Start
Genootschap
Kringen
Gelieerde organisaties
Evenementen & berichten
Publicaties
Aardwetenschappelijke
instanties en informatiebronnen
Downloads
Bedrijven & banen & accreditatie EFG
Contact en lidmaatschap-informatie
KNGMG merchandise


Welcome

Achtergrondfoto: ę Geert-Jan Vis

 

Welkom op de site van het KNGMG

 
 

Groeve in de Pietersberg bij Maastricht (typelocaliteit Maastrichtien)

Het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap, opgericht in 1912, is de overkoepelende organisatie van aardwetenschappers in Nederland.

Het genootschap stelt zich ten doel:

  • Het bevorderen van de aardwetenschappen.
  • Het behartigen van de belangen van de leden.
  • Het versterken van de contacten tussen de leden.
  • Het bevorderen van de erkenning van het belang van de aardwetenschappen voor de samenleving.

Als onderdeel van deze doelstellingen verzorgt het KNGMG ook de accreditatie tot European Geologist in samenwerking met de International License Body van de European Federation of Geologists (EFG).

KNGMG Toekomstvisie 2015
Het verlag van de KNGMG toekomstvisie-commissie zoals gepubliceerd in Geo.brief 2015-3


Staringlezing 2015
14 oktober 2015, in samenwerking met KIVI Mijnbouw, voor details zie link

KNGMG Jaarvergadering
Deze werd gehouden op 20 mei 2015. Voor notulen zie link. Het financiele overzicht vindt u in Geo.brief 3-2015 

EFG Geologie voor de samenleving
In de context van de belangrijke rol die geologie heeft in een veelvoud van economisch belangrijke gebieden bracht de Geological Society of London (GSL) in 2014 het rapport uit “Geology for Society” - Geologie voor de Samenleving-. Dat rapport is in samenwerking met de Europese Federatie van Geologen (EFG) en haar nationaal gelieerde organisaties vertaald in 14 verschillende talen. Dit Europese rapport werd officieel aan het Europese Parlement aangeboden op 2 juni 2015. Hiermee wordt het belang van geologie en daarmee van de professie in het algemeen omtrent energie, mineralen, water, afvalverwerking, bouw, grondvervuiling en natuurlijke gevaren onder de aandacht gebracht van Euro-parlementariërs en EU beleidsmakers. De sessie werd voorgedragen door Europarlementarier Carlos Zorrinho (Alliantie van Socialisten en Democraten Groep in het Europese Parlement, lid van het Commissie van Industrie, Research en Energie) en daarmee is de dialoog tussen beleidsmakers en aarwetenschappers op Europees en Nationaal niveau van start gegaan. Zie ook link.    

INTRAW, KINDRA en EFG
De European Federation of Geologists (EFG) heeft het initiatief genomen voor twee EU-projecten: INTRAW, gericht op internationale samenwerking op het gebied van grondstoffen, en KINDRA, waarin de in Europa aanwezige kennis over hydrogeologie wordt ge´nventariseerd.   KNGMG is samen met andere bij de EFG aangesloten Europese beroepsorganisaties als “third party” bij deze projecten betrokken. De co÷rdinatie van de projecten ligt in handen van de EFG.   Op 2 april is INTRAW als eerste van de twee projecten van start gegaan. In de PDF vindt u het persbericht dat het project heeft doen uitgaan. Zie ook www.intraw.eu    

Europe Mining 2015 Summit 
17-18 June 2015 in Amsterdam. The senior level Summit will give the audience a unique opportunity to meet with the Regulatory Authorities (including the European Commission), Mining Operators, Investment Bodies and Equipment Providers responsible for all major mining projects in Europe. KNGMG members benefit from a 10% Discount on the Summit entrance fee. For further information on the speaking panel and the topics covered please visit  www.europeminingsummit.com .

Mineralogisch Geologisch Museum Delft Heropend
23 April 2015, mijnbouwstraat 120 Delft. Voor details volg deze link

Opening Mineralogisch Geologisch Museum 23-4-15

Escherprijs 2014 uitgereikt aan Ellen van der Veer
Ellen van der Veer van de Universiteit Utrecht heeft op 20 april 2015 de Escherprijs gekregen voor de beste masterscriptie van 2014 binnen de aardwetenschappen. Zij kreeg de prijs voor haar modelleerstudie naar de reactivatie van breuken door temperatuurveranderingen veroorzaakt door de injectie van CO2 in lege gasvelden. Ellen heeft haar onderzoek bij TNO uitgevoerd en is daar nu ook werkzaam.
Escherprijsuitreiking 20 April 2015
vlnr Johan Weijers, Ellen vd Veer en Lucia van Geuns

Van Waterschoot van der Gracht-Penning

Prof Cor Langereis
De uitreiking van de Van Waterschoot van der Gracht-penning aan Prof. Lagereis in combinatie met lezingen over huidig paleomagnetisch onderzoek (in Utrecht) vond plaats op 5 februari in de Universiteitsbibliotheek op de Uithof, Universiteit van Utrecht. Voor details zie Geo.brief 2015-1 
Voor meer informatie volg deze
link

Dr Eddy Jharap & Symposium Economische Geologie van Suriname, olie en mineralen
Video van de uitreiking Van Waterschoot van der Gracht-penning aan Dr Eddy Jharap op vrijdag 16 januari 2015 in Den Haag in combinatie met een symposium Economische Geologie van Suriname, olie en mineralen.   
Voor Youtube video van deze gebeurtenis volg deze link. Zie ook Geo.brief 2014-8

 

Zie evenementen-kalender

 

 
   
 

Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap   |   E  webmaster@kngmg.nl   |   Laatst bijgewerkt: okt  2015