Kringen

Een belangrijk deel van de activiteiten van het Genootschap wordt

georganiseerd door de Kringen.

De Kringen behartigen de belangen van het Genootschap op een bepaald gespecialiseerd vakgebied, in een stad of regio, of binnen een specifieke doelgroep. De volgende kringen zijn op het ogenblik actief binnen het KNGMG.