NGV: ALV en themadag natuursteen

Op zaterdag 15 februari 2020 organiseert de Nederlandse Geologische Vereniging een themadag over:

 • gebruik van natuursteen in Zwolle (wandeling)
 • de ontginning, transport en gebruik van natuursteen langs de IJssel/ Vecht en
 • de Eridanos.

Deze dag is georganiseerd in samenwerking met afdeling NGV Zwolle en wordt gehouden in Zwolle: wijkcentrum de Bestevaer Trompstraat 10b te Zwolle.
Als tegemoetkoming in de kosten betalen leden) * een eigen bijdrage van € 10,- voor koffie/thee en lunch. Niet-leden betalen € 20,- (inclusief koffie/thee en lunch).
Dit is te betalen bij de registratie tussen 9.30 en 11.30 bij de ingang van het wijkcentrum.
) * Onder leden worden ook verstaan leden van BVP en alle studenten aardwetenschappen.

PROGRAMMA

Vanaf 9.30 registratie en ontvangst bij wijkcentrum de Bestevaer te Zwolle (Trompstraat 10B.) U krijgt koffie en een plak krentenwegge aangeboden.

09.45 – 11.30 Groepjes van telkens 10 personen gaan o.l.v. de gids een stadswandeling maken.
12.00 – 13.30 Tijd voor de lunch. (erwtensoep; 2 belegde bollen; diverse dranken)
12.45-   14.00   Algemene Ledenvergadering. U kunt gerust lunchen tijdens de vergadering.
14.00 – 14.50  Lezing 1 Ontginning, transport en gebruik van natuursteen langs de IJssel/ Vecht door Prof. dr. Dirk J. de Vries
14.50 – 15.50 Lezing 2 Eridanos door Tom Koops.
15.50  Afsluiting met koffie/thee plus iets lekkers.
16.30 Aanvang overleg landelijk bestuur NGV met de afgevaardigden van de afdelingen.

NB1. Jeugdactiviteit voor kinderen van 8 t/m 12 jaar!

Dankzij vrijwilligers is er voor kinderen van 8 t/m 12 jaar een jeugdactiviteit gedurende de wandeling en gedurende de lezingen. Graag opgave via de aanmeldlink. NB. Er is ook een hele grote speeltuin dus wat extra kleren meenemen is verstandig.

NB2. Slecht weer scenario.

Als de weersomstandigheden bar en boos zijn wordt de gesteenten wandeling vervangen door een uitgebreide PowerPoint met beelden van de natuursteen en panden die we anders lopend bezocht zouden hebben.

VOORSTEL VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda /Agenda punten toevoegen?
 3. Inventarisatie rondvraag
 4. Ingekomen stukken
 5. Verslag vergadering van 9 febr. 2019 gepubliceerd in het deel mededelingen van G&H nr. 2 2019.
 6. Jaarverslag voorzitter – Een terugblik en een vooruitblik
 7. Jaarverslag penningmeester
 8. Verslag kascommissie 2019 (Rob Mooij en Geert ten Broeke), benoeming kascie 2020 (Geert is aftredend. Hij heeft het 2 x gedaan 1 nieuw lid nodig)
 9. Begroting 2020
 10. Bestuur. We nemen afscheid van Henk Scholts en Bertie Schonk. Het bestuur is in gesprek met mogelijke nieuwe bestuursleden.
 11. Federatieraad
 12. Bestuur: rooster van aftreden; website; cursussen; jeugd; educatie; bibliotheek; G&H.
 13. Raad van advies
 14. Plaats en datum algemene ledenvergadering 2021 (13 februari 2021 Utrecht Uithof)
 15. Rondvraag en sluiting

NB: Het is goed gebruik dat een Algemene Ledenvergadering gratis toegankelijk is.

Gezien de kosten heeft het bestuur gemeend u een bijdrage te vragen van 10 euro voor de hele dag. Indien u principieel van mening bent dat u geen bijdrage wilt betalen respecteren wij dat. Geeft u dit dan aan bij de aanmelding dat u alleen deelneemt aan de Algemene Ledenvergadering zelf.

Meer informatie over de themadag, stadswandeling en lezingen is te lezen via deze link.

Datum

feb 15 2020
Expired!

Tijd

09:30 - 16:30

Locatie

de Bestevaer
Tromspstraat 10B
Categorie
oktober 2024
Geen evenementen gevonden!