Workshop Grondwater en GeoEnergie: uitwisseling en integratie van kennis, expertise en methoden

Achtergrond

Er bestaat een toenemend nationaal en internationaal besef dat een duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond urgent is. Essentieel is dat daarbij het benutten en beschermen van de ondergrond met elkaar in balans zijn. Om efficiënt gebruik te kunnen maken van de ondergrond en de effecten van dat gebruik goed te kunnen beoordelen, is optimaal gebruik van alle aanwezige data, kennis, expertise en methoden noodzakelijk. Natuurlijke en geïnduceerde processen verstrengelen dan immers met elkaar. Gelukkig weten we al heel veel van de ondergrond. Er is veel data, kennis, expertise en methoden over de bodem en ondergrond van Nederland beschikbaar in de grondwater- en geo-energiewereld. In de afgelopen tientallen jaren hebben deze twee werelden zich veelal gescheiden ontwikkeld. Integratie van en voortbouwen op elkaars kennis, expertise en methoden is echter noodzakelijk om voor nu en de toekomst een duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond te waarborgen.

Doelstelling

Deze workshop Grondwater-GeoEnergie beoogt de twee werelden te inspireren door uitwisseling en integratie van kennis, expertise en methoden beschikbaar in de grondwater- en geo-energiewereld te bevorderen.

Deelnemers

De beoogde deelnemers zijn experts (werkzaam bij kennisinstituten, universiteiten, industrie, consultancy, overheid) op het gebied van grondwater of geo-energie (olie & gas, geothermie, CO2) in Nederland.

Programma

De focus van het programma is technisch en informatief. Het informatieve, plenaire ochtendprogramma bestaat uit mondelinge presentaties van zes case studies die ingaan op verschillende gebruiksmogelijkheden van natuurlijke bestaansbronnen in de ondergrond. Het gaat hierbij over de technische aspecten van opsporing, verkenning en winning van olie/gas, grondwater, of aardwarmte. De presentaties beogen inzicht te verschaffen in cruciale aspecten van met name verkenning en winning, en de huidige kennis en technieken die toegepast worden. Daarbij wordt ook ingegaan op aspecten die verbeterd kunnen worden.

In het sterk interactieve middagprogramma wordt in break-out sessies dieper ingegaan op specifieke onderwerpen (karakterisatie van de ondergrond, history matching, meettechnieken, modelleren van vloeistofstroming), waarbij ruim tijd is voor discussies.

9.00 9.10 Welkom
9.10 10.55 Case studies
10.55 11.15 Koffie/thee
11.15 13.00 Case studies
13.00 14.00 Lunch
14.00 17.00 Parallelle break-out sessies
17.00 17.15 Wrap up
17.15 18.00 Netwerkborrel

 Programmacommissie

Naam Organisatie
Hanneke Verweij TNO
Jasper Griffioen TNO, Geologische Dienst Nederland; Universiteit Utrecht, Copernicus Institute of Sustainable Development
Erik Simmelink TNO, Geologische Dienst Nederland
Jan Stafleu TNO, Geologische Dienst Nederland; secretaris KNGMG
Marc Bierkens Deltares; Universiteit Utrecht, Faculteit Geosciences
Ruud Cino Ministerie van Economische Zaken, Directie Energie en Omgeving
Rien Herber Universiteit Groningen, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
Guido Hoetz EBN

Aanmelden voor de workshop kan via dit formulier.

Datum

nov 03 2017
Expired!

Tijd

09:00 - 18:00

More Info

Read More

Locatie

TNO Auditorium
Princetonlaan 6
Categorie
Read More
mei 2024
oktober 2024
Geen evenementen gevonden!