719(5)
Geologisch en mijnbouwkundig nieuws195719(5)
Grepen uit de octrooiliteratuur195719(5)
Genootschapszaken195719(5)
Palaeomagnetism in the Permian of the Oslo Graben (Norway) and of the Esterel (France)1957M. G. Rutten, R. 0. van Everdingen and J. D. A. Zijderveld19(6)
Recent sandstones on the coasts of the Netherlands and of fhe Rhone delta1957L. M. J. U. van Straaten19(6)
Syn-sedimentary sandstone dikes in the Aptien of the Serre Chaitieu, Southern France1957M. G. Rutten and H. J. M. Schonberger19(6)
Ter herdenking van D. van Gemeren195719(6)
Gravity and crustal shortening in the Alps (a reply to B. J. Collette)1957J. Hospers19(6)
Physical versus physico-chemical interpretation of gravity data1957R. W. van Bemmelen19(6)
Boekbesprekingen195719(6)
Geologisch en mijnbouwkundig nieuws195719(6)
Genootschapszaken195719(6)
SYMPOSIUM PLEISTOCENE CORRELATIONS BETWEEN THE NETHERLANDS AND ADJACENT AREAS Introduction SYMPOSIUM PLEISTOCENE CORRELATIONS BETWEEN THE NETHERLANDS AND ADJACENT AREAS1957I. M. van der Vlerk19(7)
Les principes de la subdivision generale du Pleistocene en Europa1957P. Tesch19(7)
The answer to a competition set in 19231957F. J. Faber19(7)
Vegetation, climate and time-correlations in the Early Pleistocene of Europe1957W. H. Zagwijn19(7)
The subdivisions of the Middle and Young Pleistocene up to the Late-glacial in the Netherlands, England and Germany, mainly based on the results of paleobotanical investigations1957F. Florschütz19(7)
The stratigraphy of the Late-glacial1957Th. van der Hammen19(7)
Mammals and correlation of the „black bones" of the Schelde estuary with those of the Red Crag1957D. A. Hooijer19(7)
The use of voles for stratigraphic correlations1957G. Kortenbout van der Sluijs19(7)
Fossil elephants in the Netherlands1957P. J. van der Feen19(7)
The Plio-Pleistocene boundary in the North Sea Basin1957J. H. van Voorthuysen19(7)
La limite plio-pleistocene dans le Basin de la Mer du Nord1957M. Glibert et J. de Heinzelin19(7)
Correlations of marine horizons in the Middle and Upper Pleistocene of the Netherlands1957S. van der Heide19(7)
River terraces and Quaternary chronology in the Netherlands1957J. I. S. Zonneveld19(7)
On the correlation of Needian in the Netherlands and Holstein deposits in Western Germany1957J. D. de Jong19(7)
Late-glacial human cultures in the Netherlands1957C. C. W. J. Hijszeler19(7)
Contribution of radiocarbon dating and measurement of paleotemperatures to Pleistocene correlations1957Hl. de Vries19(7)
Stratigraphie du Pleistocene superieur en Belgique1957F. Gullentops19(7)
Chronologie du Pleistocene superieur, plus particulierement en Belgique1957R. Tavernier et J. de Heinzelin19(7)
Conclusions SYMPOSIUM PLEISTOCENE CORRELATIONS BETWEEN THE NETHERLANDS AND ADJACENT AREAS1957I M. van der Vlerk19(7)
Boekbesprekingen195719(7)
Geologisch en Mijnbouwkundig Nieuws195719(7)
Genootschapszaken195719(7)
Contributions a la geologie de la Corse1957H. A. Brouwer19(8)
Accumulation of fine grained sediments in the Dutch Wadden Sea1957L. M. J. U. van Straaten and H. Kuenen19(8)
Boekbesprekingen195719(8)
Geologisch en mijnbouwkundig nieuws195719(8)
Genootschapszaken195719(8)
Salt diapirism in South Persia1957C. A. E. 0' Brien19(9)