Escherprijs

Prof. dr. B.G. Escher

De Escherprijs, ingesteld in 1994, is genoemd naar de Leidse Hoogleraar Algemene Geologie prof. dr. B.G. Escher (1885-1967).

Klik hier voor meer biografische details.

De prijs kan jaarlijks worden toegekend aan de auteur(s) van de door de Jury als de beste beoordeelde afstudeerscriptie in de (toegepaste) aardwetenschappen in de ruimste zin van het woord.

Denkt u zelf in aanmerking te komen voor de prijs of begeleidt u een student wiens/wier scriptie bovengemiddeld is, stuur dan de scriptie naar het secretariaat van het KNGMG, onder vermelding van ‘Escherprijs’. De jury van de Escherprijs bestaat uit aardwetenschappers uit het bedrijfsleven, de (semi-) overheid of de universitaire wereld.

Een scriptie (in het Nederlands of Engels) dient digitaal (als word- of pdf-file) ingezonden te worden naar het secretariaat van het KNGMG. De inzending dient ook voorzien te zijn van een korte inleiding van de scriptiebegeleider, correspondentie contact details en e-mail adres.

Naast een bedrag van 2500 euro ontvangt de winnaar een oorkonde, een jaar lidmaatschap van het KNGMG en een uitnodiging om te publiceren in The Netherlands Journal of Geosciences. Het prijzengeld van de Escherprijs wordt beschikbaar gesteld door TNO.

Er wordt jaarlijks een oproep gedaan tot indienen van scripties in de Geo.brief.

Inzendingen voor het academisch jaar 2022-2023 kunnen tot en met 1 december 2023 ingediend worden.

Winnaars van de Escherprijs

1994 — Meindert Schaap, Universiteit Utrecht
1997 — Karin Schalkwijk, Universiteit Utrecht
1998 — Boris van Breukelen, Vrije Universiteit Amsterdam
1999 — Rink Wierd Kruk, Vrije Universiteit Amsterdam
2000 — Rene Jonk en Hendrik Braaksma, Vrije Universiteit Amsterdam
2001 — Vincent van Hinsberg, Universiteit Utrecht
2002 — Douwe van der Meer, Universiteit Utrecht
2003 — I. Folmer, Universiteit Utrecht
2004 — Joost van Summeren, Universiteit Utrecht
2005 — Femke Davids, Universiteit Utrecht
2007 — Hans de Moel, Vrije Universiteit Amsterdam
2008 — Romée Kars, Universiteit Utrecht en TU Delft
2009 — Desirée Roerdink, Universiteit Utrecht

2010 — Eric Fulmer en Thomas Kruijer, Vrije Universiteit Amsterdam
2011 — Inge van Gelder en Luuk Kleipool, Vrije Universiteit Amsterdam
2012 — Annique van der Boon, Universiteit Utrecht
2013 — Lydian Boschman, Universiteit Utrecht
2014 — Ellen van der Veer, Universiteit Utrecht
2015 — Frederique Kirkels, Universiteit van Amsterdam
2016 — Pim Kaskes, Vrije Universiteit Amsterdam
2017 — Laura Coumou, Universiteit Utrecht
2018 — Joëlle Kubeneck, Universiteit Utrecht
2018 —
Melanie During, Vrije Universiteit Amsterdam
2019 — Lonneke Roelofs, Universiteit Utrecht
2020 — Sarah de Bie, Vrije Universiteit Amsterdam
2021 — Ashok Dahal, Universiteit Twente
2022 — Eise Nota, Universiteit Utrecht

Reglement Escherprijs

 1. Het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG) kan jaarlijks de Escherprijs uitreiken om zodoende afstuderende studenten van een Masteropleiding in de Aardwetenschappen te stimuleren tot het doen van innovatief, gedegen onderzoek en een solide verslaglegging hiervan.
 2. De prijs wordt toegekend aan de auteur of auteurs van de best beoordeelde aardwetenschappelijke Masterscriptie van dat jaar  (dus geen bachelorthesis).  Het jaar waarover beoordeeld wordt  is het academisch jaar en loopt van september tot augustus.
 3. De jury van de Escherprijs bestaat uit aardwetenschappers, afkomstig uit het bedrijfsleven en de semi-overheid of de overheid. De duur van het lidmaatschap van de jury is beperkt tot een periode van maximaal vier jaar. Juryleden worden benoemd door het bestuur van het KNGMG. Juryleden moeten bij voorkeur in het bezit zijn van een doctorstitel of een sterke affiniteit met onderzoek hebben.
 4. Naast een geldbedrag ontvangt de winnaar een jaar lang lidmaatschap van het KNGMG en een uitnodiging om te publiceren in The Netherlands Journal of Geosciences.
 5. Elke kandidatuur dient gesteld te worden door de auteur(s) van de scriptie, of door de directe begeleider van het onderzoek. De jury behoudt zich het recht voor om nadere inlichtingen omtrent het ingezonden werk op te vragen bij de directe onderzoeksbegeleider.
 6. De scriptie (in het Nederlands of Engels) dient digitaal (als pdf-file) ingezonden te worden naar het secretariaat van het KNGMG. De inzending dient ook voorzien te zijn van een korte inleiding van de scriptiebegeleider (ook als pdf file), correspondentie contact details en e-mail adressen van begeleider en auteur. Omdat het vaak over grote bestanden gaat is het aan te raden om eerst contact op te nemen met het KNGMG-secretariaat voor advies over hoe dit het beste gedaan kan worden.
 7. Scripties moeten zijn voltooid aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs en dienen een duidelijk aardwetenschappelijk karakter te hebben. Een scriptie mag een fundamenteel, toegepast of interdisciplinair karakter hebben.
 8. Voor een fundamenteel onderwerp zijn originaliteit en hypothesevorming de belangrijkste criteria.
 9. Bij een toegepast onderwerp kijkt de jury vooral naar het vernieuwend en probleem oplossend karakter.
 10. Bij onderwerpen die gebaseerd zijn op een interdisciplinaire aanpak wordt met name gelet op de geformuleerde innovatieve ideeën die het gevolg zijn van deze benadering.
 11. Scripties dienen een een standaard opbouw te omvatten met titelblad, inhoudsopgave, samenvatting, inleiding, methoden, resultaten, discussie, conclusie, referenties, appendices etc. Scripties in de vorm van een manuscript voor publicatie worden niet geaccepteerd.
 12. De uitreiking van de prijs vindt plaats op een bijeenkomst van het KNGMG of een van haar kringen, of bij een aardwetenschappelijk getint evenement, dit in in overleg tussen de jury, het KNGMG bestuur en de prijswinnaar.
 13. Stuur nominaties naar secretariaat van het KNGMG.

Top picture © Earthfocus by Jeroen Peters copyright