Special Issue Groningen gepubliceerd

Special Issue Groningen gepubliceerd

De speciale Groningen-editie van het Netherlands Journal of Geosciences is nu -open access- online beschikbaar. Het bevat artikelen met belangrijke nieuwe inzichten op het gebied van aardgaswinning en de daarmee gepaard gaande bevingen in Groningen. Het nummer geeft...
Speciale editie NJG over de Maasvallei

Speciale editie NJG over de Maasvallei

Het julinummer van het Netherlands Journal of Geosciences is een themanummer over de Maasvallei. Met de speciale editie wordt het belang van de samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke disciplines benadrukt; in het bijzonder de samenwerking tussen de...
Presentaties KNGMG-Kringendag ‘Fieldwork from Space’

Presentaties KNGMG-Kringendag ‘Fieldwork from Space’

Op 20 januari organiseerde KNGMG in samenwerking met de Netherlands Space Office (NSO) een Kringendag onder de titel ‘Fieldwork from Space’. Een deel van de presentaties van deze dag zijn nu via de KNGMG-website te downloaden. Radboud Koop (Netherlands Space Office)...
Registratie Lustrumsymposium geopend

Registratie Lustrumsymposium geopend

Vanaf nu kunt u zich registreren voor het KNGMG-lustrumsymposium, dat als thema heeft ‘License to Operate’. Meer informatie over inschrijven, het programma en kosten vindt u hier.