De palynologische kring rijkt jaarlijks de Florschütz-award uit aan de beste MSc thesis op het gebied van Palynologie en Palaeobotanie. Voor meer informatie zie https://www.palynologischekring.nl/vacatures-beurzen/

De deadline voor nominaties in 2021 is 1 november.