Top 5 artikelen

Tet aantal aardwetenschappelijke artikelen dat wekelijks verschijnt is enorm. Zelfs binnen 1 vakgebied is het soms al lastig om helemaal up-to-date te blijven omtrent de laatste ontwikkelingen. Dit geldt voor onderzoekers op de universiteit, maar in nog sterkere mate voor aardwetenschappers die buiten de universiteit actief zijn. Daarom is het KNGMG in 2020 een service gestart, waarbij wij topwetenschappers vragen om de Top 5 te geven van artikelen van de laatste jaren over een bepaald onderwerp. De nadruk moet hierbij liggen op open access artikelen. De artikelen worden zodanig geselecteerd dat ze een goed overzicht geven van de recente ontwikkelingen, maar toch ook voor de niet zeer ingewijde lezer begrijpelijk zijn.

Top picture © Earthfocus by Jeroen Peters copyright