Waarom het IPCC met een extra rapport komt.

Marlies ter Voorle citeert uit het recent uitgekomen nieuwe IPCC rapport:

Om de opwarming van het klimaat onder de 1,5 graad te houden, moeten er zeer snel zeer forse extra maatregelen genomen worden, schrijft het IPCC deze week in een nieuw rapport. Het goede nieuws is dat het nog haalbaar is, zegt de ene klimaatwetenschapper. Zelfs dit is een te gunstige voorstelling van zaken, meent de ander.

De afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs zijn onvoldoende om de opwarming te beperken tot 1,5 graad in het jaar 2100. Om te voorkomen dat de aarde meer opwarmt, moeten er zo snel mogelijk extra maatregelen genomen worden. Dat schrijft het IPCC (het klimaatpanel van de Verenigde Naties) deze week in een nieuw rapport.

De opwarming sinds de industriële revolutie is nu al ongeveer een graad, en zal in het huidige tempo rond het jaar 2040 (tien jaar eerder of later kan ook) op 1,5 graad uitkomen. Om wél onder de 1,5 graad te blijven, moet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 meer dan gehalveerd zijn, en na 2050 zelfs gereduceerd tot nul.

Voor het volledige artikel volg deze link.
Voor het IPCC rapport volg deze link.