Het bestuur van Ingeokring blikt terug op 2016 en maakt het jaarprogramma voor 2017 bekend. Afgelopen jaar is een mooi Ingeokring jaar geweest, met een bezoek aan het KNMI en een veldwerk excursie (in combinatie met de mijnbouwkundige kring). Dit veldwerk was een activiteit in het kader van de Continuous Professional Development (CPD-course). In november is het zeer goed bezochte en geslaagde symposium ‘Geotechnical earthquake engineering’ gehouden, alles in het thema ‘Fault Activity’. Voor 2017 is het jaarthema ‘Digital Data in Engineering Geology’. Er zal een aantal activiteiten zijn, met in november het jaarlijkse symposium in Delft. Buiten de eigen activiteiten informeren we ook zo veel mogelijk over interessante lezingen en excursies bij zusterverenigingen uit het KNGMG, buitenlandse collega verenigingen en op het gebied van de congressen. Het overzicht van de activiteiten zullen we 2 x per jaar ook per e-mail door geven, met updates wanneer noodzakelijk. Op de website zal tevens de actuele informatie staan: www.ingeokring.nl.

De agenda met de Ingeokring activiteiten gepland voor 2017:

  • Maart 2017: Call for papers voor het jaarlijkse symposium in November;
  • 17 mei 2017: ALV Ingeokring in Delft, met aansluitend een excursie naar het high pressure, high temperature gesteente laboratorium van de TU;
  • Zomer 2017: Excursie Pillar stability in Zuid Limburg gecombineerd met verdieping in de lokale geschiedenis van de mijnbouwkunde. Dit zullen we doen aan de hand van de lokale musea, te denken valt aan een nog te bepalen keuze uit de “Steenkolenmijn” in Valkenburg, het mijn museum in Heerlen, C-Mine in Genk of het Vlaamse mijnbouwmuseum in Beringen;
  • Oktober 2017: CPD-course Rock Mass Classification for Rock Engineering Projects.Bezoek aan een aantal unieke rock outcrops, met een (opfris)cursus voor de meest recente systemen voor rock mass classification;
  • 24 November 2017: Het jaarlijks Ingeokring symposium met het thema: Digital Data in Engineering Geology.

Symposia en congressen

De meest up-to-date gegevens over internationale congressen zijn te vinden op:
https://www.isrm.net/conferencias/conf_dir.php?past=0&show=conf
http://www.aftes.asso.fr/actualites.html
http://www.iaeg.info/congresses/