bron: pixabay

De afgelopen weken is er veel aandacht geweest in de media voor het baanbrekende onderzoek van Robert De Palma en zijn deels Nederlandse team. In 2014 ontdekte zij op de opgravingslocatie in Hell Creek, North Dakota een geologische formatie waar veel goed bewaarde vissenfossielen werden gevonden met de staarten vrijwel allemaal in dezelfde richting. De combinatie van zoetwatervissen en ammonieten in dezelfde aardlaag en bij elkaar wijst erop dat de zee een flink eind landinwaarts was gedrongen. Vermoedelijk door een tsunami die plaatsvond op 3000 km afstand twee uur en 13 minuten ná de meteoriet inslag bij Chicxulub in Mexico. In de aardlaag, die met name bekend is door de aanwezigheid van relatief veel dinosauriërs, zijn op deze locatie ook fragmenten van dino botten, -veren en een niet uitgekomen ei van een pterosaurus gevonden.

Lees meer recente verslagen over dit onderzoek in:
New Scientist en Trouw, of beluister het interview met Jan Smit via NPO1 en VPRO.