KINDRA – Knowledge Inventory for hydrogeology research

Kennis over de hydrogeologie van Europa is sterk versnipperd over de 28 lidstaten. De EFG (European Federation of Geologists) heeft daarom het initiatief genomen voor een EU-project “KINDRA”, waarin de huidige in Europa aanwezige kennis over hydrogeologie wordt geïnventariseerd en gebundeld in een nieuw ontwikkelde online database. Deze inventarisatie wordt vervolgens gebruikt om, in samenhang met de Kaderrichtlijn Water (KWR) en de Grondwater Richtlijn (GWR), de belangrijke hydrogeologische onderzoeksvragen te identificeren. Tot slot is het de bedoeling om de technische inhoud te vertalen in materiaal om de bewustwording van het belang van grondwater in het dagelijks leven van het “grote publiek” te vergroten.

logo-kindra

KINDRA heeft een eigen website: http://www.kindraproject.eu

Op deze pagina vindt u de volgende informatie over KINDRA:

Overzicht van het project

De drie belangrijkste werkpakketten zijn hier weergegeven:

workpackages-kindra

  • WP1 : het inrichten van een classificatiesysteem voor hydrogeologische kennis en het bouwen van een online database waarin kennis en informatie kan worden verzameld. Dit werkpakket wordt uitgevoerd door Sapienza, de Universiteit van Rome.
  • WP2: het vullen van de database met informatie uit 20 Europese landen en het organiseren van nationale workshops. Dit werkpakket wordt onder auspiciën van EFG uitgevoerd door de geologische beroepsverenigingen in de aangesloten landen. Voor Nederland is dat het KNGMG.
  • WP3: verzamelen en analyseren van alle informatie en komen tot de research gaps van alle landen. Dit werkpakket wordt uitgevoerd door GEUS, de Geologische Dienst van Denemarken en Groenland.

WP1 – Classificatiesysteem. Sapienza heeft een systeem ontworpen met 200 keywords die betrekking hebben op hydrogeologie. De keywords zijn geselecteerd uit de vakliteratuur en  beleidsdocumenten van de EU. De keywords zijn vervolgens ingedeeld in drie hoofdgroepen: maatschappelijke ontwikkelingen, het uitvoerende domein en de onderzoeksthema’s. In de eerste groep vinden we maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen uit het Horizon 2020 programma: energie, klimaat, gezondheid. Het tweede domein omvat bijvoorbeeld kartering, modellering en monitoring. Het idee van de drie groepen is dat ze in een 3D-matrix kunnen worden gecombineerd.

De tweede stap in WP1 is het ontwikkelen van een online database waar informatie over hydrogeologie in de 20 landen verzameld kan worden. De database heet EIGR – European Inventory of Groundwater Research. In de database kan gezocht worden op de keywords en op geografische locatie. De database is nu nog alleen met een login toegankelijk, maar zal volgend jaar (2017) openbaar worden.

WP2 – Online database en Nationale Workshops. De Nederlandse informatie voor de online database is door Robert Warmer verzameld. Robert heeft stage gelopen bij Deltares en de informatie verzameld, geclassificeerd volgens het nieuwe systeem en in de database opgenomen. Er is een stageverslag beschikbaar en een poster die Robert in 2016 op het NAC heeft gepresenteerd.

De volgende stap in WP2 was het organiseren van Nationale Workshops in de 20 landen waarin we de research gaps op het gebied van hydrogeologie willen identificeren.

WP3 – Analyse. GEUS zal de research gaps uit de 20 landen bundelen en vooral letten op de onderdelen die relevant zijn voor KWR en GWR. Zij zullen tevens aanbevelingen doen en een onderzoekagenda opstellen.

Nieuws en mededelingen

In Geo.brief nummer 3 van 2016 is een artikel van Robert Warmer over KINDRA verschenen.

Van KINDRA is een brochure KINDRA-A4-trifold-English.pdf (Engelstalig) beschikbaar.

De nieuwe online database

De online database EIGR – European Inventory of Groundwater Research kan hier gevonden worden: http://kindra.kindraproject.eu/geonetwork/srv/eng/main.home

Robert Warmer, die de database heeft voorzien van de Nederlandse inbreng, heeft zijn bevindingen over de database in zijn stageverslag KINDRA-Stageverslag-Robert-Warmer-UU.pdf beschreven en gepresenteerd als poster  Poster-Warmer-Robert-16RS-Knowledge-Inventory-for-hydrogeology-research.pdf op het NAC 2016.

Verslag van de Nationale Workshop over Hydrogeologie (10 november 2016)

In het kader van KINDRA organiseerden het KNGMG en de NHV een nationale workshop over de huidige kennisstand en toekomstige uitdagingen van het hydrogeologische onderzoek in Nederland. In totaal 39 geïnteresseerden, waarvan een groot deel lid is van één of beide verenigingen, kwamen daarvoor op 10 november 2016 bij elkaar in het gebouw van TNO en Deltares aan de Princetonlaan 6 in Utrecht. Het doel van de workshop was het inventariseren van de belangrijkste hydrogeologische onderzoeksvragen in Nederland: de research gaps. Tevens werd ingegaan op de mogelijkheden om de research gaps te overbruggen. Het was een bijzonder interessante middag waarin lezingen door gastsprekers werden afgewisseld met discussierondes onder leiding van Gé van den Eertwegh.  Een uitgebreid verslag (in het Engels) kan hier worden gedownload Kindra-National-Workshop-Report-the-Netherlands-v4.pdf .

Start van de workshop

Start van de workshop