Start
Genootschap
Kringen
Gelieerde organisaties
Evenementen & berichten
Publicaties
Aardwetenschappelijke
instanties en informatiebronnen
Downloads
Bedrijven & banen & accreditatie EFG
Contact en lidmaatschap-informatie
KNGMG merchandise


Welcome

Achtergrondfoto: © Geert-Jan Vis

 

Welkom op de site van het KNGMG

 
 

Groeve in de Pietersberg bij Maastricht (typelocaliteit Maastrichtien)

Het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap, opgericht in 1912, is de overkoepelende organisatie van aardwetenschappers in Nederland.

Het genootschap stelt zich ten doel:

  • Het bevorderen van de aardwetenschappen.
  • Het behartigen van de belangen van de leden.
  • Het versterken van de contacten tussen de leden.
  • Het bevorderen van de erkenning van het belang van de aardwetenschappen voor de samenleving.

Als onderdeel van deze doelstellingen verzorgt het KNGMG ook de accreditatie tot European Geologist in samenwerking met de International License Body van de European Federation of Geologists (EFG). 


KNGMG Kringendag
10 April 2015, gekoppeld aan excursie naar Schoonebeek.
Voor details volg deze link.

Uitreiking Escherprijs Ellen van der Veer mini-symposium Utrecht
20 April 2015: Buijs Ballot Gebouw, BBG-169; Princetonplein 5, 3584 CC Utrecht. Voor details volg link  

Heropening Mineralogisch Geologisch Museum Delft
23 April 2015, mijnbouwstraat 120 Delft. Voor details volg deze link

KNGMG Jaarvergadering
20 mei 2015, 16:00 uur KIVI Den Haag, gevolgd door PGK lezing.

Van Waterschoot van der Gracht-Penning

Prof Cor Langereis
De uitreiking van de Van Waterschoot van der Gracht-penning aan Prof. Lagereis in combinatie met lezingen over huidig paleomagnetisch onderzoek (in Utrecht) vond plaats op 5 februari in de Universiteitsbibliotheek op de Uithof, Universiteit van Utrecht. Voor details zie Geo.brief 2015-1 
Voor meer informatie volg deze
link

Dr Eddy Jharap & Symposium Economische Geologie van Suriname, olie en mineralen
Video van de uitreiking Van Waterschoot van der Gracht-penning aan Dr Eddy Jharap op vrijdag 16 januari 2015 in Den Haag in combinatie met een symposium Economische Geologie van Suriname, olie en mineralen.   
Voor Youtube video van deze gebeurtenis volg deze link. Zie ook Geo.brief 2014-8

Geologische reis CantabriŽ, Noord Spanje 7 t/m 13 juni 2015
o.l.v. Tom Reijers & Leo Minnigh 
Zie: Details en Programma;

 

Zie evenementen-kalender

 

 
   
 

Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap   |   E  webmaster@kngmg.nl   |   Laatst bijgewerkt: maart  2015