Lid worden

Aanmelden

Iedere aardwetenschapper en serieus geïnteresseerde kan lid worden van het Genootschap. De lidmaatschapskosten per jaar bedragen ingaande 2019:

U kunt zich online inschrijven door het formulier onderaan deze pagina in te vullen. Voor het aangaan van een bedrijfslidmaatschap kunt u contact opnemen met het KNGMG-secretariaat.

Ieder lid ontvangt de Geo.brief (verschijnt 8 maal per jaar) en het wetenschappelijke tijdschrift Netherlands Journal of Geosciences / Geologie en Mijnbouw (verschijnt eens per kwartaal). Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december; opzegging dient drie maanden voor het einde van het kalenderjaar te geschieden. Na aanmelding krijgt u een bevestiging met een factuur die op een aantal manieren te voldoen is: via een machtiging, via Ideal, Credit Card of een bankoverschrijving. Het KNGMG heeft sterk de voorkeur voor een machtiging, aangezien dit ons heel erg veel werk bespaart. Mocht u voor een overschrijving gaan, zou u dan een jaarlijkse overschrijving willen instellen? Dank.

Machtiging

Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar toestemming voor geeft door het afgeven van een machtiging. Print dit formulier, vul het in, onderteken het en stuur het op naar het secretariaat van het KNGMG.

Ideal/Credit Card

Het is ook mogelijk om de contributie te voldoen via Ideal of Credit Card. Schrijf u eerst in, en betaal na het ontvangen van de factuur via onderstaande menu het juiste bedrag. 

Bedrag € -

Bankoverschrijving

U kunt direct overschrijven op de bankrekening van het KNGMG:
IBAN: NL62 INGB 0000 040517 
BIC: INGBNL2A

Inschrijven