KNGMG Noord: Lezing februari

KNGMG kring Noord februari lezing heeft als onderwerp:
Aardwarmte in Nederland” en wordt gepresenteerd door Drs. Eveline Roosendaal (EBN, Utrecht).

Zoals gewoonlijk vindt de lezing plaats in het hoofdgebouw van de NAM, Schepersmaat 2 te Assen. Vanaf 16:30 uur staan soft drinks en snacks klaar bij de ‘Gele Kamer’ (2J.04).
KNGMG-leden zijn van harte welkom om onze lezingen bij te wonen! Als u geïnteresseerd bent, graag in de voorgaande week aanmelden door een e-mail te sturen naar kngmgnoord@gmail.com.

Samenvatting:
De Nederlandse ondergrond bevat veel potentieel voor het winnen van aardwarmte: in de bodem is warm water aanwezig dat is opgeslagen in gesteentelagen. De energie die in dit warme water zit opgeslagen, noemen we aardwarmte of geothermie. Afhankelijk van de diepte en dus de temperatuur van dit warme water, is deze aardwarmte bijvoorbeeld te gebruiken voor het verwarmen van huizen en kassen of in te zetten voor industriële toepassingen. Dankzij een aantal Nederlandse tuinders, onmisbare pioniers in een periode waarin aardwarmte nog geen gemeengoed was, is aardwarmte inmiddels een bewezen duurzame warmtebron voor de glastuinbouw. Op dit moment zijn er bijna twintig geothermie doubletten operationeel die allen leveren aan de glastuinbouw. Hier is de match tussen de ondergrond en de bovengrondse warmtevraag al goed te maken.
In het licht van de energietransitie komen nieuwe afnemers vanuit de industrie, wijken en kantoren nu ook nadrukkelijk en snel in beeld. De wederzijdse afhankelijkheid van warmtevraag, warmtenetten en warmtebronnen maakt dat partijen uit diverse sectoren intensief moeten gaan samenwerken.
Aardwarmte kan een belangrijke bijdrage leveren in onze warmtetransitie. De sector heeft in het ‘Masterplan Aardwarmte in Nederland’ aangegeven potentieel een bijdrage te willen leveren van zo’n 50 PJ in 2030. Verantwoord opereren en kostenreductie zijn hierbij essentieel.  In het Masterplan zijn routekaarten gedefinieerd om dit doel te behalen en welke partijen daar de leiding in zullen nemen.
In de presentatie zal worden ingegaan op de kansen en uitdagingen van aardwarmte in de energietransitie en de activiteiten van EBN.

Over de spreekster:
Eveline Rosendaal is Programma manager Geo Energie bij Energie Beheer Nederland (EBN). Binnen dit programma wordt onderzocht hoe aardwarmte als duurzame energiebron op een veilige en economisch verantwoorde wijze kan bijdragen aan de energietransitie en hoe EBN hieraan kan bijdragen. Via de Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) , de Green Deal Brabant en het SCAN project (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) brengt EBN haar kennis van de ondergrond en ondernemen in de ondergrond in om deze projecten te versterken. Eveline is sinds 2012 werkzaam bij EBN. Daarvoor werkte zij bij Petro-Canada en Dana als petroleum geoloog, seismic interpreter en reservoir geofysicus. Zij is in 1998 afgestudeerd als geoloog aan de Universiteit Utrecht.

Datum

feb 05 2019
Expired!

Tijd

08:00 - 17:00

Locatie

NAM, Assen
Schepersmaat 2
Categorie

Organisator

Kring Noord
Email
kngmgnoord@gmail.com
Website
https://www.kngmg.nl/kringnoord/
mei 2024
Geen evenementen gevonden!