Contact

SecretariaatKNGMG-logo

KNGMG p/a TNO afd. Geomodelling
Postbus 80015, 3508 TA Utrecht
Adres Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht
T 020-598 9953
E kngmg@kngmg.nl

Aanmelden als lid

Aanmelden als lid van het KNGMG kan online, via deze pagina.

Doorgeven adreswijziging

U kunt uw adreswijziging doorgeven aan het KNGMG-secretariaat via: kngmg@kngmg.nl.

Bestuur

Website

Geo.brief

Zie de Geo.brief-pagina.

Netherlands Journal of Geosciences (NJG)

Zie de NJG-pagina op de site van de uitgever.

Kringen

Zie de website van de desbetreffende kring.

Adresgegevens KNGMG leden

Adresgegevens van leden waren voorheen op de KNGMG-website toegankelijk. In verband met de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens (Wbp) is het KNGMG wettelijk verplicht om de persoonlijke gegevens van haar leden afdoende te beschermen. Dat betekent onder meer dat de ledenlijst alleen voor onze eigen administratie gebruikt mag worden. U kunt e.e.a. nalezen op de website van de overheid (www.rijksoverheid.nl).

De wet is bedoeld om uw privacy te beschermen en dat is noodzakelijk. Jammer genoeg is de keerzijde van de medaille dat we niet meer zonder meer contactdetails kunnen doorgeven. Gelukkig zijn er alternatieven. Een aanmelding bij de KNGMG-LinkedIn-groep geeft toegang tot een uitgebreid netwerk van KNGMG-leden. In het geval dat dat geen uitkomst biedt kunt u contact opnemen het het KNGMG-secretariaat (zie hierboven). Contactgegevens worden alleen doorgegeven wanneer daar door de te contacteren persoon uitdrukkelijk toestemming voor gegeven wordt.