Voor open bodemenergiesystemen (OBES) hebben we in de ondergrond een bepaald soort zandlaag nodig. Maar waar en hoe diep zit die dan precies? De Geologische Dienst Nederland (TNO) heeft op basis van al hun gegevens en kennis ondergrondmodellen gegenereerd die de meest waarschijnlijke samenstelling van de ondergrond weergeven. Sinds 1 januari 2020 zijn die opgenomen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Geodan maakte in opdracht van de Gemeente Amsterdam een storymap, waarin alle facetten van deze casus toegankelijk worden uitgelegd en geïllustreerd. Op de Esri User Conference 2020 werd deze storymap bekroond met een Esri-award voor beste 3D Map.

Meer informatie is ook terug te vinden in het persbericht.

Met de restwarmte van alle datacentra in Amsterdam Zuidoost zouden 200.000 nieuwe woningen verwarmd kunnen worden. In de zomer hebben we die warmte niet nodig en zouden we de restwarmte willen opslaan om ’s winters te gebruiken. Hoe doe je dat? De ondergrond biedt een uitkomst: de bodem onder onze voeten is opgebouwd uit verschillende lagen, en een deel daarvan is geschikt om warm water in op te slaan. ’s Winters pompen we dat dan weer omhoog. Geodan visualiseerde in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de voor open bodemenergiesystemen (OBES) geschikte lagen in de ondergrond op een nieuwe manier. De inzichten die dat opleverde leidden direct tot aanpassing van het ‘Masterplan Bodemenergie Amstel III en ArenAPoort’ van de gemeente Amsterdam.