Ereleden

Het erelidmaatschap kan worden toegekend aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor het Genootschap.

Volgens het Reglement Eerbewijzen en Prijzen van het KNGMG wordt het erelidmaatschap verleend ongeacht nationaliteit, leeftijd of geslacht. Gelet wordt op een nauwe band met het Genootschap, waarbij groter gewicht wordt toegekend aan de persoonlijke verdiensten dan aan de tijdsduur van de taakvervulling. Het erelidmaatschap wordt verleend voor het leven. Ieder lid van het Genootschap kan een voorstel tot verlening van het erelidmaatschap rechtstreeks richten tot het Hoofdbestuur. Tot toekenning wordt besloten door het Hoofdbestuur, de genootschapsraad gehoord hebbende.

Meer informatie over de prijzen en eerbewijzen is te vinden op de volgende pagina’s:
1918
dr. J. Lorie
1921
jhr. Ir. H. Loudon
1921
prof. dr. G.A.F. Molengraaff
1923

dr. ir. R.D.M. Verbeek

1940

mr. dr. h.c. dipl. Ing. W.A.J.M. van Waterschoot v/d Gracht

1944

dr. ir. P. Tesch

1947

prof. ir. J.A. Gruttering

1950

dr. H.M.E. Schürmann

1952

dr. ir. Ch. Th. Groothoff

1963

ir. A.A.G. Schieferdecker

1967

 ir. A.J. Mulder

1973

ir. J.M. Weehuizen

1978

dr. G.J. Krol

1981

dr. W.A. Visser

1987

ir. B.P. Hageman

1990

dr. H.E. Rondeel

1992

prof. dr. S. Dijkstra

1992

mw. G. Dijkstra-van Blokland

2001

dr. A.J. van Loon

2011

drs. Th.H.M. van Doorn

2012

dr. P. Floor

2016

dr. W.E. Westerhoff

2021

drs. F.S. van Schijndel-Goester

Top picture © Photo by Jason Hogan on Unsplash