Het KNGMG kan jaarlijks prijzen uitreiken voor de beste afstudeerscriptie van studenten van een opleiding Aardwetenschappen in Nederland. Een scriptie kan een nieuwsgierigheids-gedreven, toegepast of interdisciplinair karakter hebben. Voor een nieuwsgierigheids-gedreven onderwerp zijn originaliteit en hypothesevorming de belangrijkste criteria; bij een toegepast onderwerp kijkt de jury vooral naar het vernieuwende en probleemoplossende karakter; en bij onderwerpen die gebaseerd zijn op een interdisciplinaire aanpak wordt met name gelet op innovatieve ideeën. Onafhankelijke jury’s bestaande uit aardwetenschappers uit de academia, kennisinstellingen en industrie beoordelen de ingezonden scripties.

De beste Bachelor-scripties kunnen ingezonden worden voor de Jelgersmaprijs, vernoemd naar dr. Kiek Jelgersma, vooraanstaand wetenschapper bij de Rijks Geologische Dienst. De prijs van 750 euro wordt gesponsord door TNO-Geologische Dienst Nederland.

De beste Master-scripties kunnen ingezonden worden voor de Escherprijs, vernoemd naar de Leidse Hoogleraar Algemene Geologie prof. dr. B.G. Escher, schrijver van handboeken, mede ook voor amateurs om de wetenschap onder de aandacht van de samenleving te brengen. De winnaar van de Escherprijs ontvangt een bedrag van 2500 euro beschikbaar gesteld door Shell.

Beide prijswinnaars ontvangen een oorkonde, een jaar lidmaatschap van het KNGMG en een uitnodiging om te publiceren in het Netherlands Journal of Geosciences.

Denkt u zelf in aanmerking te komen voor de prijs of begeleidt u een student van wie de scriptie bovengemiddeld is, stuur dan de scriptie digitaal (als pdf-file) naar het secretariaat van het KNGMG (kngmg@kngmg.nl) onder vermelding van de prijs waarvoor deze is ingediend. De inzending dient voorzien te zijn van een korte inleiding van de scriptiebegeleid(st)er waarin het aantal weken dat er aan dit werk besteed is vermeld wordt. De sluitingsdatum voor inzendingen is 15 oktober 2019..

De jury’s hopen weer een groot aantal scripties te mogen ontvangen!

Voor meer informatie zie Escherprijs en Jelgersmaprijs