Weer vrij! Was de titel van het openingsartikel van het eerste naoorlogse nummer van Geologie en Mijnbouw (juli-augustus 1945). “Eindelijk toch is er een eind gekomen aan dien langen bangen tijd, die vaak eindeloos scheen” schreef de Delftse hoogleraar delfstof en aardkunde J.A. Grutterink. Hij eindigde met een bewogen oproep: “Mannen in de mijnen: delft steenkool; (…) Jonge geologen en mijningenieurs: Zwermt weer uit over de wereld als weleer; stelt u beschikbaar voor het Rijk, de petroleum- en mijnbouwmaatschappijen.”

Lees het artikel in bijgaande PDF.