Dit keer gaat de Top 5 over Doggerland, met een selectie barstensvol informatie van dr. Luc Amkreutz. Met Doggerland wordt het enorme gebied tussen Nederland en Groot-Brittannië bedoeld dat droogvalt tijdens lagere zeespiegelstanden. Doggerland is volop in het nieuws de laatste tijd, mede door de spectaculaire archeologische vondsten. Binnenkort start een tentoonstelling in het Rijksmuseum voor Oudheden over Doggerland, van harte aanbevolen!