Lid worden

Aanmelden

Iedere aardwetenschapper en serieus geïnteresseerde kan lid worden van het Genootschap. De lidmaatschapskosten per jaar bedragen ingaande 2019:

U kunt zich online inschrijven door het formulier onderaan deze pagina in te vullen. Als alternatief is hier een formulier beschikbaar dat u kunt printen, invullen en opsturen.

Voor het aangaan van een bedrijfslidmaatschap kunt u contact opnemen met het KNGMG-secretariaat.

Ieder lid ontvangt de Geo.brief (verschijnt 8 maal per jaar) en het wetenschappelijke tijdschrift Netherlands Journal of Geosciences / Geologie en Mijnbouw (verschijnt eens per kwartaal).

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december; opzegging dient drie maanden voor het einde van het kalenderjaar te geschieden. Na aanmelding krijgt u een bevestiging met een factuur die op een aantal manieren te voldoen is:

Bankoverschrijving

U kunt direct overschrijven op de bankrekening van het KNGMG:
IBAN: NL62 INGB 0000 040517 
BIC: INGBNL2A

Machtiging

Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar toestemming voor geeft door het afgeven van een machtiging. Print dit formulier, vul het in, onderteken het en stuur het op naar het secretariaat van het KNGMG.

Paypal

Het is ook mogelijk om de contributie te voldoen via Paypal. Schrijf u eerst in, en volg na het ontvangen van de factuur de instructies op deze pagina.

Inschrijven