Geo.brief december

De laatste Geobrief van 2016 is een themanummer gericht op satellietwaarnemingstechnieken.

Participatieprocedure voor STRONG – Structuurvisie ondergrond

Met o.a. een paginagrote advertentie in de Volkskrant werd onlangs de start van de participatieprocedure van de Structuurvisie ondergrond afgekondigd. Met de structuurvisie, waarover we eerder in de Geo.brief berichtten, wil de overheid de ondergrondse ruimte ordenen en activiteiten in de ondergrond beter op elkaar afstemmen en koppelen aan de bovengrondse activiteiten. Tot en met […]