Lezing Cor Nonhof over landschapsreconstructie Delfland

Op 14 november zal natuurkundige Cor Nonhof een Nederlandstalige lezing geven over de landschapsreconstructie van het Delfland.

Cor Nonhof is afgestudeerd natuurkundige aan de Universiteit van Leiden. Als zodanig is hij werkzaam geweest bij Philips en TNO, waarbij er een langzame omscholing heeft plaatsgevonden naar organisatieadvies met name op het gebied van kwaliteitszorg. Rond zijn 30e kwam hij in aanraking met de Ecologische Flora van Nederland van Eddy Weeda en begon zijn passie voor de natuur, vegetatie en ecologie. Na zijn verhuizing naar Delft in 1996 werd zijn belangstelling getrokken door het Hoogheemraadschap van Delfland en de ontstaansgeschiedenis van Delfland in de vroege middeleeuwen. Er is over dit gebied veel kaartmateriaal voorhanden waarbij met name de Geologische kaart 1:50.000 Rotterdam Oost en West moeten worden genoemd en de kaart van de gebroeders Kruikius van Delfland voor het hoogheemraadschap uit 1712. Nonhof heeft twee publicaties op zijn naam over de cartografische kwaliteiten van deze laatste kaart.

In 2015 ontstond het idee om het landschap van Delfland te reconstrueren rond de tijd van twee grote watersnoden in 1134 en 1163. Daarbij is samengewerkt met Ton Hissink, geoloog, en Ton Gribnau, amateur archeoloog. Dit onderzoek heeft geleid tot een publicatie op de website van de KNNV afdeling Delfland en paleogeografische kaarten van Delfland op verschillende tijdstippen in deze periode. Er wordt op dit moment gewerkt aan een tweede uitgebreidere versie.

Tijdens de lezing komen aan bod de geologische processen in Delfland langs de zeekust, in het estuarium van de Maas en de ontginning van het veen. De verschillende landschappen met hun vegetatie worden in beelden gepresenteerd. De invloed van de mens op de ontwikkeling van het landschap komt aan bod met de rampspoed die de bewoners over zich hebben afgeroepen door de drooglegging van het veen. Daarnaast heeft ook het klimaat een rol gespeeld bij de doorlopende problemen in de waterhuishouding van het gebied. Dit alles loopt door tot in het heden. Het veen klinkt nog steeds een centimeter per jaar, de zeespiegel stijgt weer versneld en de regenbuien worden heftiger wat om meer opvangcapaciteit vraagt.

Graag van tevoren registreren – kngmgnoord@gmail.com

Tijd:       Dinsdag 14 november 2017, 17:00-18:00 (inloop 16:30)
Plaats:   NAM hoofdkantoor, Schepersmaat 2, Assen, kamer J.04 (de “Gele Kamer”)

Datum

nov 14 2017
Expired!

Tijd

17:00 - 18:00
oktober 2024
Geen evenementen gevonden!