Start
Genootschap
Kringen
Gelieerde organisaties
Evenementen & berichten
Publicaties
Aardwetenschappelijke
instanties en informatiebronnen
Downloads
Bedrijven & banen & accreditatie EFG
Contact en lidmaatschap-informatie
KNGMG merchandise


Welcome

Achtergrondfoto: © Geert-Jan Vis

 

Welkom op de site van het KNGMG

 
 

Groeve in de Pietersberg bij Maastricht (typelocaliteit Maastrichtien)

Het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap, opgericht in 1912, is de overkoepelende organisatie van aardwetenschappers in Nederland.

Het genootschap stelt zich ten doel:

  • Het bevorderen van de aardwetenschappen.
  • Het behartigen van de belangen van de leden.
  • Het versterken van de contacten tussen de leden.
  • Het bevorderen van de erkenning van het belang van de aardwetenschappen voor de samenleving.

Als onderdeel van deze doelstellingen verzorgt het KNGMG ook de accreditatie tot European Geologist in samenwerking met de International License Body van de European Federation of Geologists (EFG). 

APPLIED ICHNOLOGY AND SEDIMENTOLOGY SHORT COURSE AAPG/KNGMG/SEPM/IAS

Instructor:GEORGE PEMBERTON (University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada)
Date:SEPTEMBER 29- OCTOBER 1, 2014
Venue:TNO (Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht, the Netherlands)
For details click here

Jaarvergadering en voorafgaand Genootschapsraad KNGMG

21 Mei 2014. Details volgen

Reorganisatie op de VU, zie VU FALW nieuws en discussie op de linkedin Groep van het KNGMG
Bezuinigingen bij Aard- en Levenswetenschappen aan de VU. Sinds de invoering van een nieuw financieringssysteem (VUSAM) in 2008 kampt de faculteit Aard- en Levenswetenschappen met een structureel tekort van 2,8 miljoen. Het College van Bestuur van de VU heeft besloten tot een reorganisatie met voor de hele faculteit een inkrimping van het personeel van 40 fte’s. Bij de afdeling Aardwetenschappen zullen 12 fte’s bij het wetenschappelijk personeel verdwijnen. De afdelingen Tektoniek/Structurele Geologie en Hydrologie zullen opgeheven worden, net als de afdeling Geo-archeologie. De bezuinigingen hebben ook grote consequenties voor met name de afdeling Moleculaire microbiologie en het Instituut voor Milieuvraagstukken. Het wetenschappelijk personeel van de afdeling aardwetenschappen heeft in een open brief aan het College van Bestuur zijn ernstige bezorgdheid uitgesproken en aangegeven dat de kwaliteit en het unieke karakter van de opleiding ernstig in het geding komt als deze bezuinigingen uitgevoerd worden. De actiegroep Titanic die de protesten tegen de voorgenomen bezuinigingen coördineert heeft een Facebook-pagina: https://www.facebook.com/actiegroeptitanic?fref=ts

Zie evenementen-kalender

 

 

 

 
   
 

Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap   |   E  webmaster@kngmg.nl   |   Laatst bijgewerkt: april  2014