Op 23 mei verscheen in Nature Today een artikel geschreven door Naturalis Biodiversity Center.

In de steengroeve van Winterswijk is een fossiele pissebed ontdekt uit het Triastijdperk, tussen 247 en 242 miljoen jaar oud. Niet eerder werd in Nederland zo’n oud pissebeddenfossiel gevonden. Het blijkt ook om een nieuwe soort te gaan. De vondst is extra bijzonder omdat fossiele pissebedden uiterst zeldzaam zijn: wereldwijd waren er tot voor kort slechts negen soorten uit het Trias bekend.

Pissebedden leven niet alleen in donkere plekken of onder stenen: ongeveer de helft van alle soorten pissebedden leeft in zee. Dit is op zich niet opmerkelijk, aangezien pissebedden nauw verwant zijn aan krabben en kreeften. Ook de Winterswijkse pissebed leefde in zee. De nieuwe soort is door de onderzoekers Gelrincola winterswijkensis genoemd, naar de vindplaats van het fossiel. ‘Gelrincola’ verwijst naar de provincie Gelderland, ‘winterswijkensis’ naar Winterswijk.

De eerste pissebedden verschenen zo’n 300 miljoen jaar geleden, tijdens het Carboon. Overblijfselen met een ouderdom als die van Gelrincola winterswijkensis zijn er niet veel. Ook van voor het Trias zijn slechts tien soorten pissebedden bekend. Uit de tijdperken na het Trias zijn er meer pissebeddensoorten bekend. Tegenwoordig leven er meer dan tienduizend soorten van deze schaaldieren.

Lees het hele artikel via deze link.

De vondst van Gelrincola winterswijkensis staat beschreven in een publicatie die op 17 mei verscheen: ‘Triassic Isopoda – three new species from Central Europe shed light on the early diversity of the group’.