Op 9 oktober publiceerde het tijdschrift H2O een artikel over een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar de waterdoorlatendheid van de Peelrandbreuk. Bij deze geologische breuk treedt het verschijnsel van wijst op, een zeldzame vorm van kwel. De hoge gronden zijn nat en de lager gelegen gronden droog.Het onderzoek richt zich op de maatregelen voor bescherming en herstel van wijstgebieden, beekbronnen en het watervasthoudend vermogen van de bodem. Daarvoor is in september een sleuf van 25 meter lang en 2,5 meter diep gegraven in de Brabantse gemeente Uden. Zo kan het team van de Vrije Universiteit (VU) de Peelrandbreuk ondergronds en van zeer dichtbij onder de loep nemen.

Het volledige artikel kan worden gelezen via deze link.