Voor de november uitgave van de Geo.brief interviewde Bjinse Dankert de genodigde lezer om de Staringlezing te geven; Roderik van der Wal.

door smeltwater uitgesleten kloof op de Groenlandse ijskap; Foto: Sarah Das

Afkalvende ijskappen, wereldwijde zeespiegelstijging en de gevolgen voor laagliggende landen zoals Nederland stonden centraal tijdens de jaarlijkse KNGMG Staringlezing, dit jaar uitgesproken door klimatoloog Roderik van de Wal, hoogleraar Sea level change and coastal impacts aan de Universiteit Utrecht. De Staringlezing, ingebed in een door het KNGMG georganiseerd zeespiegel-symposium, sloot dit jaar naadloos aan op de actualiteit. Een week eerder was het jongste IPCC-rapport over de wereldwijde stijging van de zeespiegel gelanceerd, een rapport waar Van de Wal zelf aan had meegeschreven. Ondanks somberstemmende prognoses van het rapport blijft Van de Wal optimistisch. “We moeten wel aan de slag.”

Met zijn onderzoek naar het lot van de grootste ijskappen van de planeet en de onzekerheden van toekomstige zeespiegelstijging overbrugt Van de Wal de grensvlakken tussen natuur- en aardwetenschappen. Niet verwonderlijk dan dat zijn leerstoel een gecombineerde aanstelling is tussen de faculteiten Bètawetenschappen en Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek is zelfs nóg iets breder, zo overpeinst Van de Wal tijdens een gesprek voorafgaand aan de Staringlezing. “Er zit ook een sociaaleconomische component aan, en het aspect van adaptatie. Je zou nog een extra stap kunnen nemen.”

De magnitude van de zeespiegelstijging in de komende eeuwen hangt grotendeels af van de ontwikkelingen van één gebied: de Antarctische ijskap. Antarctica is, zegt Van de Wal, de zogenoemde olifant in de klimaatdiscussie. “Hoe de projecties van de zeespiegel er op termijn uit komen te zien, dat zal in steeds hogere mate worden beïnvloed door wat er op Antarctica gebeurt. Daar zit nog een heel grote onzekerheid. Behalve meteorologisch inzicht vergt dat ook inzicht in ijsstromingen en ijsdynamica, en hun onderlinge samenhang.”

Lees het hele interview via deze link.