Op 19 september publiceerde het tijdschrift H2O een artikel over de gevolgen van de zeespiegelstijging op onze delta, zoals beschreven in een nieuw rapport van onderzoeksinstituut Deltares. Het zal belangrijk zijn om tijdig te anticiperen op de verwachte snellere zeespiegelstijging. Vooral in de tweede helft van de eeuw dreigen grote keringen veel vaker te moeten worden gesloten en is mogelijk aanzienlijk meer zand voor de kust nodig. Tot 2050 voldoet het huidige maatregelenpakket in het Deltaprogramma in ieder geval nog.

De aarde warmt deze eeuw met twee graden op als de klimaatdoelen van Parijs worden gehaald en zelfs met vier graden in een extreem scenario. Dat heeft forse consequenties voor Nederland volgens het rapport Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma. Dit onderzoek is uitgevoerd door Deltares en op Prinsjesdag als bijlage bij het Deltaprogramma 2019 gepubliceerd.

Het volledige artikel kan worden gelezen via deze link.