Eerbewijzen

Erkenning voor opmerkelijke prestaties op geologisch gebied in Nederland

Het genootschap beschikt over een aantal mogelijkheden voor het erkennen van verdienstelijk Aardwetenschappelijk werk in Nederland; de Waterschoot van der Gracht Penning, de Escherprijs en het benoemen van Ereleden. Het KNGMG organiseert ook een jaarlijkse Staringlezing ter herdenking van de pionier van Geologisch onderzoek in Nederland.

Meer informatie over de prijzen en eerbewijzen is te vinden op de volgende pagina’s:

  • Ereleden — het erelidmaatschap kan worden toegekend aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor het Genootschap
  • Escherprijs — prijs voor de beste Nederlandse masterscriptie
  • Jelgersmaprijs — prijs voor de beste Nederlandse bachelorscriptie
  • Staringlezing — jaarlijkse lezing, gehouden op of rond de geboortedag van de geboortedag van dr. W.C.H. Staring (1808-1877), de pionier van het geologisch onderzoek in Nederland
  • Van Waterschoot van der Gracht Penning — het hoogste eerbewijs dat in Nederland aan uitzonderlijk verdienstelijke aardwetenschappers kan worden uitgereikt