EFG-projecten

Laatst bijgewerkt: 16 april 2018

Het KNGMG participeert in een aantal Europese gefinancierde projecten in het kader van het Horizon 2020 project. Deze projecten worden gecoördineerd door de European Federation of Geologists (EFG). Op deze pagina stellen we de projecten aan u voor.

INTRAW – International Raw Materials Observatory

intraw_project_colorDe European Federation of Geologists (EFG) heeft het initiatief genomen voor een aantal EU-projecten waaronder INTRAW – International Raw Materials Observatory. Dit project is gericht op internationale samenwerking op het gebied van grondstoffen. KNGMG is samen met andere bij de EFG aangesloten Europese beroepsorganisaties als “third party” bij dit project betrokken. De coördinatie van het project ligt in handen van de EFG.

Op 2 april 2015 is INTRAW als eerste van de projecten van start gegaan. In de PDF  INTRAW_press_release_1_KNGMG_versie.pdf vindt u het persbericht dat het project heeft doen uitgaan. Daarnaast is een brochure INTRAW_leaflet_members.pdf verschenen en een poster INTRAW_posterA1_2016-3.pdf.

Op 30 november 2016 organiseerde INTRAW een “scenario workshop” over de wereld van grondstoffen in 2050. Tijdens de workshop werden drie mogelijke scenario’s bediscussieerd: “National Walls”, “Sustainability Alliance” en “Unlimited Trade”. Lees meer over deze workshop in het persbericht op de website van INTRAW.

Vanaf april 2017 zijn er drie rapportages beschikbaar aangaande ‘best practices’ en kansen ten aanzien van onderzoek & innovatie van grondstoffen, onderwijs & outreach en industrie & handel in de vijf (referentie) landen Australië, Canada, Japan, Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Eind 2017 wordt het complete rapport International Observatory on Raw Materials, inclusief Europa, gepresenteerd. Lees meer over het persbericht  Intraw_media_kit_04_2017-1.pdf betreffende deze rapportages en andere publicaties op de website van INTRAW.

Op  7 november 2017 vindt in Brussel de lancering van International Raw Materials Observatory plaats als sessie binnen de conferentie EU-Advanced Mining Countries. Hierbij zal de Observatory (in de toekomst) optreden als bemiddelaar tussen de industrie en onderzoeksorganisaties welke actief zijn in de grondstoffen sector.

Om onze toekomstige grondstoffengebruik in kaart te brengen heeft men een drietal scenario’s ontwikkeld om zich te kunnen wapenen tegen mogelijke ongewenste ontwikkelingen. Verdere (gedetailleerde) informatie over de drie scenario’s, vrijhandel, protectionisme en duurzame samenwerking, kunt u vinden op de INTRAW website.

De resultaten van het INTRAW project zullen gepresenteerd worden tijdens de European Commission’s Raw Materials Week (6-10 November 2017). Hierbij wordt de International Raw Materials Observatory gelanceerd (7 November). De Observatory is opgezet om de internationale samenwerking op het gebied van grondstoffen te ondersteunen alsmede een dialoog tussen invloedrijke partners en diensten te bevorderen. Een ronde tafel conferentie aangaande de uitdaging m.b.t. internationale samenwerking is gehouden op 8 november 2017. De uitkomst is dat samenwerking noodzakelijk in voor de toekomst.

De doelstellingen van INTRAW en aankondiging van de European Commision’s Raw Material Week zijn weergegeven in onderstaande Youtube video.

Het INTRAW project is officieel per 1 februari 2018 beeindigd.

Meer informatie kan worden gevonden op de website van INTRAW: www.intraw.eu

KINDRA – Knowledge Inventory for hydrogeology research

logo-kindraKennis over de hydrogeologie van Europa is sterk versnipperd over de 28 lidstaten. De EFG (European Federation of Geologists) heeft daarom het initiatief genomen voor een EU-project “KINDRA”, waarin de huidige in Europa aanwezige kennis over hydrogeologie wordt geïnventariseerd en gebundeld in een nieuw ontwikkelde online database. Meer informatie over dit project vindt u hier op de KNGMG-website, of op de website van het project zelf.

Het persbericht van zomer 2017 meldt dat het KINDRA project heeft geresulteerd in een Europese databank voor grondwater onderzoek (EIGR – European Inventory on Groundwater Research). Drie hoofdcategorieën, maatschappelijke uitdagingen, operationele activiteiten en onderzoek thema’s, zijn middels geclassificeerd.

Voor een ieder die op zoek is naar informatie over grondwater (zo’n 2000 bestanden m.b.t. kaarten, 2D-diagrammen, boeken, rapporten, steekwoorden, export van csv-data enz.) en/of zijn eigen onderzoek wil delen, staat EIGR ter beschikking. EIGR maakt grondwater zichtbaar voor een ieder, groot en klein. Voor de jongste grondwatergebruikers is er een Engelstalige Did-you-know? animatie op YouTube ontwikkeld.

Voor meer informatie over de Europese grondwater databank, EIGR, ga naar http://kindraproject.eu/eigr/.

Namens het KNGMG heeft Willem-Jan Zaadnoordijk de afsluitende bijeenkomst in Brussel, 27 februari 2018, bijgewoond. Het KINDRA project is officieel per 1 april 2018 beeindigd. Een verslag van de bijeenkomst is te vinden via deze link.

 

CHPM2030 – Combined Heat, Power and Metal extraction

logo_chpm2030_colourDe Europese Commissie heeft op 1 januari 2016 het startsein gegeven voor een vierjarig project CHPM2030– Combined Heat, Power and Metal extraction. Dit project is gericht op het ontwikkelen van innovatieve technologie voor de gelijktijdige winning van warmte-energie en metalen. KNGMG is samen met andere bij de EFG aangesloten Europese beroepsorganisaties als “third party” bij dit project betrokken. De coördinatie van het project ligt in handen van de EFG.

Het EFG heeft een media campagne gestart om het publiek en stakeholders te informeren over de combinatie van metaalextractie en hernieuwbare energiebronnen getiteld ‘What Society know today what CHPM will revolutionise tomorrow. Om deze campagne kracht bij te zetten is een Youtube promotievideo gemaakt waarin de doelstelling van CHPM worden uitgelegd. Verder zijn er nieuwe brochures in diverse talen w.o. Nederlands beschikbaar.

Have you already watched the CHPM2030 promotional video?

Tijdens een workshop op 12 april 2018 in Brussel zal de stand van zake van het project en plannen voor de toekomst besproken worden. Meer informatie kan worden gevonden op de website van CHPM2030: www.chpm2030.eu.

UNEXMIN – Underwater Explorer for flooded mines

De Europese Commissie heeft in februari 2016 het startsein gegeven voor een vierjarig project UNEXMIN – UNderwater EXplorer for flooded MINes.

unexmin-logo-full-1030x226Het UNEXMIN Consortium, bestaande uit 15 Europese organisaties, wil een vernieuwend mijneninspectiesysteem met behulp van robots ontwikkelen waarmee ondergelopen mijnen in kaart gebracht kunnen worden. Met deze technologie kan Europa’s capaciteit vergroot worden om diens verlaten mijnen opnieuw te evalueren op de aanwezigheid van mineralen met als resultaat enerzijds verlaagde exploratiekosten en anderzijds een verhoogde investeringszekerheid voor toekomstige mijnbouwactiviteiten.

Een gezamelijke UNEXMIN-¡VAMOS! conferentie , “Use of Robotics and automation for mineral prospecting and extraction”, roept exploratie –, mijnbouw- en robotica deskundigen op om mee te discussiëren over de meeste recente ontwikkelingen in de diverse disciplines en hun onderlinge synergie m.b.t. innovatie wat betreft opsporing en winning van delfstoffen. De conferentie vond plaats in Bled, Slovenië, van 30 januari (– 1 februari) 2018. Voorafgaand aan de conferentie (29 januari 2018) vond er een excursie plaats naar de Idrija kwik-mijnen, een van de locaties waar de UX-1 robot getest zal worden. Het EFG verslag over deze conferentie kunt u vinden op de EFG website. Hein Raat heeft namens KNGMG de conferentie bijgewoond. Een uitgebreider verslag van deze conferentie zult u welicht kunnen lezen in een van de volgende Geo.brieven.

Luís Lopes en anderen hebben in European Geologist Journal 44 een artikel gepubliceerd waarin zij een concept omtrent het verkrijgen geologische informatie in ondergelopen mijnen op duurzame wijze presenteren. Hierbij wordt het robotsysteem UX1, welke specifiek is ontworpen voor lastige situaties, verder belicht. Het robotsysteem wordt o.a. uitgerust met apparatuur t.b.v. water bemonstering, meting van het aardmagneetveld, SLS (Structured Light Sensor), optisch en sonar ‘imaging’ alsmede geochemische, hydrologische, geofysische en mineralogische informatie. Alvorens de robot werkelijk operationeel is, staan er nog een groot aantal tests gepland. De eerste test van de robot zal mid 2018-2019 zijn in de Kaatiala (Finland) en Idrija (Kroatië) mijnen.

Om de doelstellingen van UNEXMIN verder te verduidelijken heeft men een Youtube promotievideo samengesteld.

 

 

Meer informatie over het project vindt u hier op de KNGMG-website, of op de website van het project.