NWO stelt vanaf  half december een call open voor het nieuwe onderzoeksprogramma DeepNL.

Dit is een langlopend onderzoeksprogramma naar de invloed van menselijk ingrijpen in de diepe ondergrond. Hiermee geeft NWO invulling aan het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om te zorgen voor een structureel en lange termijn onderzoeksprogramma naar de gaswinning-gerelateerde problematiek in Groningen. Het programmabudget is opgebouwd uit een bijdrage van NAM, bijdragen vanuit NWO en een PPS-projecttoeslag.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in het rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’ uit 2015 geconstateerd dat er in het verleden te weinig aandacht is geweest voor kennisontwikkeling rond de Groningse gaswinning. De Raad adviseerde om de onderzoeksplicht van mijnbouwondernemingen te versterken. Het advies was ook aan NWO gericht: ‘Draag zorg voor een structureel en lange termijn onderzoeksprogramma waarbinnen integraal en onafhankelijk wetenschappelijk en toegepast onderzoek naar deze problematiek wordt gedaan.’

Binnen DeepNL gaan wetenschappers onderzoek doen naar het gedrag van gesteente na veranderingen van bijvoorbeeld druk en temperatuur. Daarnaast zal er onderzoek komen naar de samenstelling van de diepe ondergrond met behulp van seismologische methoden. Die twee componenten zullen samenkomen in numerieke modellen, waarmee de gevolgen van menselijk handelen beter te voorspellen zijn. Aardwetenschappers, informatici en fysici vormen de belangrijkste doelgroep van DeepNL. Onderzoekers kunnen op deze onderwerpen onderzoeksvoorstellen indienen, in twee rondes. De resultaten van DeepNL worden voor iedereen vrij toegankelijk.

Meer informatie is beschikbaar op de website van NWO.