EPOS

EPOS en EPOS-NL: gratis toegang tot data en laboratoria

Toegang tot data

Steeds meer wetenschappers publiceren hun onderzoeksdata openbaar. Dat is een goede ontwikkeling. Iedereen die dat wil, kan een dataset downloaden en gebruiken. Hierdoor wordt onderzoek meer transparant en kan al gedaan onderzoek makkelijker hergebruikt worden in aankomend onderzoek. Maar de juiste data vinden is makkelijker gezegd dan gedaan, want er bestaan honderden plekken om onderzoeksdata te delen. Hoe vind je binnen al die versnipperde bronnen de data die relevant is voor jouw onderzoek?

Voor de vaste Aardwetenschappen (onderzoek naar de diepe ondergrond), is het antwoord op die vraag: met behulp van EPOS (European Plate Observing System). EPOS verschaft een enkele website waarop Aardwetenschappelijke data van vele publicatiebronnen in Europa op één plek centraal vindbaar worden gemaakt. De databestanden zélf blijven gewoon op hun plek staan. Alleen de metadata – dus de beschrijving van het onderzoek – komen op de website terecht. EPOS is een duurzame infrastructuur in Europa, met een rechtsgeldige status. EPOS is sinds 2023 volledig operationeel, en er wordt geregeld nieuwe data aan toegevoegd.

Ben je op zoek naar data vanuit de vaste Aardwetenschappen? Kijk dan eens op het EPOS data portaal.

Heb je zelf data die je zou willen delen via EPOS? Neem contact op met EPOS-Nederland: info@EPOS-NL.nl.

Toegang tot Nederlandse Laboratoria

EPOS-NL (European Plate Observing System – Nederland) verschaft gratis toegang tot Aardwetenchappelijke laboratoria van Universtiteit Utrecht, Technische Universiteit Delft en TNO. Bij deze labs kan je onderzoek doen door middel van: A) experimentele steenmechanica en vloeistoftransport op druk en temperatuur condities van de aardkorst, zowel op kleine schaal (cm-schaal monsters) als grote schaal (meter-schaal monsters); B) analoge modellen van tektonische processen; C) a grote verscheidenheid aan electronenmicroscopie en X-ray tomografie apparatuur; en D) het op micrometerschaal karteren van elementen, mineralen en isotopen. Gratis toegang is inclusief labgebruik, accommodatie en technische en wetenschappelijke ondersteuning. Hiermee ondersteunt EPOS-NL samenwerking tussen instituten, en multi-disciplinair, efficient onderzoek.

Je kan op twee momenten in het jaar toegang aanvragen: normaal gesproken in februari en juli. Iedereen kan zich aanmelden, zolang je maar niet werkt op hetzelfde instituut als het instituut van het lab waartoe je toegang wilt krijgen. Geïnteresseerd? Kijk eens op de EPOS-NL website, en meld je aan bij onze volgende call!

EPOS-NL is een nationaal project dat bijdraagt aan zijn Europese grote broer: EPOS. Het is gefinancieerd door de NWO nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschapsinfrastructuur, en heeft momenteel vier partners: Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Delft, het KNMI en TNO. Ben je geïnteresseerd in lab of data toegang? Of denk je dat jouw instituut of lab onderdeel zou moeten uitmaken van EPOS of EPOS-NL? Neem contact op: info@EPOS-NL.nl.

Top picture © Earthfocus by Jeroen Peters copyright