Maatschappelijke vraagstukken als wateroverlast, drinkwatervoorziening, grindwinning en natuurontwikkeling; ze vragen allemaal om informatie van de toplaag van de ondergrond. De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, bundelt zijn kennis van de ondiepe ondergrond en ontsluit die via een gedetailleerd driedimensionaal beeld in het GeoTOP model. Sinds 22 juni 2020 kunnen ook de regio’s Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg de diepte in; op die dag zijn zij toegevoegd aan de nieuwste versie van GeoTOP.

Via een handige Storymap kunnen geïnteresseerden en beslissers in de geopraktijk een beeld krijgen van deze uitbreiding. De Storymap levert prachtige 3D-beelden op en geeft de nodige geologische achtergrondinformatie over wat je ziet. Aan de hand van uiteenlopende praktijkvoorbeelden maak je er kennis met verschillende toepassingsgebieden van het ondergrondmodel.

Het GeoTOP model, inclusief de ondiepe ondergrond van Brabant en Limburg, kun je bekijken via het DINOloket van de Geologische Dienst Nederland en het BROloket van de Basisregistratie Ondergrond. Navigeer met behulp van de appelboor, verticale doorsneden en kaartbeelden door de ondergrond van Brabant en Limburg en andere delen van Nederland en ervaar de variatie in de samenstelling van de ondergrond.

Lees verder op de website van TNO