Van 5 tot 20 december organiseren het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research een expeditie naar de Sababank, vlakbij het Nederlandse eiland Saba in het Caribisch gebied. Experts hopen aan boord van onderzoeksschip Pelagia meer kennis op te doen over de zinkgaten en de honderden recent ontdekte vreemdsoortige kalkalgen torentjes.

Sababank kent diepste en grootste mariene zinkgaten ter wereld.

In 2018 ontdekten huidige expeditieleiders Fleur van Duyl (NIOZ) en Erik Meesters (Wageningen Marine Research) tijdens de NICO onderzoeksexpeditie meer dan twintig enorme gaten op de Luymesbank, een deel van de Sababank. Deze bevonden zich op 10 tot 375 meter diepte en varieerden in diameter van 70 tot 1100 meter. De bodem van de Sababank bestaat uit een 1 à 2 kilometer dikke kalkafzetting. Toen de bank boven water lag tijdens ijstijden, en de zeespiegel 120 meter lager stond dan nu, is er door langsstromend zoet water kalk opgelost en zijn er grote gaten ontstaan. Eerst vormden zich grotten, die vervolgens instortten. Deze op land ontstane zinkgaten kwamen weer onder water te staan na de laatste ijstijd (20.000 jaar geleden), toen de zeespiegel weer steeg.

Lees het hele artikel via deze link.

Cecile Leuverink van Wageningen Marine Research schreef het artikel voor Nature Today.