IJskap Antarctica smelt steeds sneller

  In een recent artikel in Nature wordt aangetoond dat de snelheid waarmee Antarctica afsmelt de laatste 25 jaar fors is toegenomen. Uiteraard heeft dit ook geleid tot een toename in de bijdrage van Antartica aan de wereldwijde zeespiegelstijging. De oorzaak van deze toename wordt in het artikel bewust niet verklaard, omdat dit nog onvoldoende […]