In een recent artikel in Nature wordt aangetoond dat de snelheid waarmee Antarctica afsmelt de laatste 25 jaar fors is toegenomen. Uiteraard heeft dit ook geleid tot een toename in de bijdrage van Antartica aan de wereldwijde zeespiegelstijging. De oorzaak van deze toename wordt in het artikel bewust niet verklaard, omdat dit nog onvoldoende onderzocht is. Het huidge artikel laat de waarnemingen zien, het analyseren van de oorzaak zal het onderwerp zijn van een volgend artikel.

lees meer via deze link