Kring Noord KNGMG: lezing september

Titel:           Na-ijlende effecten van de steenkoolwinning in Zuid-Limburg
Spreker:     Ir. Hans Roest, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Tijd:            Dinsdag 4 oktober 2022, 17:00-18:00
Plaats:        Hoofdkantoor van de NAM, Kamer 2J.04 (“Gele Kamer”), Schepersmaat 2, 9405TA Assen
                    U bent welkom vanaf 16:30, frisdrank en lichte snacks zijn aanwezig. Op verzoek van de beveiliging graag van tevoren aanmelden; dat kan d.m.v. een antwoord op dit bericht.
                    Volgt u deze lezing liever online? Ook dan graag laten weten via antwoord op dit bericht, dan sturen we een Teams link.


Samenvatting:
  • In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de na-ijlende effecten van de steenkoolwinning in Zuid-Limburg en wordt de huidige aanpak van de nazorg geschetst. De SodM-studie is gerapporteerd in de ‘Staat van de sector voormalige steenkoolwinning’, oktober 2021. Gepleit wordt om het risicomanagement van na-ijlende effecten in de post-mining fase proactief uit te voeren en wettelijk te verankeren. De ervaringen met de nazorg in Limburg worden als een ‘pilot’ gezien voor de nazorg van de overige delfstofwinning, zoals bij grote zoutcavernes en bijv. (soms) suboptimaal afgesloten putten. Ook wordt gepleit om bij de ontwerpfase van nieuwe projecten (bijv. geothermie) de lange termijn effecten direct mee te nemen. De filosofie die nu bij de overheid in ontwikkeling is betreft een benadering van de hele levenscyclus (‘full life cycle’) van delfstofwinning, inclusief de oneindig lange ‘post-mining’ fase; mede in verband met het duurzaam gebruik van de ondergrond in de energietransitie. De zorgplicht dient in alle fases van die levenscyclus vorm gegeven te worden.
    Na de presentatie kan wellicht een korte reflectie plaatsvinden over andere vormen van nazorg die soms noodzakelijk blijken. De recent bezochte Asse II mijn lijkt daarbij een van de meest extreme voorbeelden.
    https://www.sodm.nl/documenten/publicaties/2021/10/14/staat-van-de-sector-voormalige-steenkoolwinning
Over onze spreker:
  • Ir. Hans Roest is sinds 1975 technisch medewerker bij TU Delft afdeling Mijnbouwkunde (en Petroleumwinning) en sinds 1979 wetenschappelijk medewerker/universitair docent in het lab. voor gesteentemechanica. Onderzoek is uitgevoerd naar het breukmechanisch gedrag van gesteente en het beheersen van breukprocessen in het laboratorium en ook in diverse steenkoolmijnen. Eind 80-er jaren is ook onderzoek uitgevoerd naar het ontstaan van microfracturing in steenzout in relatie met de afsluitende werking bij de berging van warmte-afgevend hoog-radioactief afval. Proeven zijn gedaan met simulaties in een drie-assige drukbank en ook ondergronds in de Asse II mijn. Sinds 1990 is met numerieke modellen onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen reservoir-compactie en het optreden van aardbevingen in Noord-Nederland.
    Sinds 2002 is hij in dienst bij Staatstoezicht op de Mijnen en als buitengewoon opsporings-ambtenaar betrokken bij toezicht op bodemdaling, de aardbevings-problematiek, zoutwinning, studies m.b.t. waterinjectie, geothermie, gasopslag, CO2 opslag en risico’s van ‘sinkholes’, Daarnaast grote betrokkenheid bij het Groningse aardbevingsdossier. Na 2020 in deeltijd in dienst bij SodM i.v.m. de nazorg van delfstofwinning, 

Datum

okt 04 2022
Expired!

Tijd

16:30 - 18:00

Locatie

NAM, Assen
Schepersmaat 2
Categorie

Organisator

Kring Noord
Email
kngmgnoord@gmail.com
Website
https://www.kngmg.nl/kringnoord/
oktober 2024
Geen evenementen gevonden!