Jelgersmaprijs

Sinds 2016 reikt het KNGMG jaarlijks de Jelgersmaprijs uit voor de beste Nederlandse Aardwetenschappelijke bachelorscriptie. Hiermee benadrukt het genootschap het belang van deze scriptie als het eerste wetenschappelijk stuk dat studenten afleveren, en wordt beoogd het niveau van de scripties verder te verhogen. De prijs is vernoemd naar dr. Saskia (Kiek) Jelgersma (1929-2012). We hopen dat haar onafhankelijke manier van denken en handelen en haar excellente werk bachelorstudenten tot voorbeeld strekt. Meer achtergrond over haar is vinden in dit artikel.
De prijs bestaat uit een oorkonde, een bedrag van 750 euro en een jaar lidmaatschap van het KNGMG. Ook de niet-winnaars krijgen een jaar lidmaatschap cadeau. De Jelgersmaprijs wordt gesteund door Deltares.
De ingezonden scripties worden beoordeeld door een onafhankelijke jury op onderzoeksopzet, inhoud, logica, stijl, opmaak en leesbaarheid.
Een scriptie (in het Nederlands of Engels) dient digitaal (als word- of pdf-file) ingezonden te worden naar het secretariaat van het KNGMG. De inzending dient ook voorzien te zijn van een brief waarin vermeld wordt hoeveel tijd (in werkelijkheid, niet in EC) besteed is aan de thesis en het aantal EC’s dat met de scriptie behaald is. De brief moet mede ondertekend zijn door de scriptiebegeleider. Vermeld daarnaast de contactgegevens van de inzender.

Inzendingen voor het academisch jaar 2022-2023 kunnen tot en met 1 november 2023 ingediend worden. De jury bestaat uit:

 • Dr. Romée Kars (TNO), voorzitter
 • Dr. Menno Hofstra (RVO)
 • Dr. Don van den Biggelaar (IDDS)
 • Dr. Maayke Koevoets (TNO)
 • Dr. Jan Peeters (Nanyang Technological University | Singapore)

Winnaars van de Jelgersmaprijs

2016 — Twee winnaars: Evalien van der Valk (VU): “The processes behind the chemical variations of the Lies tuff cone, Nisyros, Greece” en Sander Molendijk (UU): “Nature and Implications of igneous rock in the Kuruman Formation from Griqualand West Basin, South Africa

2017 — Falco van Bakel (VU): “Climate reconstruction of southern France based on a speleothem from Montagne Noire

2018 — Viktoria Trautner (VU); “Effect of oxygen fugacity on siderophile and chalcophile trace element partitioning between Fe-S – Se-Si alloys and silicate melts”

2019 — Marije Vos (VU); “Reconstruction of the paleo-connection between the Upper Yangtze River and the Red River”

2020 — Eise Nota (UU); “Verification of debris flow velocity studies using UAV imagery. Comparison of velocities, superelevation and cross-section shapes in channel bends of the Illgraben, Switzerland with theoretical concepts and laboratory experiments”

2021 — Marieke Cuperus (UU); “

Liesbeth van Elswijk (UU); “Inter-crater dune gullies on Mars.” 

Reglement Jelgersmaprijs

 1. Het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG) kan jaarlijks de Jelgersmaprijs uitreiken om afstuderende studenten van een Bacheloropleiding in de Aardwetenschappen te stimuleren tot het doen van innovatief en gedegen onderzoek en een solide verslaglegging hiervan.
 2. De prijs wordt toegekend aan de auteur of auteurs van de door een externe jury best beoordeelde aardwetenschappelijke Bachelorscriptie van dat jaar. Elk jaar zal KNGMG de komende sluitingsdatum voor inzending publiceren op haar website.
 3. De jury van de Jelgersmaprijs bestaat uit gevarieerde groep aardwetenschappers, afkomstig uit de academische wereld, het bedrijfsleven, de semi-overheid of de overheid. Juryleden worden benoemd door het bestuur van het KNGMG. Juryleden zijn bij voorkeur in het bezit van een doctorstitel of hebben een sterke affiniteit met onderzoek.
 4. Naast een geldbedrag ontvangt de winnaar een jaar lang lidmaatschap van het KNGMG en een uitnodiging om te publiceren in The Netherlands Journal of Geosciences of de Geo.Brief.
 5. Elke kandidatuur dient gesteld te worden door de auteur(s) van de scriptie of door de directe begeleider van het onderzoek. De jury behoudt zich het recht voor om nadere inlichtingen omtrent het ingezonden werk op te vragen bij de directe onderzoeksbegeleider.
 6. De scriptie (in het Nederlands of Engels) dient digitaal (als pdf-file) ingezonden te worden naar het secretariaat van het KNGMG. De inzending dient voorzien te zijn van een korte inleiding van de scriptiebegeleider (ook als pdf file), correspondentie contact details en e-mail adressen van begeleider en auteur. In de begeleidende brief dient de scriptiebegeleider het behaalde cijfer aan te geven.
 7. Er geldt een ondergrens van een beoordeling met een 8.5 op de schaal van 10 behaald op de eigen instelling voor de scriptie. De jury zal bij verdere beoordeling geen rekening houden met de becijfering.
 8. Scripties moeten zijn voltooid aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs en dienen een duidelijk aardwetenschappelijk karakter te hebben. Een scriptie mag een fundamenteel, toegepast of interdisciplinair karakter hebben.
  • Voor een fundamenteel onderwerp zijn originaliteit en hypothesevorming de belangrijkste criteria.
  • Bij een toegepast onderwerp kijkt de jury vooral naar het vernieuwend en probleem oplossend karakter.
  • Bij onderwerpen die gebaseerd zijn op een interdisciplinaire aanpak wordt met name gelet op de geformuleerde innovatieve ideeën die het gevolg zijn van deze benadering.
 9. Scripties dienen een een standaardopbouw te omvatten met titelblad, inhoudsopgave, samenvatting, inleiding, methoden, resultaten, discussie, conclusie, referenties, appendices etc. Scripties in de vorm van een manuscript voor publicatie worden niet geaccepteerd.
 10. De uitreiking van de prijs vindt plaats op een bijeenkomst van het KNGMG of een van haar kringen, of bij een aardwetenschappelijk getint evenement, dit in in overleg tussen de jury, het KNGMG-bestuur en de prijswinnaar.

Top picture © Earthfocus by Jeroen Peters copyright